Brambory - zdravá potravina

Metodika diagnostiky bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani pomocí real-time PCR

96_pi_81_cert_metodika_bakterie_real_time_pcr_www-1.jpg
Kód: PI81 Rok vydání: 2020 Autoři: Ing. Martin Kmoch Ph.D. a kolektiv
Certifikovaná metodika (osvědčení UKZUZ 217957/2020).
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Text neprošel jazykovou úpravou.
Vydání první. Náklad: 50 výtisků.
Obrázky: archiv autorů.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.
ISBN 978-80-86940-90-8

Cílem certifikované metodiky je optimalizace molekulárních metod diagnostiky pektinolytických bakterií Pectobacterium atrosepticum a Dickeya solani, které jsou významnými patogeny bramboru z čeledi Enterobacteriaceae. Způsobují onemocnění bakteriální černání stonku bramboru a měkkou hnilobu bramboru. Použité metody založené na PCR, tj. TaqMan real-time PCR a SybrGreen real-time PCR, zvýší citlivost detekce uvedených bakterií v pletivech bramboru i v čisté kultuře a zajistí vyšší spolehlivost diagnostiky. Protokoly budou optimalizovány pro použití v běžné diagnostické laboratoři vybavené zařízením pro molekulární biologii.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec