Brambory - zdravá potravina

Integrovaná ochrana brambor proti drátovcům 2021

101_certifikovana_metodika_dratovci-1.jpg
Kód: PI83 Rok vydání: 2021 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Petra Baštová
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první. Náklad: 500 výtisků.
Fotografie: Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.
ISBN 978-80-86940-93-9
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2020.

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi zásady efektivní integrované ochrany proti drátovcům, kteří jsou v posledních letech stále významnějšími škůdci poškozujícími kvalitu hlíz. Vzhledem k druhové rozmanitosti těchto škůdců, dlouhodobému vývoji larev, polyfágii a poměrně obtížné předvídatelnosti výskytu je ochrana velmi obtížná a spočívá hlavně v preventivních opatřeních.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec