Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2014

 • BRABCOVÁ, A. – BÁRTA, J. – BÁRTOVÁ, V. – HORÁČKOVÁ, V. Antioxidační aktivita patatinu izolovaného z brambor. Úroda. 2014, roč. 62, č. 12, vědecká příloha s. 163-166. ISSN 0139-6013.
 • ČEPL, J. Výzkum v rostlinné výrobě. Zemědělec. 2014, roč. 22, č. 22, s. 13. ISSN 1211-3816.
 • ČEPL, J. ČÍŽEK, M. HAUSVATER, E. KASAL, P. VOKÁL, B. Metodika ochrany  a zlepšení životního prostředí pomocí zvláštního systému pěstování brambor pro výrobu škrobu podle nařízení vlády č. 60/2013 Sb. o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 1, s. 17-18. ISSN 1211-2429.
 • ČEPL, J.KASAL, P. – SVOBODOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – BARTÁČKOVÁ, V. Potato processing into fried products – an effect of growing technology on acrylamide precursor content in potato tubers. In: Actual Tasks on Agricultural Engineering: Proceedings of the 42nd International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 25th – 28th February 2014. Opatija: University of Zagreb, 2014, s. 315-325.
 • ČEPL, J. KASAL, P. SVOBODOVÁ, A. – HAJŠLOVÁ, J. – BARTÁČKOVÁ, V. Effect of growing technology on acrylamide precursor content in potato tubers. In: GOFFART, J.-P. et al. (eds). Abstracts Book 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6 to 11 July 2014. Brussels: EAPR, 2014.
 • ČÍŽEK, M. Půdoochranné technologie u brambor. Agromanuál. 2014, roč. 9, č. 3, s. 134-135. ISSN 1801-7673.
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor v hospodářském roce 2013/14. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 3, s. 7-10. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Influence of potato growing technology on yield, realisation price, revenues and costs of production in the Czech Republic between 2010-2013 years. In: GOFFART, J.-P. et al. (eds). Abstracts Book 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6 to 11 July 2014. Brussels: EAPR, 2014.
 • ČÍŽEK, M. SVOBODOVÁ, A.  Výsledky porovnání konvenční a ekologické technologie pěstování brambor v České republice v letech 2010-2013. Úroda. 2014, roč. 62, č. 12, vědecká příloha s. 319-322. ISSN 0139-6013.
 • DĚDIČ, P. Hlavní virové choroby bramboru v ČR. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2014. 15 s. (Praktické informace č. 49). ISBN 978-80-8694055-7.
 • DOLEŽAL, F. – VOGEL,T. – KOGELBAUER, I. – MATULA, S. – CÍSLEROVÁ, M. –VACEK, J. – LOISKANDL, W. Preferential percolation through unsaturated soil: uncertainty turned into working tool. In: The grand challenges facing hydrology in the 21st century. Dooge Nash International Symposium, Dublin, 24-25 April 2014. University College Dublin, s. 105-117. ISBN 9781905254835.
 • DOLEŽAL, P. Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod spustil nové internetové stránky. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 2, nestr. ISSN 1211-2429.
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Colorado Potato Beetle (Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) Control and Results of Trials from 2010 to 2013 in the Czech Republic. In: Abstracts of EAPR Pathology Section Meeting on Climate Change/Global Warming:  Effects on Potato Diseases/Pests, Jerusalem, 17-21 November 2013. Potato Research. 2014,  vol. 57, no. 2, s. 172-173. ISSN 0014-3065.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. –JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd    pro produkci raných brambor. Úroda. 2014, roč. 62, č. 3, s. 84-86. ISSN 0139-6013.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Doporučené odrůdy raných    brambor. Zemědělec, 2014, roč. 22, č. 15, s. 30. ISSN 1211-3816.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. SDO konzumních brambor.   Úroda. 2014, roč. 62, č. 5, s. 76-79. ISSN 0139-6013.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2014. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 1, s. 15-16. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor. Zemědělec. 2014, roč. 22, č. 22, s. 27-28. ISSN 1211-3816.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. –JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd    pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2014. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 2, s. 8-14. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd k produkci raných brambor. Úroda. 2014, roč. 62, č. 11, s. 32. ISSN 0139-6013.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2015. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 4, s. 11-12. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČÍŽEK, M. HORÁČKOVÁ, V. Význam bramboru pro zdravou výživu. In: Genetické zdroje rostlin a zdravá výživa. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2014, 28-31. ISBN 978-80-7434-174-8.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. HORÁČKOVÁ, V. Genetické zdroje bramboru ve VÚB Havlíčkův Brod. In: PAPOUŠKOVÁ, L. (ed.). Genetické zdroje rostlin v ČR po 20 letech existence Národního programu. Praha: VÚRV, 2014, s. 1-9. ISBN 978-80-7427-152-6.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. HORÁČKOVÁ, V. GREPLOVÁ, M. PTÁČEK, J. ŠVECOVÁ, R. POLZEROVÁ, H. DĚDIČ, P. ŠIMKOVÁ, D. Geneticko-šlechtitelský výzkum součást dlouhodobého koncepčního rozvoje Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod.  Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 4, s. 12-15. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. KUČÍRKOVÁ, M. Genofond bramboru - Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací a pracovní parcela Valečov 2013. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2014. 
 • DOMKÁŘOVÁ, J. KUČÍRKOVÁ, M. Polní studijní kolekce genofondu bramboru 2014.   Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2014.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. VOKÁL, B. Současný sortiment významných odrůd bramboru pro zahrádkáře. In: Knihovnička Zahrádkáře Brambory. Praha: Český zahrádkářský svaz, 2014, s. xii-xiv.
 • GREPLOVÁ, M. DOMKÁŘOVÁ, J. Rhizoctonia solani - patogen bramboru a symbiont orchidejí. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 3, s. 11. ISSN 1211-2429.
 • HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ORSÁK, M. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – TOMÁŠEK, J. – ČÍŽEK, M. Effect of cultivar, flesh colour, location and year of cultivation on the glycoalkaloid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment. 2014, vol. 60, no. 11, s. 512-517. ISSN 1214-1178.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Ochrana brambor proti škodlivým činitelům. In: Knihovnička Zahrádkáře Brambory. Praha: Český zahrádkářský svaz, 2014, s. xv-xix.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Ukončení vegetace u brambor je žádoucí. Zemědělec. 2014, roč. 22, č. 19, s. 17-18. ISSN 1211-3816.   
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Nejdůležitější škodliví činitelé bramboru. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2014. 23 s. (Praktické informace č. 48). ISBN 978-80-86940-54-0.
 • HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P. Zásady výběru a aplikace fungicidů proti plísni bramboru. Agromanuál. 2014, roč. 9, 2014, č. 5, s. 36-39. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Integrovaná ochrana proti plísni bramboru. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2014. 23 s. (Praktické informace č. 51). ISBN 978-80-86940-57-1.  
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Choroby brambor ve skladech. Úroda. 2014, roč. 62, č. 10, s. 33-36. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata). Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2014. 19 s. (Praktické informace č. 53). ISBN 978-80-86940-59-5.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Pěstování brambor v roce 2014. Agrotip. 2014, č. 11-12, s. 17-19.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. BAŠTOVÁ, P. Stříbřitost slupky bramboru. 2. vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2014. 11 s. (Praktické informace č. 50). ISBN 978-80-86940-56-4.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. BAŠTOVÁ, P. Mšice - přenašeči virových chorob brambor a ochrana proti nim. Havlíčkův Brod:  Výzkumný ústav bramborářský 2014. 15 s. (Praktické informace č. 54). ISBN 978-80-86940-60-1.
 • HOEKSTRA, R. – REID, A. – DEHMER, K.J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – SOLBERG, S. – DOHERTY, G. – CHAUVIN, J.-E. – DROZ, E. – KOTKAS, K. – SKRABULE, I. SSR genotyping of old potato varieties to identify mislabelling and synonyms for AEGIS. In: GOFFFART, J.-P. et al. (eds). Abstract Book 19th Triennial Conference of the EAPR 6 to 11 July 2014. Brussels: EAPR, 2014.
 • HORÁČKOVÁ, V. Genové zdroje bramboru kolekce in vitro. Havlíčkův Brod, Výzkumný ústav bramborářský 2014.
 • KASAL, P. Ochrana porostů brambor proti dvouděložným plevelům. Agromanuál. 2014, roč. 9, č. 3, s. 44-47. ISSN 1801-7673.
 • KASAL, P. Topinambur hlíznatý - pěstování a využití v našich podmínkách. Úroda. 2014, roč. 62, č. 12, s. 54-56. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. ČEPL, J. SVOBODOVÁ, A. Potential for reducing inputs of herbicide active ingredients in potato weed management. In: GOFFART, J.-P. et al. (eds). Abstracts Book 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6 to 11 July 2014. Brussels: EAPR, 2014.
 • KASAL, P. ČEPL, J. SVOBODOVÁ, A. ČÍŽEK, M. Metodika ochrany brambor proti plevelům se sníženými vstupy herbicidů: Uplatněná certifikovaná metodika.  Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2014. 27 s. (Praktické informace č. 57). ISBN 978-80-86940-63-2.  
 • KASAL, P. – RŮŽEK, P. – KUSÁ, H. – ČEPL, J. Metodika technologie pěstování brambor se zaměřením na vyšší efektivnost hnojení a ochranu vod: Uplatněná certifikovaná metodika.   Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2014. 27 s. (Praktické informace č. 52). ISBN 978-80-86940-46-5.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Metody používané při signalizaci výskytu plísně bramboru a jejich srovnání s novým indexem. In: ČELKOVÁ, A. (ed.). Proceedings of peer-reviewed contributions 21st International Poster Day and Institute of Hydrology Open Day „Transport of Water, Chemicals and Energy in the Soil-Plant-Atmosphere System“  Bratislava, 13.11.2014. Bratislava: Ústav hydrologie SAV, 2014, s. 171-184. ISBN 978-80-89139-30-0.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Sledování meteorologických faktorů v rostlinné výrobě.  Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz    „Bramborářský kroužek“, 2014. 23 s. (Praktické informace č. 56). ISBN 978-80-836940-61-8.
 • LOŠÁK, T. – HLUŠEK, J. – JŮZL, M. – ELZNER, P. – MUSILOVÁ, L. – ČEPL, J. KASAL. P. Uplatnění dusíku a hnojiva s inhibitorem ureázy při hnojení brambor: Certifikovaná metodika.  Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2014. 31 s. (Praktické informace č. 58). ISBN 978-80-9640-62-5.
 • MATOUŠEK, J. – PIERNIKARCZYK, R.J.J. – DĚDIČ, P. -  MERTELÍK, J. – UHLÍŘOVÁ, K. – DURAISAMY, G.S. – ORCTOVÁ, L. – KLOUDOVÁ, K. – PTÁČEK, J. – STEGER, G. Characterization of Potato spindle tuber viroid (PSTVd) incidence and new variants from ornamentals. Eur J Plant Pathol. 2014. vol. 138, no. 1, s. 93-101. ISSN 0929-1873.
 • PTÁČEK, J. ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. – FAJKUS, J. Charakterizace vybrané kolekce genotypů z genové banky bramboru metodou PCR využívající variabilitu struktury konců chromozomů. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 2, s. 4-6. ISSN 1211-2429.
 • SEDLÁKOVÁ, V. – BAŠTOVÁ, P. DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Výskyt obecné strupovitosti, vločkovitosti a stříbřitosti hlíz u vybraných odrůd bramboru v polních pokusech VÚB v letech 2004-2013. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 4, s. 7-10. ISSN 1211-2429.
 • SVOBODOVÁ, A. KASAL, P. Innovative technology for potato growing directed to increased N fertilization efficiency and water conservation. In: GOFFART, J.-P. et al. (eds). Abstracts Book 19th Triennial Conference of the European Association for Potato Research, 6 to 11 July 2014. Brussels: EAPR, 2014.
 • ŠVECOVÁ, R. PTÁČEK, J. Charakterizace vybraných položek genofondu a následná mezidruhová hybridizace s využitím různých úrovní ploidie a zdrojů rezistence. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 2, s. 7-8. ISSN 1211-2429.
 • ŠVECOVÁ, R. PTÁČEK, J. DOMKÁŘOVÁ, J. Tvorba mezidruhových hybridů  rodu Solanum. Úroda. 2014, roč. 62, č. 1, s. 49-50. ISSN 0139-6013.
 • VACEK, J. Intragenní geneticky modifikované brambory druhé generace Innate firmy Simplot Plant Sciences míří na americký trh. Bramborářství. 2014, roč. 22, č. 1, s. 19. ISSN 1211-2429.
 • VACEK, J. – PLÍŠTIL, T. – KLAP, J. Energeticky úsporné větrání volně ložených brambor. Úroda. 2014, roč. 62, č. 12, vědecká příloha s. 505-508. ISSN 0139-6013.
 • ZEKA, D. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – VEJL, P. cpDNA SSR polymorphism in secondary germplasm of potato maintained in czech gene bank. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 2014, vol. 51, no. 3, s. 745-750. ISSN 0552-9034.

 

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec