Brambory - zdravá potravina

Metodika ochrany proti plísni bramboru podle náchylnosti odrůd

2_PI35_CERT_METODIKA_PLISNI.jpg
Kód: PI35 Rok vydání: 2011 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Jana Mazáková, Ph.D.
Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.
Vydal Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Číslo 35, vydání první. Náklad 1 000 výtisků.
Grafická úprava Jiří Trachtulec. Tisk Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Metodika byla zpracována na základě řešení projektu MZe ČR QG 50055.
Osvědčení o uznání uplatněné certifikované metodiky vydala SRS Praha pod
číslem SRS 044958/2010.
ISBN 978-80-86940-27-4

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec