Brambory - zdravá potravina

Metodika detekce Y viru bramboru (Potato virus Y) v listech a hlízách pomocí metod založených na PCR

97_pi_82_pvyb_www-1.jpg
Kód: PI82 Rok vydání: 2020 Autoři: Ing. Martin Kmoch Ph.D.
Ing. Petr Dědič, CSc.
Certifikovaná metodika (osvědčení UKZUZ 224027/2020).
Metodika byla uplatněna v roce 2020.
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Text neprošel jazykovou úpravou.
Vydání první. Náklad: 50 výtisků.
Obrázky: archiv autorů.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.
ISBN 978-80-86940-85-4

Cílem certifikované metodiky bylo optimalizovat molekulárně-biologické laboratorní metody detekce a determinace hospodářsky nejvýznamnějšího viru lilku bramboru (Solanum tuberosum L.), tj. Y viru bramboru (Potato virus Y – PVY). Použité metody založené na PCR (TaqMan real-time RT-PCR a SybrGreen real-time RT-PCR) zvýší citlivost detekce PVY v listech a hlízách bramboru, zajistí vyšší spolehlivost diagnostiky a významně urychlí výsledky. Protokoly byly optimalizovány pro použití v běžné diagnostické laboratoři vybavené zařízením pro molekulární biologii.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec