Brambory - zdravá potravina

Vědecké práce 2023

 • Alternariové skvrnitosti u brambor a možnosti jejich prognózy
  LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V.
 • Mikroklima porostu brambor a jeho vliv na výskyt houbových chorob
  LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E.
 • Vliv fertigace na výnos hlíz brambor a obsah škrobu
  SVOBODOVÁ, A. – KASAL, P.
 • Technologie přípravy bezvirové sadby bramboru s využitím klasických biotechnologických postupů a možnosti autonomní tkáňové kultury
  HORÁČKOVÁ, V. – von RUNDSTEDT, F. – RISTIC-DURRANT, D. – DOMKÁŘOVÁ, J. – KRPÁLKOVÁ, A. – ČEPL, J.
 • Nejnovější přínosy celogenomového genotypování pro bramborářskou praxi
  PTÁČEK, J. – TRNĚNÝ, O. – KLIČKA, V. – ŠAFÁŘ, J. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. – ČEPLOVÁ, M.

Alternariové skvrnitosti u brambor a možnosti jejich prognózy

LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁK, P. – SEDLÁKOVÁ, V.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2023, 29: 9-18

V článku jsou vyhodnoceny výskyty prvních příznaků alternariových skvrnitostí v letech 2015-2023 na odrůdě Ditta a průběh napadení listů u množiny odrůd ze Seznamu doporučených odrůd v letech 2019-2022 ve vztahu k povětrnostním podmínkám. Ukazuje se, že i v našich podmínkách lze za poměrně spolehlivou metodu pro signalizaci prvního ošetření považovat dosažení sumy P-days od počátku vzcházení 300 °C. Další vývoj choroby závisí nejen na povětrnostních podmínkách, ale i na druhu původce z rodu Alternaria.

alternariové skvrnitosti; P-days; signalizace

Plný text v pdf zde...

Kontaktní adresa:
RNDr. Tomáš LITSCHMANN, Ph.D.,
AMET, Velké Bílovice, Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, Česká republika
mobil: +420 731 702 744, e-mail: amet@email.cz

Mikroklima porostu brambor a jeho vliv na výskyt houbových chorob

LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. 
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2023, 29: 19-28

V článku jsou podrobně popsány rozdíly teploty a vlhkosti vzduchu v porostu brambor oproti hodnotám naměřených ve výšce 2 m nad zemí. Ke zpracování byly použity údaje měření z let 2020-2022 ve Valečově. Rozdíly v teplotách vzduchu mají dvouvrcholový chod s podružným maximem v ranních hodinách, hlavní maximum nastává v poledních hodinách a v tuto dobu je teplota vzduchu v porostu přibližně o 1-1,5 °C vyšší než nad ním. Hlavní minimum nastává v podvečerních hodinách, teplota vzduchu v porostu je v průměru o cca 1 °C nižší. Rozdíly v relativní vlhkosti mají jednoduchý chod s minimem v ranních hodinách a s plochým maximem v průběhu dne. Relativní vlhkosti vzduchu během dne v porostu bývají v průměru o 4-8 % vyšší než nad ním. Vyšší relativní vlhkosti vzduchu se projevují i ve větším počtu hodin s hodnotou nad 90 % oproti výšce 2 m. Tyto rozdíly vzrůstají s tím, jak se porost postupně zapojuje, vyšší jsou obvykle ve dnech následujících po srážkách a trvají většinou od 2 do 4 hodin, v extrémních případech mohou dosahovat 6-8 hodin.

mikroklima porostu; brambory; teplota a vlhkost vzduchu

Plný text v pdf zde...

Kontaktní adresa:
RNDr. Tomáš LITSCHMANN, Ph.D., AMET, Velké Bílovice
Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice, Česká republika
mobil: +420 731 702 744, e-mail: amet@email.cz

Vliv fertigace na výnos a kvalitu hlíz

SVOBODOVÁ, A. – KASAL, P.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2023, 29: 29-36

Brambory jako plodina potřebují pro získání optimálních výnosů zajištění vhodných podmínek. Jedním z nejdůležitějších parametrů je konstantní zásobení vodou a živinami, zejména dusíkem. Propojení zmíněných parametrů bylo testováno v letech 2020-2022. Pokusy byly založeny na Vysočině v BVO. Zkoumána byla dávka vody pro kapkovou závlahu. Dávka závlahové vody byla vymezena v rámci variant, kdy byla vlhkost půdy monitorována na 15 % a 20 % půdní vlhkosti. Zároveň byl testován termín hnojení minerálními dusíkatými hnojivy s ohledem na výnos a kvalitu hlíz. Dusíkaté minerální hnojivo bylo aplikováno ve dvou termínech, a to v plné dávce (120 kg N/ha) a v dělené dávce (60 kg N/ha před sázením a 60 kg N/ha za pomoci fertigace během vegetace). Zároveň byly založeny kontrolní varianty. První byla bez závlahy s dusíkatým hnojením před sázením, druhá varianta bez závlahy a bez dusíkatého hnojení. Pro optimální vyhodnocení byly zařazeny dvě odrůdy s různou délkou vegetační doby (velmi raná odrůda Rosara a poloraná odrůda Antonie).  Dle získaných výsledků lze potvrdit, že závlaha pozitivně ovlivnila výši výnosů. Termín dusíkatého hnojení množství výnosů ovlivnil minimálně. Na základě výsledků lze konstatovat, že kvalita hlíz nebyla zhoršena. Závlaha a termín hnojení výrazně neovlivnily kvalitu konzumních hlíz.

brambory; výnos hlíz; obsah škrobu; fertigace; závlaha

Kontaktní adresa:
Ing. Andrea SVOBODOVÁ, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
e-mail: svobodova@vubhb.cz

Technologie přípravy bezvirové sadby bramboru s využitím klasických biotechnologických postupů a autonomní tkáňové kultury

HORÁČKOVÁ, V. – von RUNDSTEDT, F. – RISTIC-DURRANT, D. – DOMKÁŘOVÁ, J. –  KRPÁLKOVÁ, A. –  ČEPL, J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2023, 29: 37-48

Popsána byla technologie a praktická aplikace biotechnologických a virologických metod a postupů mikropropagace bramboru, včetně aktivní eliminace virové infekce a metody pro dlouhodobé uchovávání výchozího bezvirového materiálu pro množení sadby. Byla porovnána klasická technika sériového sterilního množení v kultuře in vitro, prováděného manuálním pasážováním segmentů stonků pomocí skalpelu, s technikou bezdotykového autonomního množení in vitro, která využívá k pasážování  laserového paprsku. Na základě srovnávacího „grow out“ testu s pěti odrůdami bramboru bylo konstatováno, že proces robotického pasážování rostlin pomocí laseru umožňuje připravit in vitro materiál srovnatelné kvality s klasickým pasážováním pomocí skalpelu.

tkáňové kultury; Solanum tuberosum L.; eliminace virové infekce; technologie množení in vitro; klasické pasážování; autonomní pasážování

Plný text v pdf zde...

Kontaktní adresa:
Ing. Vendulka HORÁČKOVÁ, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 569 466 220, e-mail: horackova@vubhb.cz

Nejnovější přínosy celogenomového genotypování pro bramborářskou praxi

PTÁČEK, J. – TRNĚNÝ, O. – KLIČKA, V. – ŠAFÁŘ, J. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. – ČEPLOVÁ, M.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2023, 29: 49-56

V rámci platformy NCKTN01000062 „Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin“ koordinujeme ve VÚB Havlíčkův Brod Dílčí projekt TN01000062/04 – Brambory ve spolupráci s ÚEB AV ČR, v.v.i., a VESA Velhartice, a.s. Řešení tohoto unikátního projektu započalo v roce 2019 a zde prezentujeme nové výsledky dosažené v roce 2022.

DNA; DArT; genotypování; brambor; asociační analýza

Kontaktní adresa:
RNDr. Jiří PTÁČEK, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 569 466 244, e-mail: ptacek@vubhb.cz

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec