Brambory - zdravá potravina

Skladování konzumních brambor 2020

95_pi80_skladovani_konzumnich_brambor_2021.jpg
Kód: PI80 Rok vydání: 2020 Autoři: Ing. Josef Vacek, Ph.D.
Ing. Tomáš Plíštil
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první. Náklad: 500 výtisků.
Obrázky: archiv VÚB.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.

Tato metodika Skladování konzumních brambor byla vytvořena se státní podporou Technologické agentury ČR (TAČR) v rámci projektu TH02020036 „Výzkum a vývoj energeticky úsporných technologií a zařízení pro skladování brambor“ Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.
ISBN 978-80-86940-91-5

Cílem metodiky je rozšířit mezi odbornou zemědělskou veřejnost základní informace, nové poznatky a trendy týkající se skladování konzumních hlíz bramboru.

Brambory jsou celosvětově nejvýznamnější zeleninou. Hlíza je živý organismus vydávající oxid uhličitý (CO2), vlhkost (H2O) a teplo. Obsahuje 75–80 % vody, zásobní látkou je polysacharid škrob, jehož obsah se běžně pohybuje od 12 do 23 % v původní hmotě. Hlízy jsou excelentním zdrojem vitamínu C, dobrým zdrojem draslíku, vitamínu B6, při konzumaci se slupkou vlákniny a i dalších dieteticky významných látek. Jsou skladovatelným produktem, ale protože ze své přirozené povahy podléhají zkáze, je jejich skladování tradičně spojeno s rizikem značných ztrát, jak tržního množství, tak i snížení kvality.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec