Brambory - zdravá potravina

Skladování konzumních brambor 2020

95_pi80_skladovani_konzumnich_brambor_2021.jpg
Kód: PI80 Rok vydání: 2020 Autoři: Ing. Josef Vacek, Ph.D.
Ing. Tomáš Plíštil
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první. Náklad: 500 výtisků.
Obrázky: archiv VÚB.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.

Tato metodika Skladování konzumních brambor byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci projektu TH02020036 „Výzkum a vývoj energeticky úsporných technologií a zařízení pro skladování brambor“ Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.
ISBN 978-80-86940-91-5

Více informací o možnostech objednání plné verze metodiky vám poskytne Ing. Josef Vacek, Ph.D. na e-mailu: vacek@vubhb.cz

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec