Brambory - zdravá potravina

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2020
úterý, 13. října 2020

1534_mz_logo.jpg

Třetí místo obsadil Ing. Václav Mayer z VÚZT v.v.i. za certifikovanou metodika „Doporučené technologie pro efektivní využití vody při  pěstování brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí“, která vznikla v úzké spolupráci s pracovníky z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.

AUTOŘI CERTIFIKOVANÉ METODIKY:
za VÚZT, v. v. i., Praha-Ruzyně: Ing. Václav Mayer, CSc. – vedoucí kolektivu, Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing. Daniel Vejchar, Mgr. Martin Stehlík, Libuše Pastorková
za Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.: Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Pavel Kasal, Ph.D., Ing. Milan Čížek, Ph.D., Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.

Hospodaření s vodou a její nedostatek v posledních suchých létech se v současnosti stává celospolečenským tématem. V důsledku adaptace na tyto klimatické změny je nutné v zemědělství a při pěstování na vodu náročných plodin, jako jsou brambory, přicházet s novými, na vodu úspornými technologiemi, kterými dokážeme provádět udržitelné vodní hospodářství a zmírňovat vliv extrémů v podobě sucha na výnos plodiny. Doporučené technologie na závlahovou vodu vysoce úsporných kapkových závlah při pěstování brambor, popisovaných a ověřených v metodice, odpovídají Ministerstvem zemědělství ČR (MZe ČR) navržené Koncepci na ochranu před následky sucha pro území ČR a programu na budování závlah na polích a v sadech. V metodice jsou proto uvedeny výsledky tříletého ověřování technologií, techniky a technických prvků pro využití kapkové závlahy u brambor. Navrženy a hodnoceny jsou příklady metodických postupů měření půdních podmínek a technologií pro zřízení a využití srážkové i závlahové vody při klasickém a záhonovém pěstování brambor ve výrobních podmínkách Vysočiny a Jižní Moravy. Vyvinuty a ověřovány byly nové funkční vzorky strojů pro zakládání závlahy, technické a měřicí prvky pro založení a zřízení kapkové závlahy v pokusných a poloprovozních podmínkách. Ekonomická část metodiky hodnotí současnou rentabilitu použití závlahy zejména kapkové při pěstování brambor v podmínkách výkyvů počasí a sucha. Poslouží i pro vyhodnocení vlivu agrotechnických a technologických opatření na celkovou efektivitu pěstování brambor.

Certifikovaná metodika pro praxi byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR, Odborem rostlinných komodit pod č.j. 70095/2018-MZE-17221
Metodika pro praxi je výstupem projektu MZe ČR – NAZV QJ1610020 „Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor“.
Odpovědný řešitel: Ing. Jaroslav Čepl, CSc. – ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o.

Na video z vyhlášení cen, které proběhlo na střeše Národního zemědělského muzea v Praze 1. 10. 2020 se můžete podívat zde...

Více o ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2020 si můžet přečíst zde...

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec