Brambory - zdravá potravina

Vědecké práce 2022

  • Účinnost prostředků ochrany proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata (Say 1824))v letech 2019–2022 v České republice
    DOLEŽAL, P. - HAUSVATER, E. - SEDLÁKOVÁ, V. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁK, P.
  • Vliv genotypu topinamburu na výtěžnost bioplynu a metanu
    SVOBODOVÁ, A. – RUSÍN, J.
  • Iodine and other biogenic elements in Menyanthes trifoliata leaves
    HAMPEJSOVÁ, R. – ŠIMKOVÁ, D. – GREPLOVÁ, M. – DOMKÁŘOVÁ, J.

Účinnost prostředků ochrany proti mandelince bramborové (Leptinotarsa decemlineata (Say 1824))v letech 2019–2022 v České republice

DOLEŽAL, P. - HAUSVATER, E. - SEDLÁKOVÁ, V. – BAŠTOVÁ, P. – SEDLÁK, P.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2022, 28: 9-28

V pokusech s insekticidy proti mandelince bramborové provedených v letech 2019 až 2022 byla potvrzena vysoká účinnost přípravků ze skupin diamidů a spinosinů a také dobrá účinnost přípravku NeemAzal. Tyto přípravky jsou vhodné pro ošetření proti mandelince bramborové v rámci antirezistentní strategie. Dále byl v polních pokusech potvrzen lokální výskyt rezistentních populací vůči acetamipridu, z čehož plyne doporučení omezit jeho použití, zvláště v oblastech, kde byla pozorována nižší účinnost. V oblastech, kde bylo použití méně časté a není zaznamenán pokles jeho účinnosti, jej lze využít pro zařazení v rámci antirezistentní strategie. Výsledky přesných polních pokusů také jednoznačně potvrdily výskyt rezistentních populací mandelinky bramborové vůči pyretroidům. Pro množitele sadby brambor z pokusů vyplývá, že přípravky, které jsou účinné proti mšicím, jako jsou Gondola a Movento, nejsou účinné proti mandelince bramborové. Zároveň v jiných pokusech bylo potvrzeno, že přípravky účinné proti mandelince bramborové nejsou dostatečně účinné proti mšicím. Z toho plyne, že pěstitelé sadby brambor musí navíc počítat s aplikací insekticidu na mandelinku bramborovou. Pouze tam, kde se nepoužíval acetamiprid, a kde nejsou vyselektovány rezistentní populace proti těmto škůdcům, je možné využití přípravku Mospilan MIZU 120 SL proti oběma škůdcům současně.

mandelinka bramborová; brambory; insekticidy; účinnost; rezistence; mšice; ochrana sadby

Plný text v pdf zde...

Kontaktní adresa:
Ing. Petr Doležal, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 569 466 240, e-mail: dolezal@vubhb.cz

Vliv genotypu topinamburu na výtěžnost bioplynu a metanu

SVOBODOVÁ, A. – RUSÍN, J. 
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2022, 28: 29-36

Slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus L.) je zejména pěstována pro konzumní hlízy. Dominantou topinamburu je i velké množství nadzemní hmoty, která byla ve většině případů neefektivně likvidována bez dalšího využití. Rostliny dosahují výšky 2,0–3,0 m a výnos nadzemního materiálu se pohybuje v rozmezí 20,0-70,0 t/ha. Cílem projektu bylo za pomocí laboratorního testování zjistit produkci bioplynu a metanu. Zároveň ověřit optimální termín sklizně nadzemní biomasy. Byly vymezeny dva termíny sklizně s ohledem na optimální výnos nadzemní hmoty. Laboratorní testy potvrdily dostatečně vysoké hodnoty produkce plynu.

topinambur; metan; bioplyn

Plný text v pdf zde...

Kontaktní adresa:
Ing. Andrea SVOBODOVÁ, Ph.D., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 728 126 290, e-mail: svobodova@vubhb.cz

Iodine and other biogenic elements in Menyanthes trifoliata leaves

HAMPEJSOVÁ, R. – ŠIMKOVÁ, D. – GREPLOVÁ, M. – DOMKÁŘOVÁ, J.
Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, 2022, 28: 37-44

Menyanthes trifoliata is known for its use in traditional medicine, especially for its content of iodine in the organic compounds, high iron content, vitamin C and specific bitter compounds, which have a positive effect on the digestive tract and its peristalsis. Element analyses (P, K, Mg, Ca, Zn, Fe, Mn) of in vitro leaves culture and from in situ revealed that element concentrations are influenced by the environment and cultivation conditions. The exceptions are the elements iodine and zinc among which no significant differences in concentrations were observed. Therefore, biotechnological plant production offers the possibility of supplementing a varied diet with plants containing specific and health-promoting substances.

Menyanthes; macroelements; microelements; iodine; ascorbic acid; gut-brain

Kontaktní adresa:
Mgr. Romana HAMPEJSOVÁ, Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o.,
Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, Česká republika
tel.: +420 569 466 239, e-mail: hampejsova@vubhb.cz

© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec