Brambory - zdravá potravina

Sledování meteorologických faktorů v rostlinné výrobě

42_pi_56_meteo_cc-1.jpg
Kód: PI56 Rok vydání: 2014 Autoři: RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D.
Ing. Petr Doležal, Ph.D.
Ing. Ervín Hausvater, CSc.
Řada PRAKTICKÉ INFORMACE – Číslo 56. SLEDOVÁNÍ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ V ROSTLINNÉ VÝROBĚ.
Vydaly: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o. a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.
Vydání první.
Náklad: 3000 výtisků.
Obrázky: archivy AMET a VÚB.
Grafi cká úprava: Jiří Trachtulec. Tisk: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
Zpracováno s podporou projektu NAZV QJ1210305 a QI101A184.
ISBN 978-80-86940-61-8
© Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o., 2014
© Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2014

Upozornění: Všechna práva vyhrazena. Obsah stahovaných souborů nesmí být šířen ani použit k dalšímu publikování bez písemného souhlasu vydavatele.

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec