Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2011

 • Červená, G. - Nečekalová, J. - Mikulková, H. - Levkaničová ,Z. - Mertelík, J. - Kloudová, K. - Dědič, P. - Ptáček, J. Viroids on Petunia and other Solanaceous Crops in the Czech Republic. Acta Horticulturae, 901, 2011, s. 35-40 
 • BRABCOVÁ, A. - BÁRTA, J. - BÁRTOVÁ, V. - HORÁČKOVÁ, V. Studium proteinových profilů hlíz vybraných genotypů kulturních brambor pomocí čipové elektroforesy. Úroda, 59, 2011, č. 12, vědecká příloha s. 145-148 
 • ČEPL, J. Effect of stress conditions due to plant herbicide Indry on potato yield and selected quality parameters. In Abstracts of the 18th Triennial Conference of the EAPR July 24-29, 2011, Oulu, Finland. Eds: J. Santala, J.P.T. Valkonen. Oulu: EAPR 2011, s. 149 
 • ČEPL, J. - KASAL, P. Vliv stresových podmínek způsobených poškozením rostlin bramboru herbicidem na výnos a vybrané ukazatele kvality. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 9. - 10. 3. 2011: Sborník recenzovaných příspěvků. Praha: VÚRV, ČZU, 2011, s. 144 
 • ČEPL, J. - KASAL, P. - KORŠUNOV, A. - ET AL. Rezultaty češsko-rossijskich issledovanij po primeneniju lignogumatov i chelatov v kartofelevodstve. Dostiženija nauki i techniki APK, 2011, č. 4, s. 36-39 
 • ČEŘOVSKÁ, N. - PLCHOVÁ, H. - HOFFMEISTEROVÁ, H. - MORAVEC, T. - DĚDIČ, P. Expression and purification of recombinant Potato virus M structural and nonstructural proteins for antibodies production. In Abstracts of the 18th Triennial Conference of the EAPR July 24-29, 2011, Oulu, Finland. Eds: J. Santala, J.P.T. Valkonen. Oulu: EAPR 2011, s. 179 
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor v roce 2011. Bramborářství, 19, 2011, č. 1, s. 8-10 
 • ČÍŽEK, M. Informace pomáhají i zemědělcům: Odborné poradenství pro finanční úspory, zlepšení kvality zemědělské produkce i ochranu krajiny In Zemědělství: Tematická příloha Deníku Vysočina říjen 2011. České Budějovice: VLTAVA-LABE PRESS, 2011, s. 4 
 • ČÍŽEK, M. Vývoj cen brambor ze sklizně 2011 a situace na domácím a zahraničním trhu. Bramborářství, 19, 2011, č. 6, s. 8-11. 
 • ČÍŽEK, M. - KASAL, P. - SVOBODOVÁ, A. Effect of soil cultivation depth in potato growing on soil physical characteristics and potato yield compared to selected crops. In Abstracts of the 18th Triennial Conference of the EAPR July 24-29, 2011, Oulu, Finland. Eds: J. Santala, J.P.T. Valkonen. Oulu: EAPR 2011, s. 148. 
 • ČÍŽEK, M. - VOKÁL, B. Odbyt brambor - problémy a možnosti jejich řešení. Úroda, 59, 2011, č. 10, s. 40-43. 
 • DĚDIČ, P. Nové racionální postupy laboratorní diagnózy virů bramboru - Multiplex-ELISA a Luminex-xMAP. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 19, 2011, s. 53-62. 
 • DĚDIČ, P.-BERGERVOET, J.H.W. Multiplex detection of potato viruses with Luminex xMAP technology. In Abstracts of the 18th Triennial Conference of the EAPR July 24-29, 2011, Oulu, Finland. Eds: J. Santala, J.P.T. Valkonen. Oulu: EAPR 2011, s. 163. 
 • DEJMALOVÁ, J. - HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Křísi a ploštice v bramborách. Agromanuál, 6, 2011, č. 7, s. 40-41. 
 • DOLEŽAL, P. - HAUSVATER, E. Prognóza a signalizace plísně bramboru - využití automatických meteorologických stanic. Agromanuál, 6, 2011, č. 6, s. 14-17. 
 • DOLEŽAL, P. - HAUSVATER, E. Efficacy of selected insecticides on Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) in the Czech Republic during 2009 - 2010. In Abstracts of the 18th Triennial Conference of the EAPR July 24-29, 2011, Oulu, Finland. Eds: J. Santala, J.P.T. Valkonen. Oulu: EAPR 2011, s. 147. 
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, V. Využití české genové banky bramboru ve výzkumu a šlechtění. Úroda, 59, 2011, č. 10, s. 43-46. 
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - KUČÍRKOVÁ, M. Genofond bramboru: Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací a pracovní parcela Valečov 2010. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2011. 
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - KUČÍRKOVÁ, M. Polní studijní kolekce genofondu bramboru - 2011, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2011. 
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - VOKÁL, B. Barva slupky nerozhoduje. Receptář, 22, 2011 č. 3, s. 20-21 
 • FALTUS, M. - DĚDIČ, P. - HORÁČKOVÁ, V. - DOMKÁŘOVÁ, J. - ZÁMEČNÍK, J. Cryotherapy effect on potato virus elimination. In Book of abstracts 7th International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding: Biotechnological advances in in vitro horticultural breeding, September 18-22, 2011. Ghent: ISHS 2011, s. 158 
 • GREPLOVÁ, M. - POLZEROVÁ, H. Zkušenosti se založením axenických kultur a hybridizací u rodu Allium. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 19, 2011, s. 75-83 
 • GREPLOVÁ, M. - POLZEROVÁ, H. - BOUMA, J. - DOMKÁŘOVÁ, J. Characterization of somatic hybrid S. bulbocastanum + dihaploid S. tuberosum. In Book of abstracts 7th International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding: Biotechnological advances in in vitro horticultural breeding, September 18-22, 2011. Ghent: ISHS 2011, s. 50 
 • GREPLOVÁ, M. - POLZEROVÁ, H. - DOMKÁŘOVÁ, J. Zkušenosti s hybridizací polyploidizovaných zástupců rodu Solanum. Bramborářství, 19, 2011, č. 3, s. 1-4. 
 • GREPLOVÁ, M. - POLZEROVÁ, H. - DOMKÁŘOVÁ, J. Introdukce sexuálně izolovaných planých druhů rodu Solanum do šlechtění bramboru. Bramborářství, 19, 2011, č. 5, s. 13-16 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - CIMR, J. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - VACEK, J. Obsah antioxidantů a výnos u brambor s různou barvou dužniny. Úroda, 59, 2011, č. 11, s. 32-34 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - DVOŘÁK, P. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - CIMR, J. - ČÍŽEK, M. Influence of flesh colour on the content of major antioxidants in potatoes from ecological growing. In Proceedings from 3rd Scientific Conference New findings in organic farming research and their possible use for Central and Eastern Europe, 14. - 15. 11. 2011. Olomouc: Bioinstitut, 2011, s. 29-32. 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - CIMR, J. - ČÍŽEK, M. Obsah hlavních antioxidantů v ekologicky vypěstovaných bramborách s různou barvou dužniny. In: Sborník XXXVII. Semináře o jakosti potravin a potravinových surovin - „Ingrovy dny“, 3. 3. 2011. Brno: Mendelova univerzita, s. 93-98. 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - CIMR, J. - ČÍŽEK, M. Effect of flesh colour on the content of major antioxidants in potato tubers from organic cultivation. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 19, 2011, s. 19-26 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - ČÍŽEK, M. Postupy pěstování a kulinární úpravy brambor zaměřené na zvýšení obsahu antioxidačních látek v hlízách (1. část). Bramborářství, 19, 2011, č. 3, s. 12-15. 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - ČÍŽEK, M. Postupy pěstování a kulinární úpravy brambor zaměřené na zvýšení obsahu antioxidačních látek v hlízách (2. část). Bramborářství, 19, 2011, č. 5, s. 16-18 
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - CIMR, J. - PIVEC, V. - VACEK, J. Vliv barvy dužniny na antioxidační aktivitu hlíz brambor. Úroda, 59, 2011, č. 12, vědecká příloha s. 475-478 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Plíseň bramboru a účinnost fungicidů v roce 2010. Agromanuál, 6, 2011, č. 5, s. 32-35 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Drátovci a osenice u brambor. 2. vydání. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2011. 7 s. (Praktická informace č. 33) 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Délka vegetace u brambor. Zemědělec, 19, 2011, č. 25, s. 14-15 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Ochrana proti plísni bramboru v minulé sezóně a fungicidní pokusy. Úroda, 59, 2011, č. 7, s. 42-46 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Skládkové choroby u brambor. Agromanuál, 6, 2011, č. 9-10, s. 24-27 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Ochrana brambor v roce 2011. Úroda, 59, 2011, č. 10, s. 35-38 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Plíseň bramboru, prognóza a účinnost fungicidů v roce 2010. Bramborářství, 19, 2011, č. 3, s. 7-11. 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Choroby, škůdci a ochrana brambor v letošním roce. Bramborářství, 19, 2011, č. 5, s. 7-11 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Comparison of fungicide efficacy on potato late blight in the Czech Republic during 2008 - 2010. In Abstracts of the 18th Triennial Conference of the EAPR July 24-29, 2011, Oulu, Finland. Eds: J. Santala, J.P.T. Valkonen. Oulu: EAPR 2011, s. 142 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. - DEJMALOVÁ, J. Ochrana proti vločkovitosti hlíz bramboru. Agromanuál, 6, 2011, č. 3, s. 44-46 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. - DEJMALOVÁ, J. Vločkovitost hlíz bramboru a možnosti ochrany. 4. vydání. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2011. 11 s. (Praktická informace č. 32) 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. - DEJMALOVÁ, J. Plíseň bramboru. 4. vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2011. 11 s. (Praktická informace č. 34) 
 • Hausvater, e. - doležal, p. - Mazáková, j. - táborský, v. Metodika ochrany proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2011. 32 s. (Praktická informace č. 35). ISBN 978-80-86940-27- 4. 
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. - RASOCHA, V. Ochrana brambor proti mandelince bramborové. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2011. 7 s. (Praktická informace č. 31) 
 • HORÁČKOVÁ, V. Genofond bramboru - banka in vitro. Přehled a hlavní charakteristiky udržované kolekce bramboru. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2011, 70 s. 
 • HORÁČKOVÁ, V. - DOMKÁŘOVÁ, J. - KREUZ, L. In vitro potato gene bank in the Czech Republic. In Book of abstracts 7th International Symposium on In Vitro Culture and Horticultural Breeding: Biotechnological advances in in vitro horticultural breeding, September 18-22, 2011. Ghent: ISHS 2011, s. 160 
 • HORÁČKOVÁ, V. - NAVRÁTIL, O. - KOPAČKA, V. - DOMKÁŘOVÁ, J. Hodnocení odolnosti plísni bramobru u transformantů s genem pro fúzní protein SPI 2 :: GFP. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 19, 2011, s. 43-52 
 • KASAL, P. - ČEPL, J. Regulace plevelů v bramborách. Agromanuál, 6, 2011, č. 4, s. 14-16 
 • KASAL, P. - ČEPL, J. Hodnocení odrůdové citlivosti brambor k postemergentní aplikaci metribuzinu . Bramborářství, 19, 2011, č. 3, s. 4-7. 
 • KASAL, P. - RŮŽEK, P. - KUSÁ, H. - ČEPL, J. Effective ways of mineral nitrogen fertilizer applications and their effect on nitrogen use by potatoes, yield and potato quality. In Abstracts of the 18th Triennial Conference of the EAPR July 24-29, 2011, Oulu, Finland. Eds: J. Santala, J.P.T. Valkonen. Oulu: EAPR 2011, s. 151 
 • KASAL, P. - RŮŽEK, P. - KUSÁ, H. - ČEPL, J. Efektivní způsoby aplikace minerálních dusíkatých hnojiv u brambor a jejich vliv na výnos hlíz. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 19, 2011, s. 9-18 
 • KREJZAR, V. - PÁNKOVÁ, I. - HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. - KŮDELA, V. Relativní četnost původců černání stonku bramboru v České republice v letech 2010-2011. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 19, 2011, s. 27-34 
 • KREJZAR, V. - PÁNKOVÁ, I. - KŮDELA, V. - HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Reakce odrůd bramboru na pektinolytickou bakterii Erwinia carotovora subsp. atroseptica. Úroda, 59, 2011, č. 12, vědecká příloha s. 235-238 
 • KREUZ, L. - DOMKÁŘOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, V. Metodické postupy využitelné ve šlechtění III. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2011. 16 s. (Praktická informace č. 30) 
 • KREUZ, L. - DOMKÁŘOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, V. Metodika detekce genů rezistence vůči Globodera rostochiensis a Synchytrium endobioticum v procesu šlechtění bramboru Solanum tuberosum pomocí DNA markerů. Uplatněná certifikovaná metodika. In KOLEKTIV AUTORŮ. Metodické postupy využitelné ve šlechtění III. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2011, s. 4-16 (Praktická informace č. 30) 
 • MAZÁKOVÁ, J. - ZOUHAR, M. - RYŠÁNEK, P. - TÁBORSKÝ, V. - HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Sensitivity to fungicides in the isolates of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary in the Czech Republic from 2003 to 2008. Plant Protection Science, 47, 2011, č. 1, s. 5-12 
 • Mertelík, J. - Kloudová, K. - Dědič, P. - Ptáček, J. Výskyt viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru v okrasných rostlinách. In: Viroidy, závažní původci chorob rostlin - současné poznatky: Sborník přednášek ze semináře konaného 17.5.2011 v Chmelařském institutu v Žatci. Praha: Česká fytopatologická společnost, 2011, s. 20-24. ISBN 978-80-903545-4-8. 
 • NAVRATIL, O. - KODRÍK, D. - KLUDKIEWICZ, B. - HABUŠTOVÁ, O. - VINOKUROV, K. - SEHNAL, F. - HORÁČKOVÁ, V. Inhibitor proteáz z hedvábí zavíječe voskového ovlivňuje odolnost brambor proti patogenům. In: Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin (Eds. N.S. Kiran, B. Brzobohatý): Brno: Mendelova univerzita, 2011, s. 16-18. ISBN 978-80-7157-044-8. 
 • pánková, i. - krejzar, v. - Hausvater, e. - doležal, p. Metodika stanovení rezistence odrůd bramboru k původcům aktinomycetové obecné strupovitosti a agresivity izolátů fytopatogenních  streptomycet. 1. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2011, 12 s. (Praktická informace č. 36). ISBN 978-80-86940-36- 6. 
 • PLCHOVÁ, H. - ČEŘOVSKÁ, N. - MORAVEC, T. - HOFFMEISTEROVÁ, H. - VACULÍK, P. - DĚDIČ, P. Molecular characterization of Potato virus M isolates from the Czech Republic. In Abstracts of the 18th Triennial Conference of the EAPR July 24-29, 2011, Oulu, Finland. Eds: J. Santala, J.P.T. Valkonen. Oulu: EAPR 2011, s. 180 
 • PLCHOVÁ, H. - MORAVEC, T. - DĚDIČ, P. - ČEŘOVSKÁ, N. Expression of recombinant Potato leafroll virus structural and non-structural proteins for antibody production. Journal of Phytopathology, 159, 2011, č. 2, s. 130-132 
 • POLZEROVÁ, H. - GREPLOVÁ, M. - DOMKÁŘOVÁ, J. Analysis of somatic hybrid performance in the field. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 19, 2011, s. 63-74 
 • POLZEROVÁ, H. - GREPLOVÁ, M. - FRČEK, J. In vitro multiplication of Lepidium meyenii Walp. Journal of Applied Botany and Food Quality, 84, 2011, č. 1, s. 1-5. 
 • POLZEROVÁ, H. - PATZAK, J. - GREPLOVÁ, M. Early characterization of somatic hybrids from symmetric protoplast electrofusion of Solanum pinnatisectum Dun. and Solanum tuberosum L. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 104, 2011, s. 163-170 
 • PTÁČEK, J. GM odrůdy brambor. Agromanuál, 6, 2011, č. 2, s. 52-53 
 • PTÁČEK, J. - KREUZ, L. - ŠVECOVÁ, R. - DOMKÁŘOVÁ, J. Metodický postup využití technik PCR a PCR v reálném čase pro detekci viru svinutky bramboru (PLRV) pomocí molekulárních technik RT-PCR a Q-RT-PCR osvědčení 197-20/KÚ/UKZUZ/2011 
 • PTÁČEK, J. - KREUZ, L. - MATOUŠEK, J. - DOMKÁŘOVÁ, J. Metodický postup využití technik RT-PCR v reálném čase (QRT-PCR) a RT-PCR pro detekci viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd) osvědčení 197-21/KÚ/UKZUZ/2011 
 • Ptáček, J. - Dědič, P. - Mertelík, J. - Kloudová,K. Možnosti detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd). In: Viroidy, závažní původci chorob rostlin - současné poznatky: Sborník přednášek ze semináře konaného 17.5.2011 v Chmelařském institutu v Žatci. Praha: Česká fytopatologická společnost, 2011, s. 37-41. ISBN 978-80-903545-4-8. 
 • SEDLÁKOVÁ, V. - DEJMALOVÁ, J. - HAUSVATER, E. - SEDLÁK, P. - DOLEŽAL, P.-MAZÁKOVÁ, J. Effect of Phytophthora infestans on potato yield in dependence on variety characteristics and fungicide control. Plant, Soil and Environment, 57, 2011, č. 10, s. 486-491 
 • ŠVECOVÁ, R. Druh Solanum acaule - zdroj rezistence vůči biotickým a abiotickým faktorům. Bramborářství, 19, 2011, č. 1-2, s. 14-16 
 • ŠVECOVÁ, R. Druh Solanum berthaultii. Bramborářství, 19, 2011, č. 4, s. 16-17 
 • ŠVECOVÁ, R. - PTÁČEK, J. - DOMKÁŘOVÁ, J. Využití molekulárních markerů při hodnocení podkolekce genotypů planých druhů rodu Solanum. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 19, 2011, s. 35-42 
 • VACKOVÁ, S. - VACEK, J. Termoelektrické jevy v polovodičích a rostlinných produktech. Elektro, 21, 2011, č. 10, s. 78-79 
 • VOKÁL, B. - ČERMÁK, V. - JŮZL, M. Doporučené odrůdy konzumních brambor. Zemědělec, 19, 2011, č. 8, s. 10-11 
 • VOKÁL, B. - ČERMÁK, V. - JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor. Zemědělec, 19, 2011, č. 16, s. 26-27 
 • VOKÁL, B.-ČERMÁK, V. - JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci konzumních brambor v roce 2011. Bramborářství, 19, 2011, č. 1-2, s. 18-24 
 • VOKÁL, B. - ČERMÁK, V. - JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd raných brambor v roce 2012. Farmář, 17, 2011, č. 11, s. 19-20 
 • VOKÁL, B. - ČERMÁK, V. - JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2012. Bramborářství, 19, 2011, č. 6, s. 17-19 
 • VOKÁL, B. - ČÍŽEK, M. Zahraniční obchod s bramborami. Zemědělec, 19, 2011, č. 16, s. 7 
 • VOKÁL, B. - ČÍŽEK, M. Užití brambor ve světle statistiky. Zemědělec, 19, 2011, č. 24, s. 28-29
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec