Brambory - zdravá potravina

Drátovci a osenice u brambor 2016

55_pi_61_dratovci_osenice.jpg
Kód: PI61 Rok vydání: 2016 Autoři: Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 61.
DRÁTOVCI A OSENICE U BRAMBOR.
Vydaly: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání čtvrté, aktualizované.
Náklad: 2000 výtisků.
Obrázky: archiv VÚB, foto motýlů osenic ing. Jan Šumpich.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec. Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Zpracováno s podporou projektu MZe RO1614
ISBN 978-80-86940-69-4
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2016
© Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s., 2016

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec