Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2016

 • ČEPL, J. Zasedání členů pracovní skupiny pro brambory při organizaci COPA-COGECA. Bramborářství. 2016, roč. 24, č. 1, s. 18-19. ISSN 1211-2429.
 • ČEPL, J. Výzkum řeší problémy. Zemědělec. 2016, roč. 24, č. 22, s. 11. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor. Zemědělec. 2016, roč. 24,  č. 17, s. 40-42. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. –  DOMKÁŘOVÁ, J. –  JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor.   Úroda. 2016, roč. 64, č. 6, s. 88-90. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2016. Bramborářství. 2016, roč. 24, č. 2, s. 12-17. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Rané brambory pro přímý konzum.    Zemědělec. 2016, roč. 24, č. 38, s. 29. ISSN 1211-3816.   
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Brambory rané pro přímý konzum v roce 2017. Úroda. 2016, roč. 64, č. 10, s. 45. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2017. Bramborářství. 2016, roč. 23, č. 4, s. 15-16. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Vývoj cen brambor ze sklizně 2015 a situace na domácím a zahraničním trhu Bramborářství. 2016, roč. 24, 2016, č. 1, s. 8-11. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor v hospodářském roce 2015/16. Bramborářství. 2016, roč. 24, č. 3, s. 12-14. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Brambory v hospodářském roce 2016/2017 - ekonomika a rentabilita. Úroda. 2016, roč. 64, č. 10, s. 41-44. ISSN 0139-6013.
 • ČÍŽEK, M. Brambory v hospodářském roce 2016/2017 - ekonomika a rentabilita. Bramborářství. 2016, roč. 23, č. 4, s. 10-14. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. – SVOBODOVÁ, A. Use of digestate in the potato growing technology. In: Programme and Abstracts 3rd Meeting of the Section of Agronomy and Physiology of EAPR, Riga, Latvia, September 26-29, 2016. Priekuli: Institute of Agricultural Resources and Economics, 2016, s. 30.
 • DĚDIČ, P.KMOCH, M. KRPÁLKOVÁ, A. Alternativní metody a postupy laboratorní diagnózy Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus: Certifikovaná metodika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2016. 25 s. (Praktické informace č. 60). ISBN 978-80-86940-68-7.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Odrůdy bramboru v České republice v roce 2016. Bramborářství. 2016, roč. 23, č. 4, s. 18-20. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. –  ŠVECOVÁ, R. Genofond bramboru - Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací a pracovní parcela Valečov 2015.   Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2016.
 • DOMKÁŘOVÁ, J.ŠVECOVÁ, R. Polní studijní kolekce genofondu bramboru 2016.   Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2016.
 • HAMOUZ, K. – PAZDERŮ, K. – LACHMAN, J. – ČEPL, J. – KOTÍKOVÁ, Z. Effect of cultivar, flesh colour, locality and year on carotenoid content in potato tubers. Plant, Soil and Environment. 2016, vol. 62, iss. 2, s. 86-91. ISSN 1214-1178.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Fytotoxicita přípravků při moření sadby brambor proti vločkovitosti. Agromanuál. 2016, roč. 11, č. 3, s. 50-52. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER,  E. DOLEŽAL,  P. Drátovci a osenice u brambor. 4., aktualizované vydání.    Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz "Bramborářský kroužek", 2016. 11 s. (Praktické informace č. 61). ISBN 978-80-86940-69-4.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Proč a jak používat certifikovanou nebo též uznanou sadbu? Úroda. 2016, roč. 64, č. 10, s. 46-48. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E.DOLEŽAL, P. Ochrana brambor v roce 2016. Bramborářství. 2016, roč. 23, č. 4, s. 6-10. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. BAŠTOVÁ, P. Aktinobakteriální obecná strupovitost bramboru. 3., aktualizované vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz    "Bramborářský kroužek", 2016. 11 s. (Praktické informace č. 63). ISBN 978-80-86940-71-7.
 • HAUSVATER, E.DOLEŽAL, P. BAŠTOVÁ, P. Reakce brambor na extrémní přísušek v roce 2015. Agromanuál. 2016, roč. 11, č. 5, s. 114-117. ISSN 1801-7673. 
 • KASAL, P. Zkušenosti s aplikací metribuzinu po vzejití brambor v roce 2015. Úroda. 2016, roč. 64, č. 2, s. 87-89. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. Nová půdoochranná opatření při pěstování brambor. Agromanuál. 2016, roč. 11, č. 3, s. 117-119. ISSN 1801-7673.
 • KASAL, P. Spektrum plevelů brambor - změny a možnosti regulace. Agromanuál. 2016, roč. 11, č. 4, s. 28-30. ISSN 1801-7673. 
 • KASAL, P. – ČEPL, J. – RŮŽEK, P. New soil conservation measures in potato growing. In: Programme and Abstracts 3rd Meeting of the Section of Agronomy and Physiology of EAPR, Riga, Latvia, September 26-29, 2016. Priekuli: Institute of Agricultural Resources and Economics, 2016, s. 26.
 • KASAL, P. – RŮŽEK, P. – KUSÁ, H. –  KOBZOVÁ, D. – SVOBODOVÁ, A. Metodické postupy k půdoochranným technologiím při pěstování brambor:  Certifikovaná metodika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz "Bramborářský kroužek", 2016. 31 s. (Praktické informace č. 64). ISBN 978-80-86940-66-3.
 • KASAL, P.SVOBODOVÁ, A. VACEK, J. ČÍŽEK, M. – NEVOSÁD, J. Užití digestátu zemědělských bioplynových stanic ke hnojení brambor: Certifikovaná metodika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2016. 23 s. (Praktické informace č. 65). ISBN 978-80-86940-67-0.
 • KASAL, P. ŠIMKOVÁ, D. SVOBODOVÁ, A.MERUNKOVÁ, A. Pěstování a užití topinamburu u malopěstitelů a na zahrádkách. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský,  2016. 23 s. (Praktické informace č. 62). ISBN 978-80-86940-70-0.
 • KMOCH, M. DĚDIČ, P. Detekce Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus v rostlinách bramboru pomocí duplex Real-Time PCR s TaqMan-MGB sondami. Úroda. 2016, roč. 64, 2016, č. 12, vědecká příloha s. 229-232. ISSN 0139-6013.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Povětrnostní podmínky roku 2015 z hlediska pěstování brambor.  Bramborářství. 2016, roč. 24, č. 2, s. 5-8. ISSN 1211-2429.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E.DOLEŽAL, P. Povětrnostní podmínky ve  vegetačním období roku 2016 z hlediska pěstování brambor.  Bramborářství. 2016, roč. 23, č. 4, s. 1-4. ISSN 1211-2429.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Praktické zkušenosti s kapkovou závlahou brambor v roce 2016. In: ČELKOVÁ, A. (ed.). Zborník recenzovaných príspevkov 23. posterový deň Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda - rostlina - atmosféra, 10. november 2016. Bratislava: Ústav hydrologie SAV, 2016, s. 89-97. ISBN 978-80-89139-38-5.
 • MAYER, V. – VACEK, J. – STEHLÍK, M. – VEJCHAR, D. Protierozní technologie ochrany půdy při pěstování brambor.  Úroda. 2016, roč. 64, č. 1, s. 50-55. ISSN 0139-6013.
 • PTÁČEK, J. Detekce a identifikace izolátů viru svinutky bramboru (PLRV) pomocí molekulárních technik RT-PCR a QRT-PCR. Rostlinolékař. 2016, roč. 27, č. 3, s. 16-18. ISSN 1211-3565.   
 • PTÁČEK, J. – KREUZ, L. – ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. Možnosti detekce genů    rezistence vůči Globodera rostochiensis a Synchytrium endobioticum v procesu šlechtění bramboru a v materiálech genové banky bramboru Solanum tuberosum pomocí DNA markerů. Bramborářství. 2016, roč. 24, č. 2, s. 8-11. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. Možnosti detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru. Úroda. 2016, roč. 64, č. 10, s. 49-50. ISSN 0139-6013.
 • RŮŽEK, P. – KASAL, P. – KOBZOVÁ, D. – ŠEDEK, A. Inovace sázečů brambor zaměřená na úpravu tvaru hrůbků a variabilní aplikaci hnojiv. Bramborářství. 2016, roč. 24, č. 1, s. 13-15. ISSN 1211-2429.
 • RŮŽEK, P. – KUSÁ, H. – KASAL, P. – KOBZOVÁ, D. – ŠEDEK, A. Nové půdoochranné    technologie při pěstování brambor. Úroda. 2016, roč. 64, č. 11, s. 42-44. ISSN 0139-6013. 
 • SEDLÁK, P. – VEJL, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – MAZÁKOVÁ, J. – RYŠÁNEK, P. – HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Metodika stanovení virulence izolátů Phytophthora infestans (Mont.) de Bary k významným major genům rezistence v návaznosti na jejich následné využití ve šlechtění bramboru: Certifikovaná metodika. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2016. 25 s. eISBN 978-80-213-2728-3.
 • SVOBODOVÁ, A. ČÍŽEK, M. ČEPL, J.KASAL, P. Možnosti regulace plevelných brambor. Úroda. 2016, roč. 64, č. 12, vědecká příloha s. 445-448. ISSN 0139-6013.
 • SVOBODOVÁ, A. KASAL, P. Možnosti hnojení brambor dusíkem. Zemědělec. 2016, roč. 24, č. 18, s. 19-20. ISSN 1211-3816. 
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec