Brambory - zdravá potravina

Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2017

61_listovka_sod_rane_konzum_2017_www-1.jpg
Kód: - Rok vydání: 2016 Autoři: Ing. Václav Čermák, ÚKZÚZ Brno;
Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod;
prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc., Mendelu Brno.
K sestavení seznamu doporučených odrůd pro produkci raných brambor určených pro přímý konzum byly využity výsledky přesných polních pokusů, vedených v letech 2013–2016. Tyto pokusy byly založeny na pracovištích ÚKZÚZ v Lednici na Moravě, v Oblekovicích (Znojmo) a v Přerově nad Labem. Hodnocení bylo provedeno u 8 odrůd, které byly přihlášeny do zkoušek a u kterých byly k dispozici výsledky za čtyřleté období.

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec