Brambory - zdravá potravina

Ochrana brambor proti mandelince bramborové 2020

89_pi_77_mandelinka_2020.jpg
Kód: PI77 Rok vydání: 2020 Autoři: Ing. Petr Doležal,Ph.D.
Ing. Ervín Hausvater,CSc.
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – číslo 77.
OCHRANA BRAMBOR PROTI MANDELINCE BRAMBOROVÉ.
Vydaly: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s.,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání šesté, aktualizované.
Náklad: 1 000 výtisků.
Obrázky: archiv VÚB.
Grafická úprava: Jiří Trachtulec.
Zpracováno s podporou projektu NAZV QK1910270 a institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZE-RO1620
ISBN 978-80-86940-87-8
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2020
© Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, z. s., 2020

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec