Brambory - zdravá potravina

Vědecké práce 2020

 • První přínosy celogenomového genotypování pro bramborářskou praxi
  Jiří Ptáček, Oldřich Trněný, Viktor Kopačka, Jan Šafář, Renata Švecová, Jaroslava Domkářová, Miroslava Čeplová, Alena Krpálková
 • Historie identifikace a charakterizace virových a viroidních patogenů bramboru pomocí molekulárně hybridizačních technik
  Jiří Ptáček, Jaroslav Matoušek
 • 25 let využívání technik polymerázové řetězové reakce (PCR) pro detekci virových a viroidních patogenů bramboru ve VÚB Havlíčkův Brod
  Jiří Ptáček, Jiří Matoušek
 • Výnos a kvalita brambor při různém způsobu aplikace hnojiv a úpravě hrůbků
  Helena Kusá, Pavel Kasal, Pavel Růžek
 • Vliv genotypu topinamburu s ohledem na obsah inulinu v hlízách
  Andrea Svobodová, Dagmar Šimková, Pavel Kasal

První přínosy celogenomového genotypování pro bramborářskou praxi

PTÁČEK, J. – TRNĚNÝ, O. – KOPAČKA, V. – ŠAFÁŘ, J. – ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. – ČEPLOVÁ, M. – KRPÁLKOVÁ, A. 
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2020, 26: 9-18

V rámci platformy NCKTN01000062 „Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin“ koordinujeme ve VÚB Havlíčkův Brod Dílčí projekt TN01000062/04 – Brambory ve spolupráci s ÚEB AV ČR, v.v.i. a Vesa Velhartice, a.s. Řešení tohoto unikátního projektu započalo v roce 2019 a zde prezentujeme zatím dosažené výsledky.

DNA; DArT; genotypování; brambor

Plný text pdf zde...

Kontaktní adresa:
RNDr. Jiří PTÁČEK, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 569 466 244, e-mail: ptacek@vubhb.cz

Historie identifikace a charakterizace virových a viroidních patogenů bramboru pomocí molekulárně hybridizačních technik 

PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. 
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2020, 26: 19-28

Využívání molekulárně hybridizačních technik ve VÚB Havlíčkův Brod v oblasti charakterizace virů a viroidu bramboru započalo již před 25 lety. V současnosti již tyto techniky nejsou využívány, avšak cílem této publikace je ukázat vývoj v této oblasti.

DNA; DArT; genotypování; brambor

Plný text pdf zde...

Kontaktní adresa:
RNDr. Jiří PTÁČEK, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 569 466 244, e-mail: ptacek@vubhb.cz

25 let využívání technik polymerázové řetězové reakce bramboru (PCR) pro detekci virových a viroidních patogenů bramboru ve VÚB Havlíčkův Brod

PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2020, 26: 29-42

Využívání molekulárně genetických technik ve VÚB Havlíčkův Brod v oblasti detekce virů a viroidu bramboru započalo již před 25 lety. V současnosti jsou tyto techniky převážně využívány k detekci Viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru (PSTVd) a Viru Y bramboru (PVY). Cílem této publikace je ukázat vývoj v této oblasti za uplynulých 25 let.

RNA; RT-PCR; RT-qPCR

Plný text pdf zde...

Kontaktní adresa:
RNDr. Jiří PTÁČEK, CSc., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 569 466 244, e-mail: ptacek@vubhb.cz

Výnos a kvalita brambor při různém způsobu aplikace hnojiv a úpravě hrůbků 

KUSÁ, H. – KASAL, P. – RŮŽEK, P. 
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2020, 26: 43-56

V roce 2019 a 2020 byl na stanovišti ve Valečově (BVO, 460 m n.m., roční úhrn srážek 632 mm, průměrná roční teplota vzduchu 7,4 °C) realizován polní pokus v technologii odkameňování s různými tvary hrůbků a aplikací hnojiv. Byly porovnávány hrůbky: mírně miskovitý, s důlky na vrcholu hrůbků a v nekolejové brázdě, a s obnovou důlků v brázdě a kypřením povrchu hrůbků před/při vzcházení porostu. Hnojivo (UREAstabil) bylo aplikováno při sázení brambor do hrůbku v dávce 100 kg N/ha nebo pouze 70 kg N/ha a zbytek (30 kg N/ha) v kapalných hnojivech při kypření do kořenové zóny rostlin. V rámci polního pokusu byl založen maloparcelkový, se stejnými variantami, s hnojivy značenými izotopem 15N.
V roce 2019 byly nejvyšší výnosy hlíz v polním pokusu dosaženy u variant s kypřením hrůbků (53,25 t/ha) při jednorázové aplikaci hnojiv a 54,58 t/ha při dělené dávce N). Obsah škrobu v hlízách dosahoval 13,10 až 13,90 %, nejvyšší byl u kontroly bez hnojení N. V odolnosti k šednutí dužniny nebyly zjištěny průkazné rozdíly. Ve vlhčím roce 2020 byly výnosy hlíz všech hnojených variant vyrovnané (50,72-51,84 t/ha), průkazně vyšší než u kontroly (45,12 t/ha). V maloparcelkovém pokusu byl v obou ročnících zjištěn nejvyšší výnos hlíz (60,06 a 73,60 t/ha), celkový odběr dusíku rostlinami (286,3 a 227,2 kg N/ha) i využití dusíku z hnojiv u varianty s přihnojením do kořenové zóny rostlin při kypření.

izotop 15N; využití dusíku; výnos hlíz; důlkování; kypření hrůbků

Plný text pdf zde...

Kontaktní adresa:

Ing. Helena KUSÁ, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, 166 06 Praha 6
tel.: +420 233 022 266, e-mail: kusa@vurv.cz

Vliv genotypu topinamburu s ohledem na obsah inulinu v hlízách

SVOBODOVÁ, A. – ŠIMKOVÁ, D. – KASAL, P.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2020, 26: 43-56

Topinambur slunečnice (Helianthus tuberosus L.), dřívější název topinambur hlíznatý, zkráceně jen topinambur, lidově nazývaný židovské brambory. V posledních letech vzrostl zájem o jeho pěstování. Vzhledem k vysokému obsahu fruktanů inulinového typu jsou hlízy topinamburu klasifikovány jako dietní potraviny. Termín fruktany inulinového typu  zahrnuje všechny β lineární fruktany včetně nativního inulinu, oligofruktózy a také specifickou kombinaci oligofruktózy a inulinu HP. Inulin je fermentován v tlustém střevě, což způsobuje významné změny ve složení střevní mikroflóry se zvýšeným a sníženým počtem bakterií potenciálně podporujících lidské zdraví. Za tímto účelem byl u jednotlivých genotypů sledován obsah inulinu v hlízách topinamburu. Monitorování proběhlo ve výzkumné stanici Valečov za čtyři roky (2016-2019). Za stejných podmínek kultivace bylo pozorováno 15 genotypů. Následně byl vybrán genotyp s nejvyšším obsahem inulinu v hlízách.

topinambur; inulin; hlízy; genotyp

Plný text pdf zde...

Kontaktní adresa:

Ing. Andrea SVOBODOVÁ, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod
e-mail: svobodova@vubhb.cz

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec