Brambory - zdravá potravina

Metodika diagnostiky Helminthosporium solani v hlízách bramboru pomocí real-time PCR

113_pi_90.jpg
Kód: PI90 Rok vydání: 2023 Autoři: Kolektiv autorů
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 90
Osvědčení č. UKZUZ 213609/2023.
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první. Náklad: 50 výtisků.
Fotografie: Ing. Martin Kmoch, Ph.D. a archiv VÚB.
Grafická úprava a prepress: Jiří Trachtulec.
ISBN 978-80-88614-02-9
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2023.

Kolektiv autorů

 • Ing. Martin Kmoch, Ph.D., (55 %)
  Mgr. Věra Loubová, (20 %)
  Bc. Marie Veselská, (15 %)
  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
 • Ing. Barbora Jílková, Ph.D., (5 %)
  RNDr. Ludmila Holková, Ph.D., (5 %)
  Mendelova univerzita v Brně

Dedikace

Metodika byla vypracovaná v rámci podpory od Ministerstva zemědělství ČR – projektu NAZV č. QK21010083 s názvem „Ekologická ochrana konzumních brambor jako zdravé zeleniny proti vybraným půdou a sadbou přenášeným patogenům“.
Publikaci bylo Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským uděleno osvědčení č. UKZUZ 213609/2023 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“.

Oponenti

 • RNDr. Anna Kryštofová, Ph.D. (oponent z odborného orgánu státní správy)
  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
  Oddělení diagnostiky škodlivých organismů rostlin
  Šlechtitelů 773/23, 779 00 Olomouc 9
 • Ing. Petr Svoboda, CSc. (odborný oponent)
  Chmelařský institut s.r.o.
  Oddělení biotechnologie
  Kadaňská 2525, 438 46 Žatec

Cíl metodiky

Cílem certifikované metodiky je optimalizace molekulárních metod diagnostiky Helminthosporium solani Durieu & Mont., (1849), původce stříbřitosti slupky, v posledních letech důležité skládkové choroby bramboru (Solanum tuberosum L.), která snižuje především tržní hodnotu hlíz. Použité metody založené na PCR, tj. TaqMan real-time PCR a SybrGreen real-time PCR, zvýší citlivost detekce H. solani v hlízách bramboru, zajistí vyšší spolehlivost a rychlost diagnostiky. Protokoly budou optimalizovány pro použití v běžné diagnostické laboratoři vybavené zařízením pro molekulární biologii.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec