Brambory - zdravá potravina

Pokyny pro recenzenty

Ve svém hodnocení se prosím zaměřte na tyto otázky:

 1. Je tento problém vhodný k uveřejnění ve Vědeckých pracích VÚB?
 2. Je článek novým přínosem?
 3. Jsou interpretace a závěry potvrzeny údaji a statisticky zhodnoceny?
 4. Je rozsah článku úměrný dané problematice?
 5. Je článek srozumitelný?
 6. Je souhrn výstižný a jsou uvedena klíčová slova?
 7. Jsou v souhrnu uvedeny výsledky práce včetně statistických hodnot?
 8. Jsou všechny obrázky a tabulky potřebné a přijatelné?
 9. Odpovídají použité měrové jednotky SI?
 10. Vyjadřuje název článku výstižně jeho obsah?
 11. Je citovaná literatura dostatečná, resp. jsou všechny citované prameny nezbytné?
 12. Je článek vhodný k uveřejnění v současném stavu?
 13. Je článek možné upravit?
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec