Brambory - zdravá potravina

Metodika stanovení rezistence odrůd bramboru k původcům aktinomycetové obecné strupovitosti a agresivity izolátů fytopatogenních streptomycet

87_pi_36_metodika_strupovitost.jpg
Kód: PI36 Rok vydání: 2011 Autoři: Ing. Iveta Pánková, Ph.D., Ing. Václav Krejzar, Ph.D.
(Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha)
Ing. Ervín Hausvater, CSc., Ing. Petr Doležal, Ph.D.
(Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.)
Metodika je určena pro diagnostické, zkušební a referenční laboratoře provádějící testování hladiny rezistence genotypů bramboru.
Metodika byla schválena Ministerstvem zemědělství ČR – odborem rostlinných komodit, bylo vydáno OSVĚDČENÍ 1/67570 – 2011 o uznání uplatněné certifikované metodiky v souladu s podmínkami „Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje“.

Oponenti:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – Ing. Václav Čermák
Česká zemědělská univerzita v Praze – Prof. Ing. Karel Hamouz,CSc.

Jména oponentů a názvy jejich organizací
Ing. Václav Čermák
ÚKZÚZ – Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Referát brambor
582 57 Lípa u Havlíčkova Brodu
tel.: +420 569 400 462, fax: +420 569 400 466, mobil: +420 737 267 259
email: vaclav.cermak@ukzuz.cz

Prof. Ing. Karel Hamouz,CSc.
Česká zemědělská universita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Katedra rostlinné výroby
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
tel.: +420 224 38 2548, email: hamouz@af.czu.cz

© Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2011
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. 2011

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec