Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2015

 • BÁRTOVÁ, V. – BÁRTA, J. – BRABCOVÁ, A. – ZDRÁHAL, Z. – HORÁČKOVÁ, V. Amino acid composition and nutritional value of four cultivated South American potato species. Journal of Food Composition and Analysis. 2015, vol. 40, s. 78-85. ISSN 0889-1575.
 • ČEPL, J. KASAL, P. SVOBODOVÁ, A. Technology of potato weed management udner conditions of low input systems. In: Actual Tasks on Agricultural Engineering: Proceedings of the 43rd International Symposium on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 24th – 27th February 2015. Opatija: University of Zagreb, 2015, s. 787-795.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Doporučení odrůd konzumních brambor. Zemědělec. 2015, roč. 23, č. 18, s. 32. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2015. Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 2, s. 14-17. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Doporučení odrůd konzumních brambor.    Úroda. 2015, roč. 63, č. 9, s. 60-63. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Odrůdy k produkci raných brambor.    Zemědělec. 2015, roč. 23, č. 40, s. 27. ISSN 1211-3816. 
 • ČERMÁK, V. DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2016. Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 4, s. 11-12- ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. –  DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Odrůdy k produkci raných brambor. Úroda. 2015, roč. 63, č. 11, s. 49. ISSN 0139-6013.
 • ČÍŽEK, M. Vývoj bramborářství u nás a v Evropě. Zemědělec. 2015, roč. 23, č. 19, s. 18-19. ISSN 1211-3816.
 • ČÍŽEK, M. Porovnání konvenční, integrované a ekologické technologie pěstování brambor v České republice v letech 2010 až 2014. Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 1, s. 15-16, ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor v hospodářském roce 2014/15. Bramborářství. 2015, roč. 23,  č. 3, s. 7-9. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. SVOBODOVÁ, A. Porovnanie konvenčného a ekologického pestovania zemiakov v ČR. Naše pole. 2015, roč. XIX, č. 5, s. 24-25. ISSN 1335-2466.
 • ČÍŽEK, M. VOKÁL, B. Proč by měly být konzumní brambory citlivou komoditou? Úroda. 2015, roč. 63, č. 1, s. 43-45. ISSN 0139-6013.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČERMÁK, V. – VOKÁL, B. – JŮZL, M. Odrůdy k produkci raných    brambor. Zemědělec. 2015, roč. 23, č. 3, s. 23. ISSN 1211-3816.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ČÍŽEK, M. – HORÁČKOVÁ, V. The importance of potatoes for healthy diet. In: ZEDEK, V. – JANDOVÁ, R. – HOLUBEC, V. (eds). Plant Genetic Resources and Healthy Diet. Prague: Ministry of Agriculture, 2015, s. 26-29. 
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – EXNAROVÁ, J. – HAUSVATER, E. – VOKÁL, B. Nabídka odrůd, rady pro pěstitele – zahrádkáře, čeho si všímat při koupi brambor, varné typy brambor, recepty pro inspiraci. Havlíčkův Brod: Valkom, 2015.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. HORÁČKOVÁ, V. ŠVECOVÁ, R. PTÁČEK, J. Potato gene pool in the Czech Republic In: Book of Abstracts of 18th Joint Meeting of EAPR Breeding and Varietal Assessment Section and EUCARPIA Section Potatoes, Vico Equense, Italy - November 15th - 18th, 2015. Vico Equense: EAPR; EUCARPIA 2015, s. 38.
 • DOMKÁŘOVÁ, J.HORÁČKOVÁ, V. ŠVECOVÁ, R. PTÁČEK, J. Potato germplasm    collection in the Czech Republic. In: The 12th Solanaceae Conference, October 25-29, 2015 ENSEIRB Building, Talence, Bordeaux, France: Book of Abstracts. Villenave D Ornon: INRA, 2015, s. 97.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – KUČÍRKOVÁ, M. Genofond bramboru - Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací a pracovní parcela Valečov 2014. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2015.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – KUČÍRKOVÁ, M. Polní studijní kolekce genofondu bramboru 2015.   Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2015.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. KUČÍRKOVÁ, M. ŠVECOVÁ, R. EXNAROVÁ, J. Kartotéka odrůd světového sortimentu brambor kolekce Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. XIX díl. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2015.
 • DOMKÁŘOVÁ, J, - MOHL, J. – KOPAČKA, V. – ŠTEFÁNEK, F. – VOKÁL, B. České odrůdy konzumních brambor 2015. Českomoravský svaz šlechtitelů – Skupina českých šlechtitelů brambor, Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2015.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. VOKÁL, B. Významné odrůdy pro pěstování konzumních brambor a brambor určených pro výrobu škrobu v ČR (2010-2014). Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 4, s. 12-14. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. VOKÁL, B.HORÁČKOVÁ, V. ŠVECOVÁ, R. Reakce odrůd    bramboru na změny klimatických podmínek In: ZEDEK, V. –  MLÁDKOVÁ, A. - HOLUBEC, V. (eds). Genetické zdroje rostlin a změna klimatu. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2015, s. 59-62. ISBN 978-80-7434-249-3.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. VOKÁL, B. SVOBODOVÁ, A. – ČERMÁK, V. Vlastnosti rozhodující o vhodnosti odrůd bramboru k mytí. Úroda. 2015, roč. 63,  č. 1, s. 55-58. ISSN 0139-6013.
 • DOMKÁŘOVÁ, J.  – VOKÁL, B. SVOBODOVÁ, A. – ČERMÁK, V. Characteristics    deciding on suitability for washing in potato varieties In: Book of Abstracts of 18th Joint Meeting of EAPR Breeding and Varietal Assessment Section and EUCARPIA Section Potatoes, Vico Equense, Italy - November 15th - 18th, 2015. Vico Equense: EAPR; EUCARPIA 2015, s. 39.
 • GREPLOVÁ, M. POLZEROVÁ, H. DOMKÁŘOVÁ, J. UVC irradiation in mutational breeding of potato (Solanum tuberosum). In: The 12th Solanaceae Conference, October 25-29, 2015 ENSEIRB Building, Talence, Bordeaux, France: Book of Abstracts. Villenave D Ornon: INRA, 2015, s. 90.
 • GREPLOVÁ, M. POLZEROVÁ, H. ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. Somatic hybrids    in sexual hybridization of potato In: Book of Abstracts of 18th Joint Meeting of EAPR Breeding and Varietal Assessment Section and EUCARPIA Section Potatoes, Vico Equense, Italy - November 15th - 18th, 2015. Vico Equense: EAPR; EUCARPIA 2015, s. 24.
 • HAMOUZ, K. – DOMKÁŘOVÁ, J. Vhodnost brambor s barevnou dužninou pro    ekologicky šetrné způsoby pěstování. Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 1, s. 18. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Extrémní výskyt terčovité a hnědé skvrnitosti bramboru v roce 2014. Agromanuál. 2015, roč. 10, č. 5, s. 48-50. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E.DOLEŽAL, P. Bude nutná intenzivní ochrana proti alternáriovým skvrnitostem? Úroda. 2015, roč. 63, č. 6, s. 52-53. ISSN 0139-6013.   
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P.  Abiotikózy bramboru - fyziologické vady a poruchy. Vyd. 1. (Praktická informace č. 59). Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz "Bramborářský kroužek" 2015. 19 s. ISBN 978-80-86940-64-9.
 • HAUSVATER, E.DOLEŽAL, P. Opatření proti chorobám hlíz bramboru a jejich šíření ve skladech. Úroda. 2015, roč. 63, č. 9, s. 50-52. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E. –  DOLEŽAL, P. BAŠTOVÁ, P. Ochrana proti přenašečům virových chorob bramboru. Agromanuál. 2015, roč. 10, č. 5, s. 54-56. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E.-DOLEŽAL, P.-BAŠTOVÁ, P.-DEJMALOVÁ, J. Účinnost fungicidních sledů proti plísni bramboru a terčovité a hnědé skvrnitosti. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2015, roč. 23, s. 9-24. ISSN 1802-940X. 
 • HAUSVATER, E.DOLEŽAL, P.KASAL, P. Povětrnostní podmínky a ochrana brambor ve vegetaci v roce 2015. Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 4, s. 7-10. ISSN 1211-2429.
 • HORÁČKOVÁ, V. Genové zdroje bramboru - kolekce in vitro. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2015.
 • HORÁČKOVÁ, V. DĚDIČ, P. – FALTUS, M. Využití tkáňových kultur pro eliminaci virové infekce bramboru Bramborářství. 2015, roč. 23, 2015, č. 3, s. 13-18. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. Možnosti regulace plevelů v bramborách. Úroda. 2015, roč. 63, č. 4, s. 93-96. ISSN 0139-6013.   
 • KASAL, P. Nové trendy v hnojení brambor dusíkatými hnojivy. Úroda. 2005, roč. 63, č. 4, s. 97-99. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. Aplikace minerálních hnojiv u brambor během vegetace. Agromanuál. 2015, roč. 10, č. 5, s. 72-73. ISSN 1801-7673.
 • KASAL, P. Možnosti snížení vstupů herbicidů při zachování odpovídající úrovně regulace plevelů.  Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 2, s. 1-3. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. Pěstování a možnosti využití topinamburu hlíznatého. Farmář. 2015, roč. 21, č. 8, s. 37-40. ISSN 1210-9789.
 • KASAL, P. Hodnocení ochrany brambor proti plevelům v roce 2015. Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 3, s. 18-20. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. – JŮZL, M. – ELZNER, P. Ověření možnosti použití hnojiva s inhibitorem ureázy při hnojení brambor. Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 2, s. 3-5. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. – RŮŽEK, P. – KUSÁ, H. Perspektivní půdoochranné technologie při pěstování brambor. Úroda. 2015, roč. 63, č. 11, s. 46-48. ISSN 0139-6013.
 • KMOCH, M. DĚDIČ, P. Molekulární metody detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru    (Potato spindle tuber viroid, PSTVd). Úroda. 2015, roč. 63, č. 12, vědecká příloha s. 195-198. ISSN 0139-6013.
 • LITSCHMANN, T.-DOLEŽAL, P.-HAUSVATER, E. Nová metoda signalizace plísně bramboru a její ověřování v našich podmínkách. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2015, roč. 23, s. 45-54. ISSN 1802-940X.    
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Nové poznatky v prognóze a  signalizaci plísně bramboru v podmínkách ČR. Agromanuál. 2015, roč. 10, č. 5, s. 51-53. ISSN 1801-7673.
 • LITSCHMANN, T.-DOLEŽAL, P.-HAUSVATER, E. Teplotně-vlhkostní podmínky  pěstování brambor. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2015, roč. 23, s. 25-34. ISSN 1802-940X.
 • PÁNKOVÁ, I. – KREJZAR, V. – HORÁČKOVÁ, V. Detekce původce bakteriální  kroužkovitosti v procesu šlechtění. Úroda. 2015, roč. 63, č. 5, s. 92-95. ISSN 0139-6013.
 • PAZDERŮ, K. – HAMOUZ, K. – LACHMAN, J. – KASAL, P. Yield potential and antioxidant activity of potatoes with coloured flesh. Plant, Soil and Environment. 2015, roč. 61, č. 9, s. 417-421. ISSN 1214-1178.
 • PLCHOVÁ, H. – VACULÍK, P. – ČEŘOVSKÁ, N. – MORAVEC, T. – DĚDIČ, P.   Molecular and biological analysis of Potato virus M (PVM) isolates from the Czech Republic. Journal of Phytopathology. 2015, vol. 163, s. 1031-1035.  ISSN 0931-1785.
 • PTÁČEK, J. Vliv teploty a světelných podmínek na detekci viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd) v okrasných rostlinách Solanum jasminoides. Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 4, s. 14-15. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. Možnosti detekce a identifikace izolátů viru svinutky bramboru (PLRV) pomocí molekulárních technik RT-PCR a QRT-PCR.  Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 2, s. 8-11. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. Hodnocení mezidruhových hybridů    rodu Solanum molekulárními markery. Úroda. 2015, roč. 63, č. 7, s. 68-70. ISSN 0139-6013.
 • PTÁČEK, J. ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. Metody detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd). Rostlinolékař. 2015, roč. 26, č. 5, s. 22-24. ISSN 1211-3565.
 • SVOBODOVÁ, A. ČÍŽEK, M.KASAL, P.ČEPL, J. Uplatnění digestátu při pěstování brambor. Úroda. 2015, roč. 63, č. 12, vědecká příloha s. 327-330. ISSN 0139-6013.
 • ŠIMKOVÁ, D.GREPLOVÁ, M. KASAL, P. Významným polysacharidem není jenom škrob. Bramborářství. 2015, roč. 23, č. 2, s. 7-8. ISSN 1211-2429.
 • ŠVECOVÁ, R. PTÁČEK, J. DOMKÁŘOVÁ, J. Planý druh Solanum microdontum.   Bramborářství. 2015, roč. 23, 2015, č. 2, s. 12-13. ISSN 1211-2429.
 • VACEK, J. – MAYER, V. – DOVOL, J. – NOVÁK, J. Protierozní opatření v technologii záhonového odkamenění brambor. Úroda. 2015, roč. 63, č. 12, vědecká příloha s. 335-338. ISSN 0139-6013.
 • VOKÁL, B. KASAL, P. Uplatněme moderní pěstitelské systémy. Zemědělec. 2015, roč.    23, č. 19, s. 21-22. ISSN 1211-3816.
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec