Brambory - zdravá potravina

Metodika stanovení rezistence odrůd bramboru k původcům aktinomycetové obecné strupovitosti a agresivity izolátů fytopatogenních streptomycet

87_pi_36_metodika_strupovitost.jpg
Kód: PI36 Rok vydání: 2011 Autoři: Kolektiv autorů
Metodika je určena pro diagnostické, zkušební a referenční laboratoře provádějící testování hladiny rezistence genotypů bramboru.
Metodika byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR – odborem rostlinných komodit, bylo vydáno OSVĚDČENÍ 1/67570 – 2011 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“.

Kolektiv autorů

  • Ing. Iveta Pánková, Ph.D., Ing. Václav Krejzar, Ph.D.
    (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha)
  • Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.
    (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.)

Oponenti:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – Ing. Václav Čermák
Česká zemědělská univerzita v Praze – Prof. Ing. Karel Hamouz,CSc.

Jména oponentů a názvy jejich organizací
Ing. Václav Čermák
ÚKZÚZ – Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Referát brambor
582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu
tel.: +420 569 400 462, fax: +420 569 400 466, mobil: +420 737 267 259
email: vaclav.cermak@ukzuz.cz

Prof. Ing. Karel Hamouz,CSc.
Česká zemědělská universita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra rostlinné výroby
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
tel.: +420 224 38 2548, email: hamouz@af.czu.cz

© Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2011
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. 2011

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec