Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2018

 • ČEPL, J. – KASAL, P. Effect of growing technology on acrylamide precursor content in potato tubers. In: Abstract Book 10th World Potato Congress - XXVIII Congreso de la Asociacion Latinoamericana de la Papa, Cusco-Peru, 27-31 Mayo 2018: Biodiversity, Food Security and Business. Cusco: Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, 2018, s. 148.
 • ČEPL, J. – KASAL, P. – ČÍŽEK, M. – SVOBODOVÁ, A. MAYER, V. VEJCHAR, D. The effect of drip irrigation on potato yield and quality In: BILANDŽIJA, N. (ed.): Actual Tasks on Agricultural Engineering: Proceedings of the 46th International Symposium
  on Agricultural Engineering, Opatija, Croatia, 27th February - 1st March 2018
  . Zagreb: University of Zagreb, 2018, s. 499-507. ISSN 1848-4425.
 • ČEPL, J. – KASAL, P. DOSTÁL, J. LOŠÁK, T. HLUŠEK, J. BADALÍKOVÁ, B. Vliv digestátu na půdu. Zemědělec. 2018, roč. 26, č. 31, s. 12. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Doporučení odrůd raných brambor. Úroda. 2018, roč. 66, č. 3, s. 88. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2018. Bramborářství. 2018, roč. 26, č. 2, s. 4-9. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Odrůdy pro produkci ostatních konzumních brambor. Úroda. 2018, roč. 66, č. 8, s. 74-76. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2019. Bramborářství. 2018, roč. 26, č. 4, s. 9-11. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Odrůdy raných brambor pro přímý konzum.  Úroda. 2018, roč. 66, č. 12, s. 67. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Výsledky pokusů s ranými bramborami.   Zemědělec. 2018, roč. 26, č. 50, s. 31. ISSN 1211-3816.
 • ČÍŽEK, M. Náklady na pesticidní ochranu brambor a porovnání se zahraničím. Agromanuál. 2018, roč. 13, č. 2, s. 51-53. ISSN 1801-7673.
 • ČÍŽEK, M. Vývoj cen brambor ze sklizně 2017 a situace na domácím a zahraničním trhu. Bramborářství. 2018, roč. 27, č. 1, s. 16-18. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Zkušenosti s pěstováním brambor v Holandsku. Bramborářství. 2018, roč. 27, č. 1, s. 19. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Ekonomika pěstování brambor na Českomoravské vrchovině.  Úroda. 2018, roč. 66, č. 10, s. 44-47. ISSN 0139-6013. 
 • ČÍŽEK, M. Zhodnocení vývoje cen konzumních brambor v hospodářském roce 2017/18 a dosavadní vývoj v roce 2018/19.  Bramborářství. 2018, roč. 26, č. 4, s. 11-13. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. – DOLEŽAL, P. Mezinárodní výstava PotatoEurope 2018. Bramborářství. 2018, roč. 26, č. 4, s. 18. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. – KRPÁLKOVÁ, A. – KOMÁRKOVÁ, Z. Možnosti využití technologie aeroponie při množení sadby bramboru. Úroda. 2018, roč. 66, č. 12, vědecká příloha s. 283-287. ISSN 0139-6013.
 • DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Mandelinka bramborová - nejvýznamnější škůdce bramborové natě. Agromanuál. 2018, roč. 13, č. 5, s. 34-37. ISSN 1801-7673.
 • DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – BAŠTOVÁ, P. Účinnost insekticidů proti mandelince bramborové v polních pokusech v roce 2018. Bramborářství. 2018, roč. 26, č. 3, s. 14-15. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – KASAL, P. – HAUSVATER, E. – VOKÁL, B. – EXNAROVÁ, J. –ČEPL, J. – ČÍŽEK, M. – DOLEŽAL, P. Odrůdy bramboru a topinamburu Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod: Rady pro spotřebitele a zahrádkáře, recepty k inspiraci. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2018. 27 s. (Praktické informace č. 69). ISBN 978-80-86940-77-9.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – ŠVECOVÁ, R. Polní studijní kolekce genofondu bramboru 2018. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2018.
 • ELZNER, P. JŮZL, M. – KASAL, P. Effect of different drip irrigation regimes on tuber and starch yield of potatoes.  Plant, Soil and Environment. 2018, vol. 64, no. 11, s. 546-550. ISSN 1214-1178.
 • FALTUS, M. DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. BILAVČÍK, A. ZÁMEČNÍK, J. Use of cryopreservation for long-term storage of potato germplasm in the Czech Republic. In: Abstract Book 10th World Potato Congress - XXVIII Congreso de la Asociacion Latinoamericana de la Papa, Cusco-Peru, 27-31 Mayo 2018: Biodiversity, Food Security and Business. Cusco: Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, 2018, s. 154-155.
 • GREPLOVÁ, M. – DOMKÁŘOVÁ, J. Sexual offspring of somatic hybrids and mutants at Solanum genera. In: Abstractbook 19th Joint Meeting EAPR Breeding and Varietal Assessment Section and EUCARPIA Section Potatoes, Rostock-Warnemuende, Germany – December 3rd – 6th, 2018, s. 65.
 • GREPLOVÁ, M. – POLZEROVÁ, H. – DOMKAŘOVÁ, J. Somatic hybridization in potato breeding. In: Abstract Book 10th World Potato Congress - XXVIII Congreso de la Asociacion Latinoamericana de la Papa, Cusco-Peru, 27-31 Mayo 2018: Biodiversity, Food Security and Business. Cusco: Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, 2018, s. 121.
 • GREPLOVÁ, M. – POLZEROVÁ, H. – DOMKÁŘOVÁ, J. Advancement in somatic hybridization in the Potato Research Institute Havlíčkův Brod during the past more than 15 years. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2018, roč. 24, s. 9-22. ISSN 1802-940X.
 • GREPLOVÁ, M. – POLZEROVÁ, H. – DOMKÁŘOVÁ, J. von RUNDSTEDT, F. –BOUMA, J.  Mezinárodní spolupráce v programu EUREKA v letech 2011-2017 ve Výzkumném ústavu bramborářském v Havlíčkově Brodě = International cooperation under the EUREKA programme in the Potato Research Institute Havlíčkův Brod between 2011-2017.  Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2018. 25 s. (Praktické informace č. 70). ISBN 978-80-86940-78-6.
 • GREPLOVÁ, M. – SEDMÍKOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Symbol krásy a zdraví -  Menyanthes trifoliata L. Bramborářství. 2018, roč. 26, č. 4, s. 19. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Choroby hlíz a skladování brambor.  Zemědělec. 2018, roč. 26, č. 3, s. 19-20. ISSN 1211-3816.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Ochrana brambor proti škodlivým činitelům v roce 2017. Agromanuál. 2018, roč. 13, č. 1, s. 26-29.  ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Současný stav a potřeba chemické ochrany u brambor. Úroda. 2018, roč. 66, č. 5, s. 75-80. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Desátý světový Bramborářský kongres v Peru. Bramborářství. 2018, roč. 26, č. 3, s. 20-21. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Zdravotní stav brambor během vegetace v roce 2018. Farmář. 2018, roč. 24, č. 10, s. 10-13. ISSN 1210-9789.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. Ochrana brambor během vegetace v roce 2018. Bramborářství. 2018, roč. 26, č. 4, s. 14-17. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. Metodika integrované ochrany brambor proti škodlivým činitelům při kapkové závlaze:  Certifikovaná metodika. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2018. 31 s. (Praktické informace č. 72). ISBN 978-80-8694081-6.
 • HORÁČKOVÁ, V. Genové zdroje bramboru kolekce in vitro. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2018. 75 s.
 • HORÁČKOVÁ, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. Kolekce bramboru uchovávaná v genové bance in vitro a její genetický potenciál. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2018, roč. 24, s. 23-36. ISSN 1802-940X.
 • HORÁČKOVÁ, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – ŠVECOVÁ, R. – PTÁČEK, J. Potato collection in the Czech Republic maintained in the in vitro gene bank and its genetic potential. In: Abstractbook 19th Joint Meeting EAPR Breeding and Varietal Assessment Section and EUCARPIA Section Potatoes, Rostock-Warnemuende, Germany – December 3rd – 6th, 2018, s. 78.
 • HORÁČKOVÁ, V. PÁNKOVÁ, I. KOPAČKA, V. KREJZAR, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. Biotechnologické postupy při produkci zdravé sadby bramboru a vícestupňová kontrola bakteriální kroužkovitosti. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2018, roč. 24, s. 37-44. ISSN 1802-940X.
 • KASAL, P. Použití herbicidů u brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů. Úroda. 2018, roč. 66, č. 2, s. 49-52. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. Efektivní postupy hnojení brambor. Zemědělec. 2018, roč. 26, 2018, č. 18, s. 16-17. ISSN 1211-3816.
 • KASAL, P. Odrůdová citlivost brambor k postemergentní aplikaci metribuzinu. Úroda. 2018, roč. 66, č. 5, s. 95-96, 98. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. Použití herbicidů při pěstování brambor v ochranných pásmech II. stupně zdrojů povrchové vody. Bramborářství. 2018, roč. 26, č. 3, s. 8-10. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. Využití kapkové závlahy při pěstování brambor v podmínkách Vysočiny. Úroda. 2018, roč. 66, č. 11, s. 48-50. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. – ČEPL, J. Options of potato production stabilization using drip irrigation in the potato production region of the Czech Republic. In: Abstract Book 10th World Potato Congress - XXVIII Congreso de la Asociacion Latinoamericana de la Papa, Cusco-Peru, 27-31 Mayo 2018: Biodiversity, Food Security and Business. Cusco: Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, 2018, s. 99
 • KMOCH, M. Detekce PVY (Potato virus Y) v listech a hlízách bramboru pomocí TaqMan real-time RT-PCR. Úroda. 2018, roč. 66, č. 12, vědecká příloha s. 205-208. ISSN 0139-6013.
 • LITSCHMANN, T. DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Povětrnostní podmínky ve  vegetačním období roku 2018 z hlediska pěstování brambor. Bramborářství. 2018, roč. 26, č. 4, s. 6-8. ISSN 1211-2429.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Praktické zkušenosti s kapkovou závlahou brambor v ranobramborářské oblasti v letech 2017 a 2018. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2018, roč. 24, s. 79-88. ISSN 1802-940X.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Nová metoda prognózy plísně  bramboru. Agromanuál. 2018, roč. 13, č. 5, s. 28-30. ISSN 1801-7673.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. Climate change and its impact on the conditions of late blight occurrence. Scientia Agriculturae Bohemica. 2018, vol. 49, no. 3, s. 173-180. ISSN 1805-9430.
 • MAYER, V. ABRHÁM, Z. VEJCHAR, D. STEHLÍK, M. PASTORKOVÁ, L. –ČEPL, J. – KASAL, P. – ČÍŽEK, M. – SVOBODOVÁ, A. Doporučené technologie pro efektivní využití vody při pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí: Uplatněná certifikovaná metodika. Praha: VÚZT, 2018. 50 s. ISBN 978-80-7569-010-4.
 • MAZÁKOVÁ, J. ZOUHAR, M. SEDLÁK, P. ZUSKOVÁ, E. RYŠÁNEK, P. –HAUSVATER, E. Sensitivity to fungicides and essential oils in Czech isolates of  Phytophthora infestans.  Scientia Agriculturae Bohemica. 2018, vol. 49, no. 2, s. 69-77. ISSN 1805-9430.
 • PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. DOMKÁŘOVÁ, J. Biolistický přenos populací viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd) do plevelných rostlin vyskytujících se na bramborových polích s patogeneze PSTVd na heřmánku lékařském (Chamomilla recutita). Bramborářství. 2018, roč. 26, 2018, č. 2, s. 12-14. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. FAJKUS, J. POLZEROVÁ, H. – ŠVECOVÁ, R. –DOMKÁŘOVÁ, J. 20 let identifikace a charakterizace genových zdrojů bramboru pomocí molekulárně genetických technik. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2018, roč. 24, s. 53-68. ISSN 1802-940X.
 • PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Identifikace PVY izolátů testováním pomocí imunovazebné RT-PCR. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2018, roč. 24, s. 45-52. ISSN 1802-940X.
 • RŮŽEK, P. KUSÁ, H. VAVERA, R. – KASAL, P. Inovace pěstování brambor pro lepší zadržení vody v hrůbcích. Úroda. 2018, roč. 66, č. 4, s. 97-101. ISSN 0139-6013.
 • STEHLÍK, M. MAYER, V. VEJCHAR, D. – VACEK, J. – KASAL, P. Udržitelné technologie pro úsporu vody u širokořádkových plodin. Úroda. 2018, roč. 66, č. 1, s. 30-34. ISSN 0139-6013.
 • SVOBODOVÁ, A. – KASAL, P. Současné trendy v hnojení brambor. Úroda. 2018, roč. 66, č. 3, s. 80-82. ISSN 0139-6013.
 • SVOBODOVÁ, A. – KASAL, P. – ČÍŽEK, M. Inovace technologie zpracování půdy, hnojení a zakládání porostů kukuřice. Úroda. 2018, roč. 66, č. 12, vědecká příloha s. 369-372. ISSN 0139-6013.
 • ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Genofond bramboru: Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací a pracovní parcela Valečov 2017.  Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2018.
 • ŠVECOVÁ, R. – PTÁČEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. The utilization of molecular markers at selected interspecific hybrids of Solanum species and for the assessment of wild Solanum species subcollection. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2018, roč. 24, s. 69-78. ISSN 1802-940X.
 • ŠVECOVÁ, R. – PTÁČEK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. The use of molecular markers at selected interspecific hybrids of Solanum species and for the assessment of subcollection genotypes of Solanum wild species. In: Abstractbook 19th Joint Meeting EAPR Breeding and Varietal Assessment Section and EUCARPIA Section Potatoes, Rostock-Warnemuende, Germany – December 3rd – 6th, 2018, s. 79.
 • ZÁMEČNÍK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. FALTUS, M. ČEPL, J. Genotypové rozdíly bramboru ve vnitřní efektivitě využití vody. Úroda. 2018, roč. 66, č. 12, vědecká příloha s. 191-194. ISSN 0139-6013.
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec