Brambory - zdravá potravina

Pěstování a užití topinamburu u malopěstitelů a na zahrádkách

56_pi_62_topinambury.jpg
Kód: PI62 Rok vydání: 2016 Autoři: Ing. Pavel Kasal, Ph.D.
Ing. Dagmar Šimková, Ph.D.
Ing. Andrea Svobodová, Ph.D.
Alena Merunková
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 62.
PĚSTOVÁNÍ A UŽITÍ TOPINAMBURU U MALOPĚSTITELŮ A NA ZAHRÁDKÁCH.
Vydal: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první. Náklad: 2 000 výtisků.
Obrázky: archiv VÚB.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec. Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
V publikaci je využito poznatků získaných v rámci řešení projektu NAZV QH82075 Využití topinamburu v agrárním sektoru (2008–2012) a řešení Dlouhodobého koncepčního rozvoje VÚB
ISBN 978-80-86940-70-0
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2016

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec