Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2010

 • BÁRTOVÁ, V. - BÁRTA, J. - HORÁČKOVÁ, V. - STAŇKOVÁ, A. Characteristics of potato tuber proteins cultivated potato species. In Book of Abstracts EAPR- EUCARPIA CONGRESS „Potato breeding after completion of the DNA sequence of the potato genome“., 27-30 June 2010, Wageningen, the Netherlands, s. 42 
 • BÁRTOVÁ, V. - HORÁČKOVÁ, V. - BÁRTA, J. - BRABCOVÁ, A. Aminokyselinové složení a nutriční hodnota hlízových bílkovin vybraných kulturních druhů brambor. Úroda, 58, 2010, č. 12, vědecká příloha s. 151-154 
 • BRABCOVÁ, A. - BÁRTA, J. - BÁRTOVÁ, V. - HORÁČKOVÁ, V. Frakcionace hlízových bílkovin u vybraných druhů z rodu Solanum. Úroda, 58, 2010, č. 12, vědecká příloha s. 159-162 
 • BRANT, V. - KASAL, P. - PIVEC, J. - ET AL. Produkce biomasy strniskových meziplodin v rozdílných výrobních oblastech. Agromanuál, 5, 2010, č. 8, s. 59-63 
 • ČEPL, J. Mapování výskytu plevelů - cesta ke snížení dávek herbicid. Bramborářství, 18, 2010, č. 4, s. 11-14 
 • ČEPL, J. - KASAL, P. Weed mapping – a way to reduce herbicide doses. In Potato Agrophysiology, Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 20 - 24 September 2010 Nevsehir - Turkey. Eds: M.E. Caliskan, F. Arslanoglu. Hatay: Mustafa Kemal University, 2010, s. 107 
 • ČEPL, J. - KASAL, P. Weed mapping – a way to reduce herbicide doses. Potato Research, 53, 2010, č. 4, s. 359-371 
 • ČEPL, J. - KASAL, P. - SOUČKOVÁ, H. New possibilities for technology of potato fertilization. In Actual Tasks on Agricultural Engineering: Proceedings of the 38. International Symposium on Agricultural Engineering, Croatia, Opatija 22. - 26. february 2010. Ed.: S. Košutič. University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2010, s. 175-182 
 • ČEŘOVSKÁ, N. - MORAVEC, T. - PLCHOVÁ, H. - HOFFMEISTEROVÁ, H,-FOLWARCZNÁ, J. - DĚDIČ, P. Production of polyclonal antibodies to Potato virus X using recombinant coat protein. Journal of Phytopathology, 158, 2010, č. 1, s. 66-68 
 • ČEŘOVSKÁ, N. - PLCHOVÁ, H. - MORAVEC, T. - FOLWARCZNA, J. - HOFFMEISTEROVÁ, H. - DĚDIČ, P. Detection of potato viruses using antibodies against recombinant viral proteins. In Abstracts 14th Triennial Meeting of Virology Section EAPR, Hamar, Norway 4th-9th July 2010. FOKUS, Bioforsk, Vol. 5, No. 1, 1-60, 2010, s. 51 
 • ČEŘOVSKÁ, N. - PLCHOVÁ, H. - MORAVEC, T. - FOLWARCZNA, J. - HOFFMEISTEROVÁ, H. - DĚDIČ, P. Possibility of plant virus detection using antibodies against recombinant plant viral structural and non-structural proteins. In Book of Abstracts International Conference XXIVth GENETIC DAYS 2010, 1st – 3rd September 2010, Brno, s. 46 
 • ČÍŽEK, M. Ekonomika pěstování brambor. Farmář, 16, 2010, č. 2, s. 7-9 
 • ČÍŽEK, M. Rentabilita výroby brambor a ostatních tržních komodit v rostlinné výrobě. Bramborářství, 18, 2010, č. 3, s. 6-9 
 • ČÍŽEK, M. Vývoj cen brambor ze sklizně 2010 a situace na domácím a zahraničním trhu. Bramborářství, 18, 2010, č. 6, s. 11-14 
 • ČÍŽEK, M. - KASAL, P. - SVOBODOVÁ, A. Effect of tillage on soil physical characteristics and yield of selected cash crops. In Potato Agrophysiology, Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 20 - 24 September 2010 Nevsehir - Turkey. Eds: M.E. Caliskan, F. Arslanoglu. Hatay: Mustafa Kemal University, 2010, s. 108-117 
 • ČÍŽEK, M. - KASAL, P. - SVOBODOVÁ, A. Effect of tillage on soil physical characteristics and yield of selected cash crops. Úroda, 58, 2010, č. 12, vědecká příloha s. 445-448 
 • ČÍŽEK, M. - VOKÁL, B. České bramborářství v roce 2010. Úroda, 58, 2010, č. 11, s. 41-44 
 • DĚDIČ, P. Výsledky hodnocení výskytu viru S bramboru (PVS) v základních stupních sadby bramboru v ČR v roce 2009. Bramborářství, 18, 2010, č. 1, s. 9-11 
 • DĚDIČ, P. Výskyt kmenů, sérotypů a variant viru Y bramboru (PVY) v sadbě bramboru v ČR. Bramborářství, 18, 2010, č. 5, s. 4-10 
 • DĚDIČ, P. - ČEŘOVSKÁ, N. - MORAVEC, T. - MATOUĚK, J. - PTÁČEK, J. Survey of PVY strains/variants in seed-potato multiplied in Czech Republic in last two years. In Abstracts 14th Triennial Meeting of Virology Section EAPR, Hamar, Norway 4th-9th July 2010. FOKUS, Bioforsk, Vol. 5, No. 1, 1-60, 2010, s. 20 
 • DOLEŽAL, P. Automatická meteorologická stanice v Havlíčkově Borové. Bramborářství, 18, 2010, č. 1, s. 6-7 
 • DOLEŽAL, P. - HAUSVATER, E. Ověření metod prognózy plísně bramboru NoBlight a negativní prognózy v podmínkách České republiky v letech 2006–2010. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 18, 2010, s. 23-41 
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, V. - DOTLAČIL, L. Ochrana genetických zdrojů rostlin. In Zemědělství: Tematická příloha deníku Vysočina, říjen 2010, s. 2 
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - KUČÍRKOVÁ, M. Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru – rozmnožovací a pracovní parcela Valečov 2009. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2010 
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - KUČÍRKOVÁ, M. Polní studijní kolekce genofondu bramboru 2010. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2010 
 • EXNAROVÁ, J. Nákladovost ve výrobě mléka. Farmář, 16, 2010, č. 4, příloha Speciál s. xvi-xix 
 • EXNAROVÁ, J. - ČÍŽEK, M. Ekonomika výroby objemných krmiv. Náš chov, 70, 2010, č. 5, s. 19-20 
 • GREPLOVÁ, M.-GREPLOVÁ, E. - POLZEROVÁ, H. - DOMKÁŘOVÁ, J. Metodika asymetrické somatické hybridizace (u rodu Solanum tuberosum). In KOLEKTIV AUTORŮ. Metodické postupy využitelné ve šlechtění II. Certifikovaná metodika. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2010, s. 13-27 (Praktická informace č. 29) 
 • Greplová, M. - Polzerová, H. Morphological characterization of somatic hybrids S. pinnatisectum + S. tuberosum cv. Bintje. Vědecké práceVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 18, 2010, s. 63-76 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - DVOŘÁK, P. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - PAZDERŮ, K. - ČÍŽEK, M. Obsah hlavních antioxidantů v hlízách ekologicky pěstovaných brambor s různě zbarvenou dužninou. Úroda, 58, 2010, č. 12, vědecká příloha s. 637-640 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - DVOŘÁK, P. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - VACEK, J. Differences in abundance of major antioxidants contained in potatoes with variously coloured tuber flesh. In Konferencja Naukowa Ziemniak spozywczy i przemyslowy oraz jego przetwarzanie. 10 - 13 maja 2010, Szklarska Poręba, Poland, s. 55-56 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - DVOŘÁK, P. - ČEPL, J. Effect of localition, variety, colour of flesh and way of cultivation on the content of ascorbic acid in potato tubers. Scientia Agriculturae Bohemica, 41, 2010, č. 2, s. 73-76 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - PAZDERŮ, K. - ČÍŽEK, M. - DVOŘÁK, P. Effect of natural and growing conditions on the content of phenolics in potatoes with different flesh colour. Plant, Soil and Environment, 56, 2010, č. 8, s. 368-374 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Znalostní test - nemoci brambor. Úroda, 58, 2010, č. 1, s. 70 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Sklizeň a výskyt chorob hlíz brambor. Zemědělec, 18, 2010, č. 12, s. 20 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Nové možnosti v pesticidní ochraně proti chorobám a škůdcům u brambor v roce 2010. Bramborářství, 18, 2010, č. 2, s. 7-9 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. - DEJMALOVÁ, J. Výskyt chorob a škůdců u brambor v letošním roce. Úroda, 58, 2010, č. 11, s. 49-51 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. - DEJMALOVÁ, J. Problémy ochrany brambor v letošním roce. Bramborářství, 18, 2010, č. 5, s. 12-14 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P.-MAZÁKOVÁ, J. - TÁBORSKÝ, V. Plíseň bramboru v roce 2009. Bramborářství, 18, 2010, č. 3, s. 9-13 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. - RASOCHA, V. Odstranění natě u brambor. Farmář, 16, 2010, č. 6, s. 14-16 
 • HORÁČKOVÁ, V. Genofond bramboru – banka in vitro. Přehled a hlavní charakteristiky udržované kolekce bramboru. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2010. 69 s. 
 • HORÁČKOVÁ, V. - DĚDIČ, P. Bezvirové novošlechtění a udržovací šlechtění bramboru. Úroda, 58, 2010, č. 11, s. 54-56 
 • HORÁČKOVÁ, V. - DĚDIČ, P. - FALTUS, M. Využití tkáňových kultur pro eliminaci virové infekce bramboru. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 18, 2010, s. 85-96 
 • KASAL, P. Hodnocení citlivosti odrůd 2009. Bramborářství, 18, 2010, č. 1, s. 4-5 
 • KASAL, P. - ČEPL, J. Zkušenosti s regulací plevelů v bramborách a následných plodinách. Bramborářství, 18, 2010, č. 3, s. 3-6 
 • KASAL, P. - ČEPL, J. Local application of mineral nitrogen fertilizers during potato crop establishment. In Potato Agrophysiology, Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 20 - 24 September 2010 Nevsehir - Turkey. Eds: M.E. Caliskan, F. Arslanoglu. Hatay: Mustafa Kemal University, 2010, s. 43-50 
 • KASAL, P. - ČEPL, J. - VOKÁL, B. Hnojení brambor. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2010, 23 s. (Praktická informace č. 28). 
 • KREJZAR, V. - PÁNKOVÁ, I. - KŮDELA, V. - HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Stanovení rezistence odrůd bramboru k bakterii Erwinia carotovora subsp. carotovora testováním plátků hlíz. Úroda, 58, 2010, č. 12, vědecká příloha s. 305-308 
 • KREJZAR, V. - PÁNKOVÁ, I. - KŮDELA, V. - HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Reakce odrůd bramboru k pektinolytickým bakteriím rodu Erwinia a Pseudomonas. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 18, 2010, s. 43-52 
 • KUSÁ, H. - RŮŽEK, P. - KASAL, P. Lokální aplikace hnojiv při pěstování brambor. Úroda, 58, 2010, č. 12, vědecká příloha s. 505-508 
 • MAZÁKOVÁ, J. - TÁBORSKÝ, V. - DOLEŽAL, P. Patogen Phytophthora infestans způsobující plíseň bramboru a jeho variabilita. Rostlinolékař, 21, 2010, č. 5, s. 13-14 
 • MAZÁKOVÁ, J. - ZOUHAR, M. - RYŠÁNEK, P. - TÁBORSKÝ, V. - HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Mating type distribution of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic in 2007 and 2008. Plant Protection Science, 46, 2010, č. 3, s. 89-97 
 • Mertelík, J. - Kloudová, K. - Červená, G. - Nečekalová, J. - Mikulková, H. - Levkaničová, Z.-Dědič, P. - Ptáček, J. First report of Potato spindle tuber viroid (PSTVd) in Brugmansia spp., Solanum jasminoides, Solanum muricatum and Petunia spp. in the Czech Republic. Plant Pathology, 59, 2010, č. 2, s. 392 
 • MERTELÍK, J. - KLOUDOVÁ, K. - DĚDIČ, P. - PTÁČEK, J. Výsledky průzkumu viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd) v okrasných rostlinách v České republice v letech 2007 až 2009. Acta Pruhoniciana, 94, 2010, s. 5-8 
 • MORAVEC, T. - PLCHOVÁ, H. - DĚDIČ, P. - ČEŘOVSKÁ, N. Potato leafroll virus (PLRV) resistant potatoes. In Plant Viruses: Exploiting Agricultural and Natural Ecosystems. 11th International Plant Virus Epidemiology Symposium and 3rd Workshop of the Plant Virus Ecology Network, June 20-24, 2010, Cornell University, Ithaca, New York. Abstracts Dm19. 
 • PÁNKOVÁ, I. - KREJZAR, V. - KŮDELA, V. - HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Aktinobakteriální obecná strupovitost - agresivita izolátů patogenních streptomycet a rezistence odrůd bramboru. Úroda, 58, 2010, č. 12, vědecká příloha s. 313-317 
 • PLCHOVÁ, H. - ČEŘOVSKÁ, N. - MORAVEC, T.-DĚDIČ, P. Sequence analysis of Potato virus M isolates from Czech Republic. In Plant Viruses: Exploiting Agricultural and Natural Ecosystems. 11th International Plant Virus Epidemiology Symposium and 3rd Workshop of the Plant Virus Ecology Network, June 20-24, 2010, Cornell University, Ithaca, New York. Abstracts Ec12. 
 • Polzerová, H. - Greplová, M. Evaluation of resistance to Phytophthora infestans in somatic hybrids S. pinnatisectum + S. tuberosum cv. Bintje. Vědecké práceVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 18, 2010, s. 77-84 
 • POLZEROVÁ, H. - GREPLOVÁ, M. - DOMKÁŘOVÁ, J. Metodika testu rezistence k Phytophthora infestans na Petriho misce (u rodu Solanum). Certifikovaná metodika. In KOLEKTIV AUTORŮ. Metodické postupy využitelné ve šlechtění II. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2010, s. 3-11 (Praktická informace č. 29) 
 • POLZEROVÁ, H. - GREPLOVÁ, M.-FRČEK, J. In vitro multiplication of Lepidium meyenii Walp. Journal of Applied Botany and Food Quality, 84, 2010 
 • PTÁČEK, J. - DĚDIČ, P. Detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVD) v okrasných rostlinách. Úroda, 58, 2010, č. 12, vědecká příloha s. 331-334 
 • PTÁČEK, J. - DĚDIČ, P. - MERTELÍK, J. - KLOUDOVÁ, K. Vliv podmínek vedení rostlin Solanum jasminoides na spolehlivost detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd) pomocí qRT-PCR. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 18, 2010, s. 97-101 
 • RASOCHA, V. - HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. - DEJMALOVÁ, J. Význam regulace škůdců při pěstování brambor. Agromanuál, 5, 2010, č. 6, s. 28-31 
 • SEDLÁKOVÁ, V. - SEDLÁK, P. - DOMKÁŘOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, V. Studium variability nekódujících oblastí mitochondriální DNA u vybraných genových zdrojů rodu Solanum. Vědecké práce Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 18, 2010, s. 53-62 
 • ŠIMKOVÁ, D. - DOMKÁŘOVÁ, J. - VOKÁL, B. - BUCHER, P. Obsah amylózy a fosforu ve škrobu u odrůd brambor určených pro výrobu škrobu. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 18, 2010, s. 103-112 
 • ŠÍP, M. - BYSTŘICKÁ, D. - KMOCH, S. - NOSKOVÁ, L. - HARTMANNOVÁ, H. - DĚDIČ, P. Detection of viral infections by an oligonucleotide microarray. Journal of Virological Methods, 165, 2010, č. 1, s. 64-70 
 • VACEK, J. Principy dusíkatého hnojení a kořenová soustava brambor. Úroda, 58, 2010, č. 11, s. 46-48 
 • VACEK, J.-HAMOUZ, K. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - DOMKÁŘOVÁ, J. Evaluation of specialty potato growing in the Czech Republic. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 18, 2010, s. 15-21 
 • VACEK, J.-HAMOUZ, K. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - ŠIMKOVÁ, D. Evaluation of specialty potato varieties growing in Czechia. In Potato Agrophysiology, Proceedings of the International Symposium on Agronomy and Physiology of Potato, 20 - 24 September 2010 Nevsehir - Turkey. Eds: M.E. Caliskan, F. Arslanoglu. Hatay: Mustafa Kemal University, 2010, s. 266-270 
 • VACEK, J. - MORAVEC, T. Rok 2009 - začátek revoluce v moderním šlechtění bramboru. Bramborářství, 18, 2010, č. 2, s. 16-17 
 • VACKOVÁ, S. - VACEK, J. Thermoelectric effect on potato tuber (Solanum tuberosum L.) - Short Communication. Czech Journal of Food Sciences, 28, 2010, č. 5, s. 462-464 
 • VOKÁL, B. - ČERMÁK, V. - JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd bramboru. Zemědělec, 18, 2010, č. 16, s. 24-25 
 • VOKÁL, B. - ČERMÁK, V. - JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd konzumních brambor. Bramborářství, 18, 2010, č. 2, s. 10-16
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec