Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2022

 • BEŇO, F. – HORSÁKOVÁ, I. – KMOCH, M. – PETRZIK, K. – KRÁTKÁ, G. – ŠEVČÍK, R. Bacteriophages as a strategy to protect potato tubers against Dickeya dianthicola and Pectobacterium carotovorum soft rot. Microorganisms. 2022, vol. 10, iss. 12, 2869. ISSN 2076-2607. https://doi.org/10.3390/microorganisms10122369
 • ČEPL, J. – KASAL, P. Potato growing technology with using of drip irrigation. In: EAPR 2022: 21st Triennial Conference Krakow, July 4-8 2022: Abstract Volume. Targi w Krakowie, 2022, s. 154
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Odrůdy k produkci konzumních brambor. Zemědělec. 2022, roč. 30, č. 17, s. 34-35. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2022.  Bramborářství. 2022, roč. 30, č. 1, s. 11-14. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Doporučené odrůdy brambor. Farmář. 2022, roč. 28, č. 5, s. 27-28. ISSN 1210-9789.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2023. Bramborářství. 2022, roč. 30, 2022, č. 4, s. 10. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor. Bramborářství. 2022, roč. 30, č. 2, s. 5-6. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Ekonomika a rentabilita pěstování nejen brambor v delší časové řadě. Úroda. 2022, roč. 70, č. 10, s. 37-40. ISSN 0139-6013.
 • ČÍŽEK, M.KOMÁRKOVÁ, Z. Comparison of aeroponics technology with a conventional system of production of potato minitubers in the conditions of the Czech Republic. Plant, Soil and Environment. 2022, vol. 68, č. 8, s. 366-374. ISSN 1214-1178. https://doi.org/10.17221/164/2022-PSE
 • ČÍŽEK, M. – KOMÁRKOVÁ, Z. Experience in aeroponic technology for potato seed propagation in Czech Republic. In: EAPR 2022: 21st Triennial Conference Krakow, July 4-8 2022: Abstract Volume. Targi w Krakowie, 2022, s. 115
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými daty. Agromanuál. 2022, roč. 17, č. 5, s. 54-58. ISSN 1801-7673.
 • DOLEŽAL, P.HAUSVATER, E. BAŠTOVÁ, P. Výsledky pokusů s insekticidy proti mšicím v roce 2021. Agromanuál. 2022, roč. 17, č. 5, s. 62-66. ISSN 1801-7673.
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. ČEPL, J. KASAL, P. Mezinárodní výstava Potato Europe 2022. Bramborářství. 2022, roč. 30, č. 4, s. 11. ISSN 1211-2429.
 • DOLEŽAL, P.HAUSVATER, E.KASAL, P. ČÍŽEK, M. – KRÁLÍČEK, J. Bramboráři  se sešli ve Valečově. Zemědělec. 2022, roč. 30, č. 38, s. 23-24. ISSN 1211-3816.
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E.KASAL, P.ČÍŽEK, M. – KRÁLÍČEK, J. OCHRANA BRAMBOR 2022 - tradiční polní den a workshop ve Valečově. Bramborářství. 2022, roč. 30, č. 4, s. 4-6. ISSN 1211-2429.
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁKOVÁ, V. Výsledky pokusů s insekticidy proti mšicím v roce 2022.  Úroda. 2022, roč. 70, č. 10, s. 48-43. ISSN 0139-6013.
 • DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – SEDLÁKOVÁ, V. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁK, P. Účinnost prostředků ochrany proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata (Say 1824)) v letech 2019-2022 v České republice. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2022, roč. 28, s. 9-28. ISSN 1802-940X.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Množitelské plochy odrůd bramboru. Farmář. 2022, roč. 28, č. 10, s. 14-15. ISSN 1210-9789.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Analýza množitelských ploch odrůd bramboru v České republice v roce 2022. Bramborářství. 2022, roč. 30, č. 4, s. 7-9. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. – HORÁČKOVÁ, V. – ŠVECOVÁ, R. – PTÁČEK, J. Potato collection in the Czech Republic. In: EAPR 2022: 21st Triennial Conference Krakow, July 4-8 2022: Abstract Volume. Targi w Krakowie, 2022, s. 130
 • DOMKÁŘOVÁ, J.ŠVECOVÁ, R. Polní studijní kolekce genofondu bramboru.    Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2022.
 • DUFKOVÁ, H. – BERKA, M. – GREPLOVÁ, M. – SHEJBALOVÁ, Š. – HAMPEJSOVÁ, R. – LUKLOVÁ, M. – DOMKÁŘOVÁ, J. – NOVÁK, J. – KOPAČKA, V. – BRZOBOHATÝ, B. – ČERNÝ, M. The omics hunt for novel molecular markers of resistance to Phytophthora infestans. Plants.  2022, vol. 11, iss.1, https://doi.org/10.3390/plants11010061
 • FALTUS, M. – HAMMOND, S.D.H. – DOMKÁŘOVÁ, J. – BILAVČÍK, A. – ZÁMEČNÍK, J. Vliv dehydratace a termických charakteristik pylu a explantátů bramboru na jejich vitalitu. Úroda. 2022, roč. 70, č. 12, vědecká příloha s. 31-37. ISSN 0139-6013.
 • GREPLOVÁ, M. – BERKA, M. – HAMPEJSOVÁ, R. – LUKLOVÁ, M. – PTÁČEK, J.  – DOMKÁŘOVÁ, J. – BRZOBOHATÝ, B. The intention to incorporate S. pinnatisectum in the breeding programme. In: EAPR 2022: 21st Triennial Conference Krakow, July 4-8 2022: Abstract Volume. Targi w Krakowie, 2022, s. 46
 • HAMPEJSOVÁ, R. – BERKA, M. – BERKOVÁ, V. – JERSÁKOVÁ, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – VON RUNDSTEDT, F. – FRARY, A. – SAIZ-FERNANDEZ, I. –BRZOBOHATÝ, B. – ČERNÝ, M. Interation with fungi promotes the accumulation of specific defence moleculers in orchid tubers and may increase the value of tubers for biotechnological and medicinal applications: The case study of interation between Dactylorhiza sp. and Tulasnella calospora. Frontiers in Plant Science. 2022, vol. 13, article no. 757852. ISSN 1664-462X. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.757852
 • HAMPEJSOVÁ, R. – SHEJBALOVÁ, Š. – GREPLOVÁ, M. – DOMKÁŘOVÁ, J. – ČERNÝ, M. Metabolomics as a useful tool for breeders. In: EAPR 2022: 21st Triennial Conference Krakow, July 4-8 2022: Abstract Volume. Targi w Krakowie, 2022, s. 141.
 • HAMPEJSOVÁ, R. – ŠIMKOVÁ, D. – GREPLOVÁ, M. – DOMKÁŘOVÁ, J. Iodine and other biogenic elements in Menyanthes trifoliata leaves. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2022, roč. 28, s. 37-44. ISSN 1802-940X.  
 • HAUSVATER, E.DOLEŽAL, P. Ochrana proti chorobám a škůdcům u brambor v roce 2021. Agromanuál. 2022, roč. 17, č. 1, s. 22-25. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E.DOLEŽAL, P. Účinnost fungicidní ochrany proti plísni bramboru. Úroda. 2022, roč. 70, č. 5, s. 75-78. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P.BAŠTOVÁ, P. Ochrana proti drátovcům u brambor. Agromanuál. 2022, roč. 17, č. 3, s. 72-76. ISSB 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – LITSCHMANN, T. Metodika ochrany brambor proti alternariovým skvrnitostem: certifikovaná metodika. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2022. 21 s. (Praktické informace č. 88). ISBN 978-80-86940-99-1.
 • HORÁČKOVÁ, V. Genové zdroje bramboru kolekce in vitro. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2022. 80 s.
 • JÍLKOVÁ, B. – VÍCHOVÁ, J. – KMOCH, M. Účinnost vybraných komponent silic obsažených v rostlinách z čeledi Lamiaceae k patogenu Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum.  In: Březinová Belcredi, N., et al. (Eds.): XXII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 8.-9. 9. 2022: Sborník abstraktů. Brno: Agronomická fakulta, Mendelova univerzita, s. 22. ISBN 978-80-7509-848-1.   
 • KASAL, P. Možnosti použití herbicidů u brambor. Agromanuál. 2022, roč. 17, č. 3, s. 36-39. ISSN 1801-7673.
 • KASAL, P. Zkušenosti s použitím herbicidů u brambor. Úroda. 2022, roč. 70, č. 4, s. 88, 90-92. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. Agrotechnical procedures for establishing the potato crops in relation to water resource protection. In: EAPR 2022: 21st Triennial Conference Krakow, July 4-8 2022: Abstract Volume. Targi w Krakowie, 2022, s. 153
 • KASAL, P. – RŮŽEK, P. – KUSÁ, H. Technologické postupy regulace plevelů a aplikace minerálních hnojiv u brambor v podmínkách ochranných pásem vodních zdrojů. Bramborářství. 2022, roč. 30, č. 3, s. 4-7. ISSN 1211-2429.
 • KMOCH, M. – DOLEŽALOVÁ, M. – JÍLKOVÁ, B. – VÍCHOVÁ, J. Účinnost vybraných esenciálních olejů na Helminthosporium solani způsobující stříbřitost slupky bramboru.  Úroda. 2022, roč. 70, č. 12, vědecká příloha s. 141-148. ISSN 0139-6013.   
 • KMOCH, M. – PETRZIK, K. – NEVOLOVÁ, H. – BRÁZDOVÁ, S. – KLIČKA, V. VACEK, J. – ŠEVČÍK, R. Vliv vybraných bakteriofágů rodu Limestonevirus na bakterii Dickeya solani způsobující měkkou hnilobu hlíz bramboru. In: BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., et al. (Eds.): XXII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 8.-9. 9. 2022: Sborník abstraktů. Brno:  Agronomická fakulta, Mendelova univerzita, s. 23. ISBN 978-80-7509-848-1.
 • KOVAŘÍKOVÁ, K. – DOLEŽAL, P.HAUSVATER, E. Směs botanických olejů v ochraně proti mandelince bramborové. Úroda. 2022, roč. 70, č. 11, s. 68-70. ISSN 0139-6013.
 • KOVAŘÍKOVÁ, K. – DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. – ŽABKA, M. – PAVELA, R. Synergické působení botanických pesticidů v ochraně brambor. In: BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., et al. (Eds.): XXII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 8.-9. 9. 2022: Sborník abstraktů. Brno: Agronomická fakulta, Mendelova univerzita, s. 64. ISBN 978-80-7509-848-1.
 • KOVAŘÍKOVÁ, K. – DOLEŽAL, P.HAUSVATER, E. – ŽABKA, M. – PAVELA, R. Synergism of neem and karanja oils against Colorado potato beetle larvae in field conditions.  Agronomy. 2022, vol. 12, iss. 12, 3190. https://doi.org/10.3390/agronomy12123190
 • KUSÁ, H. – RŮŽEK, P. – KASAL, P. Efektivní hnojení brambor dusíkem. Zemědělec. 2022, roč. 30, č. 17, s. 20. ISSN 1211-3816.   
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu. Bramborářství. 2022, roč. 30, č. 4, s. 12. ISSN 1211-2429.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P.HAUSVATER, E. Povětrnostní podmínky ve vegetačním období roku 2022 z hlediska pěstování brambor. Bramborářství. 2022, roč. 30, č. 4, s. 1-3. ISSN 1211-2429.
 • LITSCHMANN, T.HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Povětrnostní podmínky v roce 2021 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru. Agromanuál. 2022, roč. 17, č. 5, s. 36-38. ISSN 1801-7673.
 • ORSÁK, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – PODHORECKÁ, K. – LACHMAN, J. – KASAL, P. Acrylamide formation in red-, purple- and yellow-fleshed potatoes by frying and baking. Journal of Food Composition and Analysis. 2022, vol. 110, 104529. ISSN 0889-1575. https://doi.org/10.1016/j.jfca.2022.104529
 • PETRZIK, K. – BRÁZDOVÁ, S. – KMOCH, M. VACEK, J. – ŠEVČÍK, R. – KLIČKA, V.   Dickeya solani a její lytické fágy z Česka. In: BŘEZINOVÁ BELCREDI, N., et al. (Eds.): XXII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin 8.-9. 9. 2022: Sborník abstraktů. Brno:    Agronomická fakulta, Mendelova univerzita, s. 27. ISBN 978-80-7509-848-1.
 • PTÁČEK, J. –TRNĚNÝ, O. – KOPAČKA, V. ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. – KLIČKA,    V. – ŠAFÁŘ, J. – ČEPLOVÁ, M. KRPÁLKOVÁ, A. Shrnutí přínosů DArTSeq genotypování pro bramborářskou praxi. Bramborářství. 2022, roč. 30, č. 2, s. 7-10. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. – TRNĚNÝ, O. – KOPAČKA, V. – ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. – KLIČKA,    V. – ŠAFÁŘ, J. – ČEPLOVÁ, M. KRPÁLKOVÁ, A. Přínos genotypování pro praxi. Farmář. 2022, roč. 28, č. 10, s. 16-17. ISSN 1210-9789.
 • SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – DOLEŽAL, P. BAŠTOVÁ, P. – VAŠEK, J. – HAUSVATER, E. Foliar application of fungicides registered against late blight influences main potato tuber diseases and key quantitative characteristics of tubers. Potato Research. 2022, vol. 65, iss. 1, s. 171-191. https://doi.org/10.1007/s11540-021-09515-y
 • SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – VAŠEK, J. – ZEKA, D. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – ORSÁK, M. – DOMKÁŘOVÁ, J. DOLEŽAL, P. – VEJL, P. Phenotypic, molecular and biochemical evaluation of somatic hybrids between Solanum tuberosum and S. bulbocastanum. Scientific Reports. 2022, vol. 12.  https://doi.org/10.1038/s41598-022-08424-5
 • SEDLÁKOVÁ, V. – STARÁ, J. – ČÍLOVÁ, D. – MELOUNOVÁ, M. – VAŠEK, J. – VEJL, P. – DOLEŽAL, P. – KOCOUREK, F.  – HAUSVATER, E. – SEDLÁK, P. Bias in sex ratios and polyandry rate in reproduction of Leptinotarsa decemlineata. Scientific Reports. 2022, vol. 12, 21637. ISSN 2045-2322. https://doi.org/10.1038/s41598-022-26177-z
 • SEDLÁKOVÁ, V. – VEJL, P. – DOLEŽAL, P. – VAŠEK, J. – ČÍLOVÁ, D. –MELOUNOVÁ, M. – SEDLÁK, P. Detection of sex in adults and larvae of Leptinotarsa decemlineata on  principle of copy number variation. Scientific Reports. 2022, vol. 12.  https://doi.org/10.1038/s41598-022-08642-x   
 • SVOBODOVÁ, A. Současné postupy ve výživě brambor. Zemědělec. 2022, roč. 30, č. 17, s. 16, 19. ISSN 1211-3816.    
 • SVOBODOVÁ, A. Netradiční okopaniny z Jižní Ameriky v podmínkách České republiky. Úroda. 2022, roč. 70, č. 11, s. 71-72. ISSN 0139-6013.
 • SVOBODOVÁ, A. Biocomposite components for slow release of active soil minerals for plant nutrition. In: EAPR 2022: 21st Triennial Conference Krakow, July 4-8 2022: Abstract Volume. Targi w Krakowie, 2022, s. 172
 • SVOBODOVÁ, A. KASAL, P. – RUSÍN, J. – BOUCHALOVÁ, M. – WOJNAROVÁ, P. Slunečnice topinambur jako netradiční plodina do bioplynových stanic. Úroda. 2022, roč. 70, č. 12, vědecká příloha s. 413-420. ISSN 0139-6013.
 • SVOBODOVÁ, A. – RUSÍN, J. Vliv genotypu topinamburu na výtěžnost bioplynu a metanu. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2022, vol. 28, s. 29-36. ISSN 1802-940X.
 • ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. Genofond bramboru - Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací a pracovní parcela Valečov 2021.   Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2022.
 • VACEK, J. – KMOCH, M. – PETRZIK, K. – ŠEVČÍK, R. – BEŇO, F. – KLIČKA, V. Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím: Možnosti využití fágů v ochraně proti pektinolytickým bakteriím: Certifikovaná metodika. Vyd. 1. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2022. 33 s. (Praktické informace č. 87). ISBN 978-80-86940-98-4.
 • VÍCHOVÁ, J. – JÍLKOVÁ, B. – POKORNÝ, R. – HOLKOVÁ, L. – KMOCH, M. Laboratorní účinnost komponent silic na bakterie Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum a Dickeya solani. Úroda. 2022, roč. 70, č. 12, vědecká příloha s. 135-140. ISSN 0139-6013.
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec