Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2012

 • BÁRTA, J. - BÁRTOVÁ, V. - BRABCOVÁ, A. - HORÁČKOVÁ, V. Elektroforetické profily proteinů a isoenzymů hlíz u kulturních a planých druhů brambor (Solanum spp.). Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 71-78
 • BRABCOVÁ, A. - BÁRTA, J. - BÁRTOVÁ, V. - HORÁČKOVÁ, V. Genotypová variabilita lipidacylhydrolasové aktivity u patatinových bílkovin purifikovaných z hlíz vybraných druhů brambor. Úroda, 60, 2012, č. 12, vědecká příloha s. 139-142
 • ČEPL, J. - ČÍŽEK, M. - HAUSVATER, E. - KASAL, P. - VOKÁL, B. Metodika ochrany a zlepšení životního prostředí pomocí zvláštního systému pěstování brambor pro výrobu škrobu podle nařízení vlády č. 60/2012 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům. Havlíčkův Brod: ÚKZÚZ, 2012. 21 s.
 • ČEPL, J. - KASAL, P. - BUCHER, P. - et al. Effect of locality and growing technology on content of acrylamide formation precursors In Official Guide 8th World Potato Congress: Think global - Win local, Edinburgh 27-30 May 2012. Edinburgh: Potato Council, 2012, s. 58
 • ČEPL, J. - KASAL, P. - SOUČKOVÁ, H. - SVOBODOVÁ, A. - BUCHER, P. Non-food production of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus) and possibilities of its energetic utilization In Actual Tasks on Agricultural Engineering: Proceedings of the 40. International Symposium on Agricultural Engineering, Croatia, Opatija 21. - 24. February 2012. Ed.: S. Košutič. University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2012, s. 517-526
 • ČERMÁK, V. - VOKÁL, B. - JŮZL, M. Charakteristika odrůd brambor. Zemědělec, 20, 2012, č. 16, s. 24-26
 • ČERMÁK, V. - VOKÁL, B. - JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2012. Bramborářství, 20, 2012, č. 1-2, s. 21-25
 • ČERMÁK, V. - VOKÁL, B. - JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2013. Bramborářství, 20, 2012, č. 6, s. 12-13
 • ČEŘOVSKÁ, N. - MORAVEC, T. - PLCHOVÁ, H. - HOFFMEISTEROVÁ, H. - DĚDIČ, P. Production of polyclonal antibodies to the recombinant Potato virus M (PVM) non-structural triple gene block protein 1 and coat protein. Journal of Phytopathology, 160, 2012, s. 251-254
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor v roce 2012. Bramborářství, 20, 2012, č. 4, s. 12-15
 • ČÍŽEK, M. Vývoj cen ze sklizně 2012 a situace na domácím a zahraničním trhu. Bramborářství, 20, 2012, č. 6, s. 8-11
 • ČÍŽEK, M. - SVOBODOVÁ, A. - ČEPL, J. Vliv hnojení a sponu výsadby na výnos nadzemní biomasy a hlíz topinamburu. Úroda, 60, 2012, č. 12, vědecká příloha s. 73-78
 • DĚDIČ, P. Sporné případy diagnózy viróz na poli a příspěvek k jejich řešení. Bramborářství, 20, 2012, č. 4, s. 18-19
 • DĚDIČ, P. - MORAVEC, T. - ČEŘOVSKÁ, N. - PLCHOVÁ, H. - NAVRÁTIL, O. Možnost navození transgenní rezistence bramboru proti viru svinutky bramboru (PLRV). Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 61-70
 • DOLEŽAL, P. - HAUSVATER, E. Uplatnění integrované ochrany proti mandelince bramborové a účinnost vybraných insekticidů v ČR v letech 2010 a 2011. Agromanuál, 7, 2012, č. 5, s. 62-65
 • DOLEŽAL, P. - HAUSVATER, E. - ČEPL, J. VIII. světový bramborářský kongres. Bramborářství, 20, 2012, č. 4, s. 25-27
 • DOLEŽAL, P. - HAUSVATER, E. - DEJMALOVÁ, J. - SEDLÁKOVÁ, V. Účinnost chemických a biologických přípravků proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata Say, 1824) v letech 2010-2012 v České republice. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 113-132
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Bramborový květ Vysočiny 2012. Bramborářství, 20, 2012, č. 6, s. 11
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - EXNAROVÁ, J. - HAUSVATER, E. - VOKÁL, B. Valkom - nabídka odrůd, rady pro pěstitele - zahrádkáře, čeho si všímat při koupi brambor, varné typy brambor, recepty pro inspiraci. Havlíčkův Brod, Valkom, 2012.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - KUČÍRKOVÁ, M. Polní studijní kolekce genofondu bramboru 2012. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2012. nestr.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - KUČÍRKOVÁ, M. Genofond bramboru: Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací parcela Valečov 2011. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2012. nestr.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - VOKÁL, B. Jak nakupovat kvalitní brambory? IReceptar.cz.
  http://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/zelenina/jak-nakupovat-kvalitni-brambory/.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - VOKÁL, B. Jak se šlechtí červené brambory? IReceptar.cz.
  http://www.ireceptar.cz/zahrada/uzitkova-zahrad/jak-se-slechti-cervene-brambory/.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - VOKÁL, B. Spotřebitel a konzumní brambory. In KOLEKTIV AUTORŮ. Máme rádi brambory. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2012. ISBN 978-80-7434-060-4.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. - VOKÁL, B. - ČERMÁK, V. Závislost mezi obsahem škrobu v hlízách a stolní hodnotou vybraných odrůd bramboru. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 79-90
 • EXNAROVÁ, J. - ČERVÍNOVÁ, E. - GREPLOVÁ, M. - KRPÁLKOVÁ, A. - ZÁŠKODOVÁ, J. Recepty z brambor. In KOLEKTIV AUTORŮ. Máme rádi brambory. Praha: Ministerstvo zemědělství ČR, 2012. ISBN 978-80-7434-060-4.
 • FALTUS, M. - DĚDIČ, P. - HORÁČKOVÁ, V. Účinnost metody kryoterapie na eliminaci vybraných virů bramboru. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 49-60
 • GREPLOVÁ, M-POLZEROVÁ, H. - PATZAK, J. - MAZÁKOVÁ, J. - BOUMA, J. - DOMKÁŘOVÁ, J. Characterization of somatic hybrids Solanum bulbocastanum + dihaploid Solanum tuberosum. Acta Horticulturae (ISHS), 961, 2012, s. 577-591. ISSN 0567-7572.
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - HEJTMÁNKOVÁ, K. - CIMR, J. - PIVEC, V. - ČÍŽEK, M. Yield and quality of potato with a different colour flesh under the conditions of organic farming. In Sborník vědecké konference Ziemniak spozywczy i przemyslowy oraz jego przetwarzanie, Polsko - Jugowice, 8 -10. 5. 2012, s. 40-41.
 • HAMOUZ, K. - LACHMAN, J. - VACEK, J. - DOMKÁŘOVÁ, J. - HORÁČKOVÁ, V. Výnos a kvalita brambor s barevnou dužninou. Agromanuál, 7, 2012, č. 11-12, s. 58-60
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Ochrana proti plísni bramboru a účinnost fungicidů v roce 2011. Agromanuál, 7, 2012, č. 5, s. 42-45
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Fungicidní ochrana proti plísni bramboru v loňském roce. Bramborářství, 20, 2012, č. 3, s. 1-5
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Choroby způsobené abiotickými činiteli u brambor. Agromanuál, 7, 2012, č. 7, s. 43-47
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Ošetření hlíz brambor proti klíčení. Agromanuál, 7, 2012, č. 9-10, s. 36-37
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Výskyt škodlivých činitelů a ochrana brambor v letošním roce. Bramborářství, 20, 2012, č. 5, s. 14-16
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Zdravotní stav porostů bramboru v tomto roce. Farmář, 18, 2012, č. 12, s. 22-24
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Škodliví činitelé bramboru poškozující hlízy. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz Bramborářský kroužek, 2012. 15 s. ISBN 978-80-86940-42-7. (Praktická informace č. 40).
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. Ochrana brambor v roce 2012. Agrotip, 2012, č. 11-12, s. 16-19
 • HAUSVATER, E. - DOLEŽAL, P. - DEJMALOVÁ, J. Fungicide control of potato late blight and the efficacy of chemical and biological control of Colorado potato beetle in the Czech Republic. In Official Guide 8th World Potato Congress: Think global - Win local, Edinburgh 27-30 May 2012. Edinburgh: Potato Council, 2012, s. 45
 • HORÁČKOVÁ, V. Genové zdroje bramboru kolekce in vitro. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2012. 72 s.
 • HORÁČKOVÁ, V. - DOMKÁŘOVÁ, J. Česká genová banka bramboru a její uplatnění ve výzkumu a šlechtění. Bramborářství, 20, 2012, č. 3, s. 5-8
 • HORÁČKOVÁ, V. - DOMKÁŘOVÁ, J. Metodika produkce bramboru s barevnou dužninou s využitím biotechnologických postupů. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2012. 28 s. /Praktické informace č. 39/
 • KASAL, P. Ochrana brambor proti plevelům. Bramborářství, 20, 2012, č. 4, s. 4-8
 • KASAL, P. Hodnocení odrůdové citlivosti brambor k postemergentní aplikaci metribuzinu v roce 2012. Bramborářství, 20, 2012, č. 5, s. 4-9
 • KASAL, P. - ČEPL, J. Postemergentní aplikace metribuzinu a odrůdy bramboru. Úroda, 60, 2012, č. 5, s. 83-85
 • KASAL, P. - VOKÁL, B. Draslík ve výživě brambor. Agromanuál, 7, 2012, č. 4, s. 96-97
 • KOLEKTIV AUTORŮ. Máme rádi brambory: Proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat i pěstovat, úspěšné projekty PRV a několik osvědčených receptů. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR, 2012. 112 s. ISBN 978-80-7434-060-4.
 • KRAJÍČKOVÁ, J. - WASSERBAUEROVÁ, L. Nové možnosti produkce zdravé sadby česneku kuchyňského - mikropropagace s využitím stonkových disků. Zahradnictví, 11, 2012, č. 2, s. 24-26
 • KUSÁ, H. - RŮŽEK, P. - KASAL, P. Vliv aplikace minerálních dusíkatých hnojiv do hrůbku na výnos hlíz a využití dusíku rostlinami brambor. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 101-112
 • LITSCHMANN, T. - DOLEŽAL, P. Meteorologická měření v polních podmínkách. Bramborářství, 20, 2012, č. 3, s. 11-14
 • LITSCHMANN, T. - DOLEŽAL, P. - HAUSVATER, E. Citlivostní analýza vybraných modelů na signalizaci plísně bramboru v podmínkách České republiky. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 133-142
 • NAVRÁTIL, O. - BUCHER, P. - VACEK, J. Transgene coding of a key enzyme of the glycolytic pathway helps to decrease sugar content in potato tubers. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 48, 2012, č. 1, s. 42-45
 • NAVRÁTIL, O. - KODRÍK, D. - KLUDKIEWICZ, B. - VINOKUROV, K.S.-SEHNAL, F.- HORÁČKOVÁ, V. Protease inhibitors as a possible new factor in agricultural plant protection against microbial and fungal attack. GMOs in Integrated Plant Production IOBC/wprs Bulletin, 73, 2012, s. 61-67
 • NAVRÁTIL, O. - VACEK, J. Genom bramboru přečten - konec transgenního a nástup precizního mutačního šlechtění v Evropě? Bramborářství, 20, 2012, č. 1-2, s. 18-20
 • POLZEROVÁ, H. - GREPLOVÁ, M. - DOMKÁŘOVÁ, J. Předběžné zkušenosti s hybridizací u rodu Allium. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 21-30
 • POLZEROVÁ, H. - PATZAK, J. - GREPLOVÁ, M. In vitro charakterizace somatických hybridů ze symetrické fúze protoplastů Solanum pinnatisectum Dun. a Solanum tuberosum L. Bramborářství, 20, 2012, č. 4, s. 20-24
 • POLZEROVÁ, H. - PATZAK, J. - GREPLOVÁ, M. - KREUZ, L. - DOMKÁŘOVÁ, J. Study of variability in population of somatic hybrids Solanum bulbocastanum (+) S. tuberosum. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 9-20
 • PTÁČEK, J. - MATOUŠEK, J. - KREUZ, L. - ŠVECOVÁ, R. - DOMKÁŘOVÁ, J. Metodické postupy využitelné ve šlechtění IV. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2012. 36 s. (Praktická informace č. 38).
 • ŠVECOVÁ, R. Planý druh Solanum bulbocastanum. Bramborářství, 20, 2012, č. 1-2, s. 14-15
 • ŠVECOVÁ, R. Druh Solanum demissum. Bramborářství, 20, 2012, č. 3, s. 9-10
 • ŠVECOVÁ, R. - POLZEROVÁ, H. - DOMKÁŘOVÁ, J. Testování rezistence k plísni bramboru (Phytophthora infestans) na Petriho misce u planého druhu bramboru Solanum acaule. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 41-48
 • ŠVECOVÁ, R. - PTÁČEK, J. - DOMKÁŘOVÁ, J. Využití molekulárních markerů u vybraných mezidruhových hybridů rodu Solanum. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 20, 2012, s. 31-40
 • VACEK, J. - BARTÁČKOVÁ, V. Skladování brambor: skladování konzumních hlíz, pro zpracování, na smažené výrobky z brambor. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2012. 9 s. (Praktická informace č. 37)
 • VACEK, J. - BUCHER, P.-NAVRÁTIL, O. Vliv skladovací teploty a ročníku na barvu smažených bramborových lupínků transgenních linií odrůdy Vladan. Úroda, 60, 2012, č. 9, vědecká příloha s. 194-199
 • VOKÁL, B. K životnímu jubileu doc. Ing. Vlastimila Rasochy, CSc. Bramborářství, 20, 2012, č. 1-2, s. 26-27
 • VOKÁL, B. - ČÍŽEK, M. Produkce a užití brambor v ČR ve světle statistického šetření. Bramborářství, 20, 2012, č. 3, s. 15-18
 • VOKÁL, B. - ČÍŽEK, M. Vývoj soběstačnosti u jednotlivých užitkových směrů pěstování brambor v ČR. Bramborářství, 20, 2012, č. 5, s. 17-18
 • VOKÁL, B. - ČÍŽEK, M. Pohled na vývoj soběstačnosti ČR ve výrobě brambor. Úroda, 60, 2012, č. 11, s. 33-35
 • VOKÁL, B. - DOMKÁŘOVÁ, J. - HAUSVATER, E. Rady pro drobné pěstitele - zahrádkáře. In KOLEKTIV AUTORŮ. Máme rádi brambory. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR, 2012. ISBN 978-80-7434-060-4
 • VOKÁL, B. - KASAL, P. Agrotechnika a hnojení brambor aktuálně. Úroda, 60, 2012, č. 4, s. 80-82
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec