Brambory - zdravá potravina

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod pořádá cyklus odborných workshopů nad řešenými projekty – WORKSHOP Č. 1
středa, 9. března 2022

1617_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

1.3.2022 proběhnul ve Výzkumném ústavu bramborářském první odborný workshop z připravované řady workshopů nad řešenými projekty. Během prvního workshopu se diskutovaly projekty, kde řešení bylo ukončeno v roce 2021.

Program workshopu:

Účastníci workshopu byli vždy seznámeni s projednávaným projektem, s jeho cíli, získanými poznatky a dosaženými výsledky. Následně proběhla nad daným projektem podrobná rozprava.

 

Workshop se uskutečnil za podpory projektů NAZV QK1920214, TAČR TH03030050, MŠMT (EUREKA) LTE218006 a Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) 2018–2022 číslo MZE-RO1622.

Název projektu: Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor.
Projekt: NAZV QK1920214
Doba řešení: 2019-2021
Řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Odpovědný řešitel za VÚB: Ing. Pavel Kasal, Ph.D.  
Spoluřešitelská pracoviště:  Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze / Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Mendelova univerzita v Brně / Agronomická fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta potravinářské a biochemické technologie

Hospodaření zemědělských podniků v ochranných pásmech vodních zdrojů je značně omezeno legislativou. Jedná se především o používání pesticidů při pěstování polních plodin. Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) reprezentují speciální ochranu vod (vedle ní ještě existuje ochrana obecná a zvláštní- citlivé oblasti, CHOPAV a zranitelné oblasti). V současné době se OPVZ stanovují dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Cílem řešeného projektu bylo popsat současné a inovované systémy pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv, které vedou ke snížení znečištění vody a zachovají konkurenceschopnost pěstitelů brambor. Vyvinuty a ověřeny byly postupy v ochraně brambor proti plevelům, chorobám a škůdcům v OPVZ. Zjišťováno bylo nebezpečí splavení nežádoucích látek ze svažitých pozemků při pěstování brambor. Navrženy byly inovované agrotechnické postupy snižující znečištění vodních zdrojů fosforem a nitráty.

Ověřování pracovních nástrojů na likvidaci
vzcházejících plevelů před vzejitím brambor
Ověřování pracovních nástrojů na likvidaci
plevelů při vzcházení brambor
Výnos hlíz (t/ha) a procento
změny výnosu oproti kontrole
v roce 2020 ve výzkumné
stanici ve Valečově; odrůda Ditta
Název projektu: Tvorba nových genotypů hrachu s využitím planých druhů/forem a biotechnologických metod
Projekt: TH03030050
Doba řešení: 2018-2021
Řešitelské pracoviště: AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o., Šumperk
Odpovědný řešitel za VÚB:  Ing. Marie Greplová, Ph.D.
Spoluřešitelská pracoviště: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

Cílem projektu bylo získat nový genetický materiál s využitím klasických postupů křížení a non-GM biotechnologických metod. Jako výchozí rostlinný materiál byly použité plané druhy rodu Pisum, planý druh Vavilovia formosa a několik kulturních genotypů hrachu. Pomocí provokačních testů byly stanoveny odolnosti k fuzariózám, provedeny testy na odolnost suchu, zasolení a těžkým kovům (Zn), flow-cytometricky byla stanovena ploidie a byly využity molekulární markery jak ke sledování hybridnosti, tak pro geny odezvy na stres, realizována polyploidizace a in vitro grafting, rozpracována metoda somatické hybridizace. Celkem bylo získáno několik somaklonů V. formosa, tetraploidní V. formosa, osivo z 9 hybridních kombinací křížení, vyselektovány Zn tolerantní genotypy, suchovzdorný genotyp, zvládnuta aklimatizace a převod do ex vitro a byly zavedeny MSC (multi shoot cultures) v in vitro.

 

Název projektu: CANDI - Biotechnologická produkce rostlinných zdrojů zdravotně prospěšných látek pro lidský trávicí trakt
Projekt: MŠMT (EUREKA) LTE218006
Řešení: 2018-2021
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D.

Podle nedávných studií můžeme lidské střevo považovat za druhý mozek (gut brain) a střevní mikrobiom za další orgán, a proto péče o tyto orgány může mít významný vliv na délku a kvalitu našeho života. Hlavním cílem projektu EUREKA CANDI bylo vytvořit nápoj, který bude díky biotechnologické produkci rostlin obsahovat specifické látky, které jsou pro spotřebitele nedostupné z důvodu ochrany těchto rostlin (Menyanthes trifoliata, hybrid Dactylorhiza sp). Zároveň byly vytvořeny protokoly pro biotechnologickou produkci Menyanthes trifoliata a kokultivace hybrida Dactylorhiza sp. s orchideoidní mykorhizní houbou. Byl potvrzen inhibiční antifungální účinek extraktu hybrida Dactylorhiza sp. proti patogennímu organismu Candida albicans, který je běžně součástí střevní mikroflóry a v případě oslabení imunity může dojít k jeho patogennímu projevu. Na základě ověření antifungálních účinků Menyanthes trifoliata a hybrida Dactylorhiza sp., byl vytvořen nápoj ve spolupráci s firmou Vitaminátor s.r.o. Sosnová, bez přidaného cukru, konzervantů, enzymů s pozitivním vlivem na střevní mikroflóru. 

    Vachta trojlistá 
(Menyanthes trifoliata)

 

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec