Brambory - zdravá potravina

Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím 2022

106_pi_87_cert_biol_ochrana_2022_web-1.jpg
Kód: PI87 Rok vydání: 2022 Autoři: Kolektiv autorů
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 87
CERTIFIKOVANÁ METODIKA
Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím – možnosti využití fágů v ochraně proti pektinolytickým bakteriím
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první. Náklad: 500 výtisků.
Fotografie: foto na obálce Prof. RNDr. Karel Petrzik, CSc.; ostatní archiv VÚB.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.
ISBN 978-80-86940-98-4
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2022.

Kolektiv autorů

 • Ing. Josef Vacek, Ph.D. (30 %)
  Ing. Martin Kmoch, Ph.D. (20 %)
  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
 • Prof. RNDr. Karel Petrzik, CSc. (15 %)
  Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
 • Doc. Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D. (20 %)
  Ing. Filip Beňo (5 %)
  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Ing. Vladislav Klička (10 %)
  Vesa Velhartice, a.s.

Cílem byl vývoj a ověření prostředků biologické ochrany brambor proti vybraným patogenním bakteriím na bázi bakteriofágů, zlepšení kvality zemědělské produkce a potravin.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec