Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2023

 • ČEPL, J. Sto let Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Úroda. 2023, roč. 71, č. 2, s. 78. ISSN 0139-6013.
 • ČEPL, J. 100 let od založení Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. Bramborářství. 2023, roč. 31, č. 4, s. 15-20. ISSN 1211-2429.
 • ČEPL, J. – KASAL, P. – SVOBODOVÁ, A. Influence of potato weed management on yield and quality of potato. In: Actual Taks on Agricultural Engineering: Proceedings of the 49th    International Symposium Opatija, Croatia, 28th February - 2nd March 2023. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Agriculture, 2023, s. 109-117.
 • ČEPL, J. – KUSÁ, H. RŮŽEK, P. – KASAL, P. – SVOBODOVÁ, A. VAVERA, R. Moderní trendy ve výživě a hnojení brambor In: Sborník z 29. mezinárodní konference Racionální použití hnojiv ČZU v Praze 30.11.2023. Praha: ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra  agroenvironmenální chemie a výživy rostlin, 2023. s. 59-66.
 • ČERMÁK, V. DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd raných brambor pro rok 2023. Úroda. 2023, roč. 71, č. 1, s. 58. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Doporučené odrůdy brambor. Farmář. 2023, roč. 29, č. 5, s. 30. ISSN 1210-9789.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor.   Zemědělec. 2023, roč. 31, č. 21, s. 34. ISSN 1211-3816.    
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J.JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2023. Bramborářství. 2023, roč. 31, č. 1, s. 14-17, ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J.JŮZL, M. Doporučené odrůdy pro produkci ostatních konzumních brambor. Úroda. 2023, roč. 71, č. 9, s. 87-88. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J.JŮZL, M. Rané brambory pro přímý konzum. Farmář. 2023, roč. 29, č. 10, s. 22. ISSN 1210-9789.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2024. Bramborářství. 2023, roč. 31, č. 4, s. 6-7. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Ekonomika ochrany brambor proti chorobám a škůdcům u vybraných pěstitelů z Vysočiny. Agromanuál. 2023, roč. 18, č. 3, s. 62-65. ISSN 1801-7673.
 • ČÍŽEK, M. Integrovaná produkce brambor. Zemědělec. 2023, roč. 31, č. 19, s. 30-31. ISSN 1211-3816.
 • ČÍŽEK, M. Vývoj cen brambor ze sklizně 2022 a situace na domácím a zahraničním trhu. Bramborářství. 2023, roč. 31, č. 1, s. 10-13. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Realizace produkce brambor - problémy a bilance ČR. Úroda. 2023, roč. 71, č. 10, s. 48-50. ISSN 0139-6013. 
 • DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – BAŠTOVÁ, P. – KOCOUREK, F. – STARÁ, J. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V. – SKOKOVÁ HABUŠTOVÁ, O. – NERMUŤ, J. Metodika integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové v nových agroenvironmentálních podmínkách: Certifikovaná metodika. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2023. 33 s. (Praktické informace č. 89). SBN 978-80-88614-03-6.
 • DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – ČEPL, J. – KASAL, P. KRÁLÍČEK, J. – ČÍŽEK, M. VOKŘÁL, M. Bramboráři se sešli ve Valečově - I. Zemědělec. 2023, roč. 31, č. 42, s. 26. ISSN 1211-3816.
 • DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – ČEPL, J. – KASAL, P. KRÁLÍČEK, J. – ČÍŽEK, M. VOKŘÁL, M. Bramboráři se sešli ve Valečově - II. Zemědělec. 2023, roč. 31, č. 43, s. 24. ISSN 1211-3816.
 • DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. SEDLÁKOVÁ, V. – BAŠTOVÁ, P. SEDLÁK, P.    Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové. Úroda. 2023. roč. 71, č. 10, s. 55-59. ISSN 0139-6013.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Množitelské plochy odrůd bramboru. Farmář. 2023, roč. 29, č. 10, s. 23-24. ISSN 1210-9789.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Analýza množitelských ploch odrůd bramboru v České republice v roce 2023. Bramborářství. 2023, roč. 31, č. 4, s. 4-6. ISSN 1211-2429.
 • DUFKOVÁ, H. – GREPLOVÁ, M. – HAMPEJSOVÁ, R. KUZMENKO, M. –HAUSVATER, E. BRZOBOHATÝ, M. ČERNÝ, M. Secondary metabolites, other prospective substances, and alternative approaches that could promote resistance against Phytophthora infestans. Agronomy-Basel. 2023, vol. 13, iss. 7. ISSN 2073-4395. https://doi.org/10.3390/agronomy13071822
 • HAMPEJSOVÁ, R. – GREPLOVÁ, M. – DOMKÁŘOVÁ, J. Všelék mezi rostlinami.  Bramborářství. 2023, roč. 31, č. 4, s. 11. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. 100 let Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě a jeho rostlinolékařského výzkumu. Rostlinolékař. 2023, roč. 34, č. 2, s. 17-18. ISSN 1211-3565.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Brambory a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům v roce 2022. Agromanuál. 2023, roč. 18, č. 1, s. 20-22. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Co prokázaly pokusy s fungicidy v roce s minimálním výskytem plísně bramboru a alternariových skvrnitostí. Agromanuál. 2023, roč. 18, č. 5, s. 36-39. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Ochrana brambor v roce 2023. Bramborářství. 2023, roč. 31, č. 4, s. 8-10. ISSN 1211-2429.
 • HOLKOVÁ, L. JÍLKOVÁ, B. VÍCHOVÁ, J. BAČOVÁ, N. – KMOCH, M. Možnosti detekce a kvantifikace Rhizoctonia solani v půdě. Úroda. 2023, roč. 71, č. 12, vědecká příloha s. 93-100. ISSN 0139-6013.
 • HORÁČKOVÁ, V. – von RUNDSTEDT, F. – RISTIC-DURRANT, D. – DOMKÁŘOVÁ, J. –  KRPÁLKOVÁ, A. –  ČEPL, J. Technologie přípravy bezvirové sadby bramboru s využitím klasických biotechnologických postupů a autonomní tkáňové kultury. Vědecké práce –   Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2023, roč. 29, s. 37-48. ISSN 1802-940X.
 • KASAL, P. Alternativní způsoby regulace plevelů u brambor. Agromanuál. 2023, roč. 18, 2023, č. 3, s. 26-28. ISSN 1801-7673.
 • KASAL, P. Trendy regulace plevelů v porostech brambor.  Úroda. 2023, roč. 71, č. 4, s. 90-93. ISSN 0139-6013.
 • KASAL, P. Využití kapkové závlahy při pěstování brambor na Vysočině. Bramborářství. 2023, roč. 31, č. 3, s. 3-6. ISSN 1211-2429.
 • KMOCH, M. – LOUBOVÁ, V.JÍLKOVÁ, B. VÍCHOVÁ, J. Účinnost esenciálních olejů na Fusarium coeruleum Lib. ex Sacc., 1886, způsobující fusariovou hnilobu bramboru. Úroda. 2023, roč. 71, č. 12, vědecká příloha s. 101-108. ISSN 0139-6013.
 • KOVAŘÍKOVÁ, K. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Nové látky pro ochranu brambor proti mandelince. Úroda. 2023, roč. 71, č. 5, s. 78-82. ISSN 0139-6013. 
 • KUSÁ, H.RŮŽEK, P.VAVERA, R. – KASAL, P. Efektivní hnojení brambor dusíkem.  Úroda. 2023, roč. 71, č. 3, s. 58-62. ISSN 0139-6013.   
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Přehled povětrnostních podmínek pro pěstování brambor v roce 2023. Bramborářství. 2023, roč. 31, č. 4, s. 1-3. ISSN 1211-2429.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Mikroklima porostu brambor a jeho vliv na výskyt houbových chorob. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2023, roč. 29, s. 19-28. ISSN 1802-940X.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁK, P. –SEDLÁKOVÁ, V. Alternariové skvrnitosti u brambor a možnosti jejich prognózy. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2023, roč. 29, s. 9-18. ISSN 1802-840X.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Povětrnostní podmínky pro  pěstování brambor a výskyt plísně bramboru v roce 2022. Agromanuál. 2023, roč. 18, č. 4, s. 68-70. ISSN 1801-7673.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P.SEDLÁK, P. Prognóza  alternariových skvrnitostí u brambor v ČR. Agromanuál. 2023, roč. 18, č. 5, s. 40-42. ISSN 801-7673.   
 • LOUBOVÁ, V. – KMOCH, M. Antifungální aktivita vybraných esenciálních olejů na Phoma foveata způsobující fomovou hnilobu bramboru. Úroda. 2023, roč. 71, č. 12, vědecká příloha s. 141-148. ISSN 0139-6013.
 • PETRZIK, K. – VACEK, J. – KMOCH, M.BINDEROVÁ, D. BRÁZDOVÁ, S. LENZ, O.ŠEVČÍK, R. Field use of protective bacteriophages against pectinolytic bacteria of potato. Microorganisms. 2023, vol. 11, 620. ISSN 2076-2607. 
  https://doi.org/10.3390/microorganisms11030620
 • PTÁČEK, J. – HORÁČKOVÁ, V. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Genetické zdroje bramboru v České republice. Bramborářství. 2023, roč. 31, č. 3, s. 7-12. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. – TRNĚNÝ, O. – KLIČKA, V. – ŠAFÁŘ, J. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. – ČEPLOVÁ, M. Nejnovější přínosy celogenomového genotypování pro bramborářskou praxi. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2023, roč. 29, s. 49-56. ISSN 1802-940X.
 • SEDLÁK, P. SEDLÁKOVÁ, V.VAŠEK, J.MELOUNOVÁ, M.ČÍLOVÁ, D.VEJL, P.SKOKOVÁ HABUŠTOVÁ, O. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Investigation of genetic diversity and polyandry of Leptinotarsa decemlineata using X-linked microsatellite markers. Scientific Reports. 2023, vol. 13, 21887. https://doi.org/10.1038/s41598-023-49002-7
 • SVOBODOVÁ, A. Možnosti hnojení brambor dusíkem během vegetace. Agromanuál. 2023, roč. 18, č. 4, s. 114-115. ISSN 1801-7673.
 • SVOBODOVÁ, A. Technologie pěstování jakonu v podmínkách oblasti Vysočiny. Úroda. 2023, roč. 71, č. 12, vědecká příloha s. 355-359. ISSN 0139-6013.
 • SVOBODOVÁ, A. – KASAL, P. Vliv fertigace na výnos a kvalitu hlíz. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2023, roč. 29, s. 29-36. ISSN 1802-940X.
 • SVOBODOVÁ, A.ZÁMEČNÍK, J. – ČÍŽEK, M. – KASAL, P. – VEJCHAR, D. The effect  of drip irrigation for potatoes on soil nitrogen dynamics. Plant, Soil and Environment. 2023, vol. 69, iss. 2, s. 62-70. ISSN 1214-1178. https://doi.org/10.17221/422/2022-PSE
 • ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. Genofond bramboru: Jednoleté informativní výsledky z polní studijní kolekce genofondu bramboru - rozmnožovací a pracovní parcela Valečov 2022.   Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2023.
 • ZÁRUBA, J. FORMÁNEK, P.KINCL, D.VOPRAVIL, J. KUSÁ, H.RŮŽEK, P.KABELKA, D. – KASAL, P. Different technologies of potato (Solanum tuberosum L.) cultivation and their effects on water runoff and soil erosion. Plant, Soil and Environment. 2023, vol. 69, iss. 5, s. 238-346. ISSN 1214-1178. https://doi.org/10.17221/149/2023-PSE
 • ZÁVODNÍK, M. FAJKUS, P. FRANEK, M.KOPECKÝ, D. GARCIA, S. DODSWORTH, S.OREJUELA, A. KILAR, A. – PTÁČEK, J. MÁTL, M. HÝSKOVÁ, A. FAJKUS, J. PEŠKA, V. Telomerase RNA gene paralogs in plants – the usual pathway to unusual telomers. New Phytologist. 2023, vol. 239, iss. 6, s. 2353-2366. ISSN 0028-646X. https://doi.org/10.1111/nph.19110   
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec