Brambory - zdravá potravina

Představujeme novou certifikovanou metodiku "Metodika systému pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s důrazem na snížení rizika vyplavení a splachu nežádoucích látek"
pátek, 4. března 2022

1615_pi_85_cert_metodika_system_vyber_pro_web_stranka_1.png

Cílem metodiky je popsat současné a inovované systémy pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv, které vedou ke snížení znečištění vody a zachovají konkurenceschopnost pěstitelů brambor. Inovace spočívají v náhradě přípravků na ochranu rostlin vyloučených z používání v ochranných pásmech vodních zdrojů a hnojiv udržitelnými pěstitelskými postupy, které jsou v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.

Hospodaření zemědělských podniků v ochranných pásmech vodních zdrojů je značně omezeno legislativou. Jedná se především o používání pesticidů při pěstování polních plodin. Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) reprezentují speciální ochranu vod (vedle ní ještě existuje ochrana obecná a zvláštní- citlivé oblasti, CHOPAV a zranitelné oblasti). V současné době se OPVZ stanovují dle vodního zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění. Předkládaná metodika je jedním z výsledků řešení projektu QK1920214 „Inovace systémů pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv vedoucí ke snížení znečištění vody a zachování konkurenceschopnosti pěstitelů brambor.“ Projekt byl řešen v rámci programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství „ZEMĚ“ v letech 2019-2021.

Metodika shrnuje poznatky získané během řešení projektu a doplňuje je o informace z dalších zdrojů tak, aby usnadnila rozhodování pěstitelů brambor hospodařících v ochranných pásmech vodních zdrojů a pomohla zachovat jejich konkurenceschopnost v podmínkách s omezenými vstupy přípravků na ochranu rostlin a hnojiv. Dále se jsou v metodice popsány některé výsledky výzkumu prováděného v rámci Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace (DKRVO) 2018–2022 číslo MZE-RO1621.

Citace:
KASAL, P. - ČÍŽEK. M. - DOLEŽAL, P. - DVOŘÁK, P. - HAJŠLOVÁ. J. - HAUSVATER, E. - KUSÁ, H. - OPPELTOVÁ, P. - PAVELA, R. - RŮŽEK, P.: Metodika systému pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s důrazem na snížení rizika vyplavení a splachu nežádoucích látek. Certifikovaná metodika (osvědčení MZE-71103/2021-18145). 2021, Vydání první. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. ISBN: 978-80-86940-94-6. 

Metodiku si můžete stáhnout zde...

Ukázka z metodiky:

 

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec