Brambory - zdravá potravina

Poradna

Věra
čtvrtek, 5. března 2020, 11:21

Dobrý den, prosím o web link na katalog bramborů - uznané sadby v ČR - ve kterém bude uvedeno m.j. i varný typ A, B, C ev.varianty, barva, zralost, sklizeň, země původu, charakteristika stručně, doporučení, pro běžné zahrádkáře.
Moc děkuji Krnov nadm.výš.cca 250-300

Dobrý den.
Požadované informace můžete získat například v Seznamu doporučených odrůd, který každoročně vydává ÚKZÚZ (http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/odrudy/informace-o-odrudach/vysledky-zkouseni-odrud/seznamy-doporucenych-odrud/x2019/publikace/brambory-2019.html), nebo v publikace České odrůdy konzumních brambor 2019, která je dostupná zde: https://www.vubhb.cz/cs/knihovna/ostatni-publikace. Na této stránce naleznete i celou řadu dalších zajímavých publikací, včetně seznamů doporučených odrůd. Informace o nejrozšířenějších odrůdách (dle plochy množení) jsou dostupné i zde: https://www.vubhb.cz/cs/zahradkari-a-spotrebitele/varne-typy-brambor.
VÚB


Martin
sobota, 29. února 2020, 12:37

Dobrý den.
Je možné aplikovat dusikaté vápno již při výsadbě přímo do řádku?
Cílem je redukce drátovce.
Děkuji

Dobrý den.
Dusíkaté vápno je možné aplikovat na podzim. Většinou se používá dávka 5 q/ha a zapraví se do půdy. Častěji se však používá ve stejné dávce na jaře, a to 2 - 3 týdny před setím nebo sázením se zapravením do půdy. U brambor je možné použít též po sázení, nejpozději však před začátkem vzcházení. V tomto případě se na vlhkou půdu aplikuje 3 - 5 q/ha. Při sázení přímo do řádku k hlízám nelze aplikaci doporučit, při přímého kontaktu sadbových hlíz s dusíkatým vápnem hrozí nebezpečí poškození klíčících hlíz.
Jak už jsme psali dříve: co se týká dusíkatého vápna a vlivu na drátovce, pak podle našich poznatků nemá u brambor jeho použití prakticky žádný efekt nebo jen velmi malý, přičemž náklady na jeho použití jsou velmi vysoké. S drátovci je nutno bojovat v rámci celého osevního sledu, a to především agrotechnickými opatřeními. Snížení výskytu lze dosáhnout pečlivým mechanickým obděláváním půdy, uplatněním podmítky a dvojí orby, účinné je použití rotavátorů. Každý z těchto zásahů postihne část populace larev. Plečkování také zasáhne část populace, ale pouze tu, která je těsně pod povrchem. Proto by bylo vhodné se především zaměřit na zpracování půdy při přípravě půdy (orba, rotavátor). Spolu s tímto opatřením je vhodná i včasná sklizeň, jelikož s délkou období od ukončení vegetace se napadení hlíz zvyšuje. V rámci osevního sledu je také nutné dbát na odplevelování pozemku, zaplevelené pozemky výskyt drátovců podporují. Více o tomto škůdci se dozvíte z naší publikace Drátovci a osenice u brambor, která vyšla v řadě Praktické informace, a kterou si můžete stáhnout zde: https://www.vubhb.cz/cs/knihovna/prakticke-informace/dratovci-a-osenice-u-brambor-2019.
VÚB


Martin Hájek
neděle, 16. února 2020, 16:50

Dobrý den,
měl bych zájem o domácí (nekomerční) pěstování původních jihoamerických odrůd brambor (ochutnal jsem je v Chile). Je možné je v Česku obstarat a pěstovat?
S pozdravem
M. Hájek

Dobrý den,
několik původních jihoamerických odrůd bramboru máme k dispozici. Jsou uchovávané v genové bance in vitro, ale poskytujeme je pouze za účelem výzkumu a vzdělávání. Objednat je lze na https://grinczech.vurv.cz/gringlobal/search.aspx.
VÚB


Václav Šilhavý
čtvrtek, 16. ledna 2020, 14:42

Hezký den a vše dobré v tomto roce.
Mám dotaz.Máme brambory(dostali jsme od malopěstitele),které po uvaření (ať ve slupce a nebo oškrábané),
jakoby uvnitř tmavnou??
Čím to může být??
Děkuji Vám za Vaši odpověď.
S pozdravem
V.Šilhavý

Dobrý den.
Jak už jsme psali dříve, při manipulaci s hlízami a při jejich zpracování jsou významné tři druhy barevných změn:
1) enzymové hnědnutí vyskytující se při nešetrné manipulaci s hlízami a při zpracování syrových hlíz,
2) tmavnutí po uvaření, které se vyskytuje po vaření či paření brambor,
3) neenzymatické hnědnutí nebo-li Maillardova reakce, která hraje významnou úlohu při sušení nebo smažení.

Enzymové hnědnutí se vyskytuje při nešetrné manipulaci s hlízami (tzv. abiotické šednutí dužniny) a při krájení, řezání nebo strouhání syrových brambor, tj. při všech úkonech, kdy jsou buňky v hlízách poškozeny a vystaveny působení vzduchu (kyslíku). Zpočátku se barví hlízy červenohnědě, později vzniká tmavohnědá barva, až konečný výsledek je černohnědá barva produktu Tuto reakci způsobuje oxidace tyrosinu na melanin prostřednictvím enzymu PPO. Reakce neprobíhá při teplotách nad 80 °C a za nepřítomnosti kyslíku. Přítomnost železa podporuje průběh reakce. Vedle tyrosinu se spolupodílí na této reakci i chlorogenová kyselina. Abiotické šednutí dužniny bramboru je závažným problémem, které může mít více příčin. Způsobuje jej nešetrné zacházení s hlízami, mechanické poškození a otlaky, zvláště při nízkých teplotách, poruchy ve výživě, nesprávné skladování, odklíčení hlíz. Změny v barvě pletiva jsou vyvolávány změnou enzymatických pochodů v hlíze. V dužnině hlízy se vytvářejí šedé, modré až černé skvrny, které znehodnocují kvalitu hlíz. Skvrny se nejčastěji objevují pod slupkou, postupují do dužniny a mohou se rozšířit v celé hlíze. Šednutí se nejvíce vyskytuje v pupkové části. Mezi jednotlivými odrůdami je k této vadě různá náchylnost, obecně jsou více náchylné odrůdy s vyšším obsahem škrobu. Hlízy zasažené šednutím obvykle nevytvářejí vnější příznaky, takže je nelze vytřídit a ztráty jsou často velmi významné. U napadených hlíz je snížena sadbová hodnota (nižší klíčivost). Sekundárně mohou být napadány některými dalšími chorobami, především měkkou hnilobou hlíz a fusariovou hnilobou. Ochranou je především šetrná manipulace s hlízami, která zajišťuje co nejmenší mechanické poškození. Třídění je nutno provádět při teplotách hlíz nad 10°C. Odrůdy citlivé na otlaky by se neměly skladovat ve vysokých vrstvách. Je nutné udržovat vhodný skladovací režim tak, aby hlízy nemusely být odkličovány. Důležitá je také vyrovnaná výživa, především ve vztahu k draslíku a k dusíku.

Tmavnutí po uvaření je způsobeno vytvořením komplexů mezi železem a chlorogenovou kyselinou při vaření (či paření) hlíz a oxidací tohoto komplexu během ochlazení. Na intenzitu tmavnutí má vliv poměr mezi chlorogenovou a citrónovou kyselinou. Čím je poměr mezi oběma kyselinami užší, tím je tato nežádoucí barevná změna více eliminována, protože citrónová kyselina je schopna vázat železo. Koncentrace obou kyselin v hlízách je ovlivněna genotypem, ale působí na ni i vlivy prostředí.

Neenzymatické hnědnutí probíhá při tepelné úpravě (smažení, pečení) reakcí redukujících cukrů (glukóza, fruktóza) s volnými aminokyselinami za vzniku hnědých pigmentů - melanoidinů. Vznik těchto pigmentů je vážným problémem při výrobě smažených výrobku z brambor.
VÚB


Zelený
sobota, 21. prosince 2019, 12:04

Dobrý den, při studiu všech možných bramborářských informací a ze zkušeností a názorů malopěstitelů a zahrádkářů kolem mne docházím k závěru, že jsou obecně lidmi proferovány, pokud je k dispozici nabídka, brambory s červenou slupkou. Tvrdí, že: lepší odolnost, méně problémů s pěstováním, pravidelná úroda, lepší trvanlivost a hlavně chuť... Je tato preference červených odrůd brambor skutečně podložena odbornými fakty (třeba více a jiných enzymů) nebo je to jen ""psycholidová" fikce? Podporuje to mj. i fakt, že se zdravidla prodávají o něco dráž než ty klasické žluté odrůdy. Děkuji. Zelený

Dobrý den.
To je zajímavé zjištění. U nás byly červenoslupké odrůdy spíše považovány za odrůdy vhodné k výrobě škrobu, či ke krmení. České červenoslupké odrůdy registrované do roku 2000 byly určeny především pro výrobu škrobu. Barva slupky měla bránit záměně odrůd určených pro výrobu škrobu za odrůdy konzumní tj. kvalitnější s odpovídající stolní hodnotou.
Postupně tento důvod i u nás pominul, červenoslupké odrůdy jsou na trhu jak z domácího, tak i zahraničního šlechtění a řadě z nich patří významné místo. To je asi i příčina určité nedůvěry spotřebitelů k současným červenoslupkým konzumním odrůdám. První česká konzumní odrůda s červenou slupkou (Komtesa) byla registrována v roce 2002, do roku 2010 bylo takovýchto odrůd českých šlechtitelů registrováno sedm (podle roku registrace Komtesa, Red Anna, Nikoleta, Sázava, Opava, Bella, Radana).

Pro zajímavost, přírodní genetické zdroje bramboru zahrnují vedle typů se žlutou, žlutohnědou slupkou, typy s červenou nebo fialovou pigmentací. Zbarvení způsobuje přítomnost flavonoidů, především anthocyaninů, ve slupce nebo v dužnině. Přítomnost či nepřítomnost červených a modrých barviv řídí celá řada majorgenů. Například gen D řídí syntézu červeného barviva, další gen P řídí syntézu modrého barviva a gen I řídí přítomnost či nepřítomnost barviva ve slupce nebo dužnině, pokud je přítomen gen D či P. Další geny (Psc, Pf, Ac) řídí např. acylaci anthocyaninů, či různé rozložení anthocyaninů v dužnině či slupce. U původních odrůd z And se například vyskytuje různé rozdělení anthocyaninu v dužnině v podobě tvaru kroužků, obloučků, paprskovitých hvězdiček, což bývá u odrůd z ostatních částí jenom světa vzácně.
VÚB


Zelený
čtvrtek, 19. prosince 2019, 14:03

Dobrý den, předem děkuji za vysokou odbornost a ochotu zodpovídat dotazy. Brambory mají základní 3 druhy A, B, C a používá se i značení na mezidruhy, jako je AB nebo BA pro přesnější rozlišení. Nemohu nikde najít, podle čeho, podle jakých a jak otestovaných parametrů se konzumní brambory zařazují do těchto jednotlivých druhů a která bramborářská autorita je k tomu oprávněna? Nakupuji zatím!, než budu mít vlastní vypěstovné a těším se na to, brambory v OD Kaufland a je to v posledním půl roku stále větší hnus. Vrcholem v posledních dnech je můj nákup v Kauflandu deklarovaných salátových brambor Erika, údajně varného typu A-salátové. Už od pohledu se mi tato deklarace nezdála, a tak jsem se rozhodl z nich udělat na zkoušku bramoborovou kaši, přičemž definice kategorie A říká, že!:..."brambory A mají hlízy po varu pevné, tuhé, lojovaté – nemoučnatí a nerozváří se ani delší dobou varu. V reálu se po změknutí do konzumovatelné měkkosti začaly tyto brambory radostně rozvářet a bramborová kaše z nich byla bez zvýšené námahy a jen s ručním šťouchadlem jedna báseň. Chuť byla nevalná. Máte k této skutečnosti nějaké odborné vysvětlení, jak je to možné? Děkuji. Zelený

Dobrý den.
Varný typ je vlastnost, která je do velké míry ovlivněna ročníkem a místem pěstování, takže jednotlivé odrůdy nemusí mít v jednotlivých letech ten samý varný typ, může se mírně lišit. U nás zařazuje odrůdy do varných typů ÚKZUZ při zkouškách pro registraci. Přesný postup pro zařazení najdete v Metodice zkoušek užitné hodnoty - Brambor http://eagri.cz/public/web/file/112394/Priloha_03_ZUH3_2019_Brambor.pdf na straně 40 až 42.
VÚB


Zelený
středa, 11. prosince 2019, 01:21

Dobrý den, z hlediska skladovatelni raných a velmi raných brambor se objevují stále velmi rozporuplné informce. Na jedné straně se píše, že jsou určené k okamžité spotřebě a ne na dlouhé skladování, že k tomu nejsou vhodné a pro delší skladování jsou určené především pozdější odrůdy, na druhé straně se i v pěstitelských popisech uvádí, že některé rané a velmi rané odrůdy brambor dosahují v velmi dobré kvalitě běžně skladovatelnosti do jarních měsíců následujícího roku. Jak to tedy je a jak se tyto odrůdy skladují během léta a teplého podzimu, znamená to, že všichni pěstitelé brambor mají sklady s řízeným chlazením na 2-4 stupně Celsia a v létě a na podzim chladí ostošest? Tomu nemohu uvěřit! Děkuji. Zelený


Dobrý den.
Samozřejmě, že i mezi velmi ranými odrůdami se najdou výjimky, kdy jsou dobře skladovatelné a dobrou konzumní kvalitu si uchovávají delší dobu.
Objektivně je hodnocení uváděno v každoroční publikaci Seznam doporučených odrůd vydávanou Ústředním a kontrolním ústavem zemědělským. Nejsou tam však uvedeny všechny odrůdy, protože hodnocení odrůd v pokusech, které jsou podkladem pro tento seznam není povinné. Každoročně se u nás množí kolem 200 odrůd a jejich registrace v ČR není rovněž povinná.
Pokud se týká skladování, tak zchlazování na požadovanou teplotu se děje postupně, u skladů s pasivním chlazením vháněním chladného vzduchu, na podzim nejdříve v nočních hodinách, kdy jsou teploty nižší. Zchlazování není nutné ihned po sklizni, protože hlízy jsou v dormanci (tj. období klidu), kdy neklíčí ani při vyšších teplotách. Naopak teploty by neměly ihned po sklizni klesnout pod 15°C, aby došlo k vyhojení mechanických poškození.
K podrobnějšímu studiu doporučujeme publikaci BRAMBORY, šlechtění, pěstování, užití, ekonomika. Vokál a kol., 2013, kde najdete vše potřebné.
VÚB


Zelený
pondělí, 9. prosince 2019, 01:55

Dobrý den,
1) jak je to s mrazovou odolností natě při brzké sadbě, např. znám zěmědělce, kteří sází již kolem 10. března a sadbu ani nezakrývají plachtou?
2) Velmi rané brambory jsou často doporučeny ke krátké spotřebě. Jak se tedy dosahuje sadby na další rok, když jsou ty odrůdy špatně skladovatelné po delší dobu. Děkuji. Zelený

Dobrý den.
ad1) Časné výsadby v první polovině března (někdy dokonce koncem února) se provádějí v ranobramborářské oblasti, kde jsou teploty vyšší než v oblasti bramborářské (tam je obvyklý termín sázení brambor po 20. dubnu). K vzejití porostu pak dojde za tři až čtyři týdny (v závislosti na naklíčení sadby, průběhu počasí a odrůdě). Samozřejmě, že riziko poškození přízemními mrazíky existuje a ani zakrytí netkanou textilií vždy zmrznutí natě nezabrání (ta ochrání porost asi do -2°C). Nať bramboru je k mrazovému poškození poměrně náchylná. Na druhou stranu ale velmi dobře regeneruje, a to i tehdy, dojde-li k zmrznutí poměrně pozdě, např. při výšce porostu 25 cm. Samozřejmě v takovém případě dojde i k výraznějšímu opoždění vegetace.

ad 2) Sadba velmi raných odrůd musí být skladována v teplotách 2 - 4°C a jsou skladovány vyzrálé hlízy. Je pravda, že mají obvykle kratší dormanci a tedy dříve klíčí, takže ve skladech bez aktivního chlazení mohou být s přípravou sadby v některých letech problémy a sadba musí být odklíčena.
K okamžité spotřebě se ale velmi rané odrůdy doporučují ze dvou důvodů:
1) První sklizně se provádějí v době, kdy je nať ještě zelená a hlízy nemají vyzrálou slupku, která je tenká a snadno se loupe. Takovéto hlízy rychle ztrácejí vodu výparem, scvrkávají se a také snadno podléhají chorobám. Proto je nelze dlouhodobě skladovat.
2) Konzumní kvalita velmi raných odrůd se obvykle během skladování snižuje.
Pokud jsou sklizeny vyzrálé hlízy, doporučuje se jejich spotřeba přibližně do konce roku.
VÚB


žanek
úterý, 26. listopadu 2019, 13:41

Dobrý den .
Zajímali by mně kriteria a normy pro sadbové brambory.Koupil jsem sadbové brambory a jsem docela rozčarován. Děkuji za odpověd

Dobrý den.
Tuto problematiku řeší Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, konkrétně Příloha 7 - Požadavky na množitelské porosty a sadbu brambor. V Části V pak naleznete Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu.
VÚB


Ing. Ľubomíra Sokolová
pondělí, 25. listopadu 2019, 18:23

Dobrý den, koupili jsme brambory na zimní uskladnění (tentokrát odrůda Marbela) a zjistila jsem, že cca 0,3-05 cm pod povrchem se nachází síť nahnědlých žilek - nazvala bych to mramorování. Prvně jsem se s tím setkala před 4 lety u všech brambor nakoupených na zimní uskladnění (odrůdu nevím), letos se to začalo objevovat i u brambor koupených v maloobchodě. Protože je to jednak neestetické a jednak mi bylo řečeno, že se jedná o suchou hnilobu, při čištění vyhodím 1/3 brambory. Teď mi bylo řečeno, že se o hnilobu nejedná a že je to způsobeno tím, že dochází k oklepání brambor při sběru. Jsem již na důchodě a nikdy předtím jsem nic takového u brambor nezjistila. Kdo má pravdu? Lze takové brambory konzumovat bez toho, aby se napadené časti odstranili? Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Podle vašeho popisu se pravděpodobně jedná se o abiotickou rzivost dužniny hlíz bramboru. Jde o fyziologickou poruchu, příčinou jsou nevyrovnané růstové podmínky ve vegetačním období, tj. vysoké teploty a přísušky spojené s nedostatečným příjmem vápníku a železa, případně jiných prvků (blokace jejich příjmu vlivem nevhodného průběhu vegetace). Některé odrůdy jsou k této poruše více náchylné. Poškozené hlízy nejdou vytřídit, protože na povrchu nemají žádné viditelné příznaky vnitřního poškození. V posledních ročnících, které jsou charakteristické značnými výkyvy povětrnostních podmínek ve vegetaci, se s touto poruchou setkáváme poměrně často. Při dobrém skladování se stav nezmění a hlízy by neměly podléhat hnilobě.
Konzumace takovýchto hlíz bez vykrojení skvrn není zdravotně a dieteticky nijak závadná, ale je to samozřejmě nevzhledné a při větším rozsahu skvrn může být změněna konzistence i chuť dužniny. Nakoupené brambory s touto vadou byste měla reklamovat.
VÚB


Oldřich Schieferstein
neděle, 17. listopadu 2019, 19:34

Dobrý den,
letos nám kvůli suchu vyrostly brambory do tvaru "přesýpacích hodin", tj. po té co dostaly vláhu, tak pokračovaly v růstu.Údajně jsou odrůdy , které to nedělají. Naše odrůda byla tuším Adéla.

Dobrý den.
Tvarové deformace hlíz jsou způsobeny kolísáním vláhových poměrů v půdě, jak správně uvádíte. Nelze jednoznačně říci, že by některé odrůdy tomuto jevu nepodléhaly. Spíše jde o to, že se odrůdy liší v dynamice růstu a vývoje a záleží na tom, v jakém období vývoje k přísušku a obnovení vláhy v půdě a tím i růstu dojde. Podle toho jsou pak jednotlivé odrůdy postiženy deformacemi více nebo méně. Zjednodušeně řečeno, záleží na tom, jak dané odrůdě vyhovoval průběh počasí v daném roce.
Jedinou možností, jak zabránit tvarovým změnám a deformacím hlíz, je pravidelná závlaha.
VÚB


Hanáková Marta
neděle, 17. listopadu 2019, 13:41

Dobrý den, prosím o radu. Koupili jsme brambory od pěstitele a bohužel při okrajování jsem zjistila že pod slupkou jsou světle šedé skvrnky. Opravdu podivné mi ale přišlo že po uvaření ve slupce a vychladnutí jsou brambory pod slupkou tmavé, jakoby zčernalé. Nevím jestli jsou takové brambory vhodné ke konzumaci.

Dobrý den.
Hlízy pravděpodobně vykazují fyziologickou poruchu nazývanou šednutí dužniny. Ta může mít řadu příčin, ale nejčastěji to jsou otlaky a naraženiny vzniklé při manipulaci s hlízami při sklizni, dopravě nebo posklizňové úpravě. Takto poškozené hlízy nejsou zdravotně závadné, ale samozřejmě se jedná o závažné snížení jejich kvality, především vizuální. Doporučujeme vám reklamovat zboží u prodejce.
VÚB


Blanka
sobota, 16. listopadu 2019, 07:27

Dobrý den, koupila jsem si brambory na uskladnění a nyní při rozkrojení hlízy jsou od středu nahnědlé,ale není to měkké jako třeba hniloba.Hlízy jsou tvrdé a vždy mě vydrží až do nové sklizně.
Když se podívám na tuto rozkrojenou bramboru, vypadá to jako " hnědé sluníčko s paprsky" .
Prosím o odpověď co to může být, a je možné takto konzumovat a nebo vyhodit

Dobrý den.
Podle vašeho popisu se pravděpodobně jedná se o abiotickou rzivost dužniny hlíz bramboru. Jde o fyziologickou poruchu, příčinou jsou nevyrovnané růstové podmínky ve vegetačním období, tj. vysoké teploty a přísušky spojené s nedostatečným příjmem vápníku a železa, případně jiných prvků (blokace jejich příjmu vlivem nevhodného průběhu vegetace). Některé odrůdy jsou k této poruše více náchylné. Poškozené hlízy nejdou vytřídit, protože na povrchu nemají žádné viditelné příznaky vnitřního poškození. V posledních ročnících, které jsou charakteristické značnými výkyvy povětrnostních podmínek ve vegetaci, se s touto poruchou setkáváme poměrně často. Při dobrém skladování se stav nezmění a hlízy by neměly podléhat hnilobě.
Konzumace takovýchto hlíz bez vykrojení skvrn není zdravotně a dieteticky nijak závadná, ale je to samozřejmě nevzhledné a při větším rozsahu skvrn může být změněna konzistence i chuť dužniny. Nakoupené brambory s touto vadou byste měla reklamovat.
VÚB


Aneta
pondělí, 21. října 2019, 17:34

Dobrý den, jaká odruda brambor je vhodná do suchých oblastí?

Dobrý den.
Této otázce jsme se věnovali už v některých z předešlých odpovědích.
Na vaši otázku nelze jednoduše odpovědět. V České republice se množí každoročně kolem 200 odrůd brambor s různou raností, rozdílným užitkovým směrem a varným typem. Na půdní vláhu jsou brambory poměrně náročnou plodinou. Každá z odrůd má řadu pěstitelských nároků a odrůdy reagují na průběh vegetačního období rozdílným způsobem. Výsledek pěstování, tj. výnos a kvalita hlíz, závisí také na termínu výsadby, podmínkách při nasazování hlíz, výživě, půdních podmínkách atd. v daném roce. Vyjmenovat odrůdy odolné jednoznačně nejde. Obecně lze doporučit do sušších podmínek odrůdy s kratší vegetační dobou, tedy odrůdy velmi rané a rané, které mají rychlejší vývoj a v rozhodujícím období jejich vegetace zachytí ještě zimní a jarní vláhu.
Základní informace o některých odrůdách naleznete v publikaci Seznam doporučených odrůd, kterou každoročně vydává Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Její součástí je i adresář firem, na které se můžete obrátit s požadavky na podrobnější informace o vlastnostech jednotlivých odrůd a zakoupit certifikovanou sadbu.
VÚB


Martin Tichý
neděle, 13. října 2019, 23:39

Dobrý den,nechal by se použít prípravek DURSBAN proti drátovcům v bramborech? Myslím že pro brambory není registrován.Jak by mohl případně bramborům uškodit?Moc děkuji za odpevěď.

Dobrý den.
Máte na mysli zřejmě granulovanou formu Dursbanu, tedy Dursban 10 G, který se aplikoval do půdy. Účinnou látkou je organofosfát chlorpirifos. Pro brambory chlorpirifos není fytotoxický. Otázkou však je, zda by nezanechával rezidua v hlízách. Použití organofosfátů se nyní velmi silně omezuje z důvodu účinku na necílové organismy, mimo jiné např. na včely. Dursban 10 G již není registrován v žádné plodině a jeho použití tedy není možné.
VÚB


VÚB Havlíčkův Brod
čtvrtek, 10. října 2019, 12:30

Dobrý den.
Tradiční prodej "ze dvora" VÚB byl opět zahájen. Vjezd z ulice Dobrovského, nad domem zubních ambulancí. Prodávat se bude každý čtvrtek od 8:00 do 15:00 hodin. Výběr odrůd i na uskladnění zajištěn. V sortimentu i odrůda Val Blue s fialovou dužninou, varný typ B. Cena konzumních brambor 10,- Kč/kg, odrůda Val Blue 20,- Kč/kg. Kontaktní osoba p. Vampola - tel. 777 967 344.
VÚB


Helena
středa, 9. října 2019, 19:20

Dobrý den,
byli jsme vždy bramborová rodina, jedli jsme je jako přílohu často.Poslední roky však máme pocit, že si na nich moc nepochutnáme.Jsou prostě chuťově jiné.
V létě jsem koupila v obchodě brambory značky Ranomi a ano.To byla přesně ta chuť.Všichni jsme se shodli na tom, že takhle chutnají brambory, po kterých se nám už léta stýskalo.
Nevíme jakou odrůdu jsme před lety jídávali.Tato je prý vyšlechtěna někde v Holandsku,ale prostě chutná jako stará, dobrá, žluťoučká brambora našeho mládí.Pěstuje se asi i v Čechách, ale v obchodě ji měli jen jednou, pak zase jiné odrůdy,které nám nechutnaly. Nevíte tedy, kde se tato odrůda pěstuje? A zda se dá koupit jen v létě? Nebo snad celoročně? Děkuji za informaci

Dobrý den.
Tuto odrůdu má v nabídce například Zemědělského obchodního družstva Kámen. Prodej brambor je na čísle 602 190 483. bramborarna.kamen@seznam.cz. Případně se zeptejte na AGRA HB, s.r.o., Smetanovo náměstí 279, 580 01 Havlíčkův Brod. Telefon na obchodní úsek je 569 641 209. Obchodují se sadbou této odrůdy a mohli by Vám doporučit další pěstitele.
Jinak se jedná se o velmi ranou odrůdu, tudíž k dlouhodobému uskladnění nebude vhodná. Velmi rané odrůdy jsou je vhodné k přímé spotřebě a na krátkodobé skladování.
VÚB


Tomáš - Karvina
čtvrtek, 3. října 2019, 13:33

Dobrý den. Mam dotaz ohledně brambor odrudy Belana. Po rozkrojeni maji některé hlízy červené fleky v řezu. Brambor jinak vypada krásně a nevykazuju znamky že by se mel kazit... Co a čim je to zpusobeno... A budou se timto napadene hlizy kazit? Děkuji

Dobrý den. Podle vašeho popisu se pravděpodobně jedná se o abiotickou rzivost dužniny hlíz bramboru. Jde o fyziologickou poruchu, příčinou jsou nevyrovnané růstové podmínky ve vegetačním období, tj. vysoké teploty a přísušky spojené s nedostatečným příjmem vápníku a železa, případně jiných prvků (blokace jejich příjmu vlivem nevhodného průběhu vegetace). Některé odrůdy jsou k této poruše více náchylné. Poškozené hlízy nejdou vytřídit, protože na povrchu nemají žádné viditelné příznaky vnitřního poškození, jak sám uvádíte. V posledních ročnících, které jsou charakteristické značnými výkyvy povětrnostních podmínek ve vegetaci, se s touto poruchou setkáváme poměrně často. Při dobrém skladování se stav nezmění a hlízy by neměly podléhat hnilobě.
VÚB


Marie z Petrovic
čtvrtek, 26. září 2019, 20:52

Proč některé žluté brambory na druhý den po uvaření zbělají? Chuť neztratí, ale vzhledově jsou odpuzující.

Dobrý den.
Jak jsme již psali níže: Změna barvy dužniny po uvaření a rychlost této změny je odrůdovou vlastností, částečně může být také ovlivněna průběhem povětrnostních podmínek ve vegetaci. Oxidační procesy a jejich projevy v podobě změny barvy do bílé, šedé apod. také závisí na teplotě, při které jsou vařené hlízy uchovávány. Nehledě na změnu barvy, přechovávání vařených brambor do druhého dne zhoršuje jejich kvalitu i chuťové vlastnosti.
VÚB


LP
čtvrtek, 26. září 2019, 11:11

Dobrá den, ráda bych se zeptala, jestli jsou uvařené brambory další den při skladovaní v lednici nevhodné nebo dokonce škodlivé ke konzumaci?
Děkuji

Dobrý den.
Brambory vařené předchozí den a uložené v lednici škodlivé pro konzumaci rozhodně nejsou. Podstatně se však snižují jejich kvalitativní vlastnosti, mění se jejich vzhled i chuť. Do jaké míry k tomu dochází, hodně záleží na odrůdě. Lépe je tedy vždy konzumovat vařené brambory čerstvé.
VÚB

© 2020 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec