Brambory - zdravá potravina

Poradna

Dagmar Jonáková
úterý, 28. srpna 2018, 14:23

Dobrý den,
sklidili jsme brambory odrůdy Adéla a potřebuji radu. Při loupání zjišťuji na žlutých hlízách hnědé vlásečnice.
bramborovou nať jsem nesekali, při sklizni byla suchá, sklizeň proběhla 25.8.2018.
Děkuji za radu.Z Vašeho dotazu a popisu příznaků není zcela zřejmé, o jaký problém se jedná. Pravděpodobně půjde o nějakou fyziologickou poruchu v důsledku nepříznivých vegetačních podmínek v letošním roce. Můžete poslat fotografii na ochrana@vubhb.cz nebo na našich webových stránkách www.vubhb.cz. v sekci "publikace"
nahlédněte do příručky Abiotikózy bramboru fyziologické vady a poruchy.
VÚB


Josef S.
pátek, 10. srpna 2018, 20:24

Dobrý den,
čerstvě sklizené brambory jsou po uvaření ve slupce silně nahořklé a mají štiplavou dlouho přetrvávají dochuť a jsou vodnaté. V podstatě jsou nejedlé. Nejsou nazelenalé. Nebyly ničím hnojené ani stříkané. Loni jsem na tom místě měl cukíny.
Můžete mi prosím poradit?
Děkuji.

Dobrý den.
Podle vašeho stručného popisu a bez znalosti dalších podrobností je obtížné určit přesně vadu a její příčinu. Pravděpodobně se v letošním roce jedná o fyziologickou poruchu způsobenou abiotickými faktory. Těmi mohou být především nedostatky ve výživě a vliv povětrnostních a půdních podmínek. V letošním roce, silně ovlivněném dlouhotrvající vlnou veder a sucha, lze předpokládat vysoký výskyt fyziologických poruch (abiotikóz) včetně ovlivnění vnitřní kvality hlíz.
VÚB


Hana
čtvrtek, 2. srpna 2018, 11:53

Dobrý den, spoustu brambor máme pokousaných. Našli jsme dvě housenky nebo larvy. Co může způsobit pokousání a jak se proti tomu bránit. Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Bez přímého posouzení nelze z vašeho popisu důvod poškození určit. Může se jednat o celou řadu škůdců. Nespecifikovala jste ani zda se jedná o poškození natě nebo hlíz. Doporučujeme vám k prostudování naše příručky na www.vubhb.cz v sekci Publikace popř. nám můžete zaslat fotografie poškození a škůdce na e-mail ochrana@vubhb.cz a rádi Vám následně dotaz zodpovíme.
VÚB


Jitka Odvárková
čtvrtek, 2. srpna 2018, 09:14

Dobrý den, mám velmi ráda brambory, velmi dloho už řeším otázku, proč některé po uvaření a vystydnutí zbělají a dostanou velmi nedobrou pachuť, takže už z nich dál nic "nevyrábím".

Celý červen jsem kupovala od pěstitele z Lysé odrůdu Anuschka, brambory výborné, koupím stejnou odrůdu tamtéž nyní a je to jakoby jiná odrůda, s výše uvedeným problémem. V pytli popiska odpovídá.

Děkuji za odpověď


Dobrý den.
Barevné změny v dužnině bývají nejčastěji způsobovány vlivem extrémních výkyvů meteorologických podmínek v průběhu sezóny během vegetačního období (teploty, zásobení vodou, půdní podmínky). Což zcela jistě může být příčinou i v letošním roce, kdy díky vysokým teplotám nemusí docházet k řádnému transportu asimilátů z rostliny do hlíz bramboru. Tyto příčiny většinou pěstitel nemůže ovlivnit. Reakce na tyto fyzikální faktory bývají různé podle pěstované odrůdy a její citlivosti k průběhu počasí. Zápach hlíz může být způsoben například nevhodnými skladovacími podmínkami.
VÚB


Pospíšilová
středa, 1. srpna 2018, 14:15

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli nevíte čím je způsobeno, že brambory při vykopávání jsou gumové, měkké. Gumové nejsou všechny brambory, ale jen některá, například z hnízda je měkká jen jedna brambora. Vzhledově nemají žádné skvrny ani nic podobného, jen na omak jsou měkké. Je to suchem, podkopáním hryzcem, teplem...?Děkuji za odpověď. Pospíšilová

Dobrý den.
Jak jsme již odpovídali dříve příčinou uvedeného jevu je většinou předčasné zaschnutí nebo odumření stolonů (tj. podzemní části stonků, na kterých narůstají hlízy). Dochází k němu v období přísušku ve vegetaci. Výkyvy počasí jsou v posledních letech stále častější (viz letošní vlna veder). Ochranou je pravidelná zálivka po celé vegetační období, zvláště v době nárůstu hlíz. Jednotlivé odrůdy jsou k suchu různě citlivé.
VÚB


Curtisová
čtvrtek, 5. července 2018, 16:58

Dobrý den, v hlízách uskladněných ve sklepě škůdce vykusuje díry a chodbičky. Kdo je škůdcem a jaká je ochrana?
Děkuji
Curtisová

Dobrý den.
Alespoň bez obrazové dokumentace poškození hlíz je na tento dotaz poměrně obtížné odpovědět. Pokud se jedná o poškození, které bylo způsobeno na poli může jít o řadu škůdců. Nejčastějším poškozením hlíz bývá poškození drátovcem - larvou kovaříka. O tomto škůdci se dozvíte v řadě z předchozích odpovědí. Na poli škodí také například housenky osenic, slimáci, v teplejších oblastech larvy krtonožky obecné a v poslední době i larvy mandelinky bramborové. Ve skladu pak můžou škodit na hlízách již zmiňovaní slimáci nebo larvy krtonožek. Mohou se také vyskytnout mnohonožky, případně sviňky. Ochrana pak závisí na výskytu daného škůdce.
Obrazovou dokumentaci poškození a případně škůdce nám můžete zaslat na e-mail ochrana@vubhb.cz Množství informací naleznete také na našem webu v záložce Publikace - Publikace ke stažení, kde objevíte řadu brožurek z řady Praktické informace, které pojednávají o jednotlivých nejdůležitějších chorobách a škůdcích brambor.
VÚB


Zdeněk H
pondělí, 25. června 2018, 13:53

Dobrý den, chtěl bych vás poprosit zda by mi některý z Vašich odborníků nemohl poradit v jedné amatérské otázce, kterou se mi nepodařilo najít na internetu.

Jsem drobný pěstitel a letos jsem se rozhodl pěstovat brambory v pytlích. Postupně jsem dosypával a brambory krásně rostly. nyní jsou již v květu a já jsem si uvědomil, že se kolem nich pohybují malé děti, které jsem sice poučil, aby nic netrhaly, ale....
Rozhodl jsem se proto, že podobně jako u rajčat, vyštípám některé výhony a pro jistotu i květy, abych zabránil otravě.

Nyní, ale váhám, zda jsem neudělal chybu a zda brambory-hlízy nepotřebují, aby rostlina odkvetla a měla plody v nadzemní části.

Předem děkuji za případnou odpověď.

Dobrý den.
Odstranění květů na tvorbu hlíz nemá významný vliv. Naopak se rostlina tvorbou bobulí zbytečně nevysiluje a asimiláty odcházejí do hlíz. Není však vhodné odstraňovat celé vegetační vrcholy, ale pouze květenství.
VÚB


nekovarova@centrum.cz
úterý, 19. června 2018, 09:52

Dobrý den,
osvědčenou odrůdu Lauru pěstuji už několik let, letos je nať téměř metr vysoká, kvete, plody jsou přímo u stonku, malé a málo. Nadzemní část má jeden až tři stonky. Některé stonky odspodu zahnívají. Sadba byla certifikovaná. Jiné odrůdy na stejném poli Marabel, Impala a Anuška rostou v pořádku. Půda písčitá.
Děkuji za odpověď
Jarmila Nekovářová, Polabí

Dobrý den.
Vysoká nať a nižší nasazení hlíz bylo pravděpodobně způsobeno velmi rychlým vývojem rostlin v extrémně teplém počasí letošních jarních měsíců. Každá odrůda na tyto podmínky reagovala jinak. Zahnívání stonků je způsobeno pektinolytickými bakteriemi rodu Pectobacterium, které způsobují chorobu bakteriální černání stonku, přenášejí se sadbou a jsou podporovány vyšší vlhkostí půdy. Pokud napadnou i hlízy, vyvolávají měkkou hnilobu hlíz. Napadené rostliny je vhodné vytrhat a odstranit z pozemku. Podrobněji viz odpověď na dotaz níže.
VÚB


Josef H.
pondělí, 18. června 2018, 10:41

Dobrý den,
děkuji moc za vyčerpávající odpovědi na můj problém. Jsem moc spokojen.
Josef Horák


Zdeněk Bartík
pátek, 15. června 2018, 06:37

Dobrý den,
Ježatka kuří noha, po výsadbě aplikace Sencor 70 WG, po mechanické proorávce, se řádky opět zelenají. Je i v této vegetační době, kdy už brambory nádherně kvetou, možnost postřiku? Popřípadě čím a jak v průběhu roku se té potvory (velmi agresivní plevel) zbavit.

Děkuji za odpověď

Dobrý den.
V době plného zapojení porostu brambor je aplikace herbicidních přípravků již velmi problematická. Na ježatku je po vzejití účinný např. Titus 25 WG v dávce 60g/ha, ale v této době již musíte počítat s krátkodobým pozastavením růstu bramborových rostlin.
Nejúčinnějším zásahem by bylo v meziporostním období ježatku nechat vyklíčit a po vzejití aplikovat totální herbicid.
VÚB


Josef H.
středa, 13. června 2018, 17:04

Dobrý den,
děkuji za odpověď, ale nevím co to jsou pektinolytické bakterie a co je měkká hniloba.To znamená, že brambory brzy zahnijí a budou k nekonzumovatelné? Dají se alespoň na nějaký čas uskladnit /1-2 měsíce po vykopání/.
Děkuji moc předem za odpověď.

Dobrý den.
Pektinolytické bakterie jsou u brambor bakterie rodu Pectobacterium a Dickeya, jsou původcem černání stonku a způsobují rovněž měkkou hnilobou hlíz (rozklad hlíz zapáchající hnilobou s uvolňováním vody). V našich podmínkách většinou tyto bakterie nepřezimují, a proto rozhodujícím zdrojem infekce jsou napadené sadbové hlízy, hlízy kontaminované (s bakteriemi na
povrchu) nebo s latentní infekcí. Vysoký výskyt černání stonku nemusí vždy znamenat napadení hlíz měkkou hnilobou po sklizni. Rozhodující je průběh počasí ve vegetaci. Hlízy jsou infikovány v půdě prostřednictvím stolonů (podzemní části stonků, na kterých se tvoří hlízy) nebo bakterie pronikají do hlíz lenticelami (průduchy). K šíření bakterií v půdě dochází volnou vodou, zejména v letech, kdy půda delší dobu nevysychá. I když hlízy mohou být infikovány lenticelami již před sklizní na poli, zvláště při zamokření pozemků, častější je napadení hlíz při sklizni nebo třídění prostřednictvím mechanického poškození. Bakterie se také uplatňuje jako významný sekundární patogen, zvláště u hlíz primárně infikovaných plísní bramboru.
Ochranou proti měkké hnilobě je především zabránit mechanickému poškození (k tomu při ruční sklizni většinou nedochází) a sklizené hlízy zbavit zeminy, nechat osušit a poté teprve uskladnit. Pro dlouhodobé skladování by konzumní hlízy měly být uchovávány ve tmě při 4°C a vlhkosti kolem 90%.
VÚB


Jan
úterý, 12. června 2018, 23:01

Dobry den. Mam dotaz ohledne odrudy Red Anna. Spodni listu zacinajni zloutnout nebo jsou svetle zelene s cernymi teckami. Zbytek rostliny vypada dobre bez poskozeni. Ma syte zelenou barvu. Ostatni odrudy Belana, Antonie tyto priznaky nevykazuji byt jsou na stejnem poli. Porost byl osetren proti plisni pred zjistenim priznaku pripravkem Carial Star. Co je to prosim za chrobu nebo jev a co mam proti tomu delat. Jeste dodam cca pred 14 dny prosla boure kdy naprselo 70 mm srazek behem hodiny radky byly komplet zaplaveny vodou a kroupami. Dekuji za jakoukoliv radu Jan- Ostrava

Dobrý den.
Jedná se pravděpodobně o fyziologickou reakci na zamokření pozemku, na kterou každá z pěstovaných odrůd může reagovat jinak. Mohl se také projevit nedostatek některého stopového prvku, který se vyplavil nebo byla porušena rovnováha ve výživě. Je možné provést přihnojení na list některým komplexním kapalným hnojivem. Nejnižší listové patro zřejmě postupně odumře, ale popisované poškození nebude mít významnější vliv na výnos hlíz.
VÚB


Jozefa
neděle, 10. června 2018, 19:53

Prosím o radu ohledně černání a zahnívání stonků brambor. Poraďte co s tím. Děkuji

Dobrý den.
Zřejmě se jedná o bakteriální černání stonku způsobené bakteriemi Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium atrosepticum nebo Dickeya chrysanthemi. Přiznakem napadení je černání bází stonků, jejich pletivo maceruje, jednotlivé stonky nebo celá rostlina vadnou, krní a odumírají.
Pokud dojde k napadení dceřiných hlíz, tyto se rozkládají již v půdě nebo po sklizni a rozklad je provázen silným zápachem. Chorobu podporují těžší půdy a jejich nadměrná vlhkost a zamokření pozemku. Některé odrůdy jsou k této chorobě více náchylné. Bakterie se přenášejí napadenou nebo kontaminovanou sadbou. Ochrana spočívá v používání certifikované sadby, omezení mechanického poškození hlíz a zajištění vhodných skladovacích podmínek.
Napadené rostliny je vhodné odstranit z porostu.
VÚB


Renata Puldová
čtvrtek, 7. června 2018, 14:13

Dobrý den,
již druhým rokem mi odumřely zasazené brambory (na zahrádce, zasazeno jen 6 brambor). Příznaky: zesklovatění natě, uvadnutí, hlízy rozteklé (úplně, beze stopy v půdě). Hlíza v raném stadiu choroby (cca 3 dny po zesklovatění natě): polovina bez známek poškození, druhá polovina rozteklá (světle žlutá hmota barvy hlízy, téměř bez zápachu). choroba začne u jedné rostliny a velmi rychle - do 1 týdne - se rozšíří na ostatní. Pěstování v obou letech na jiném místě. K uvedenému stavu došlo po přihrnutí zhruba do 4 dnů. Loni bez přihrnutí brambory rostly bez známek chorob (o cca 2 metry vedle současné sadby). O jakou chorobu se může jednat? Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Bez přímého posouzení, znalosti pěstitelských podmínek, odrůdy a původu sadby nelze z vašeho popisu důvod poškození nebo choroby určit. Může se jednat o řadu chorob nebo fyziologických příčin, jejichž zdrojem může být sadba, půda nebo jiné faktory a jejich kombinace. Navíc počet rostlin je velmi malý. Doporučujeme vám k prostudování naše příručky na www.vubhb.cz v sekci Publikace.
VÚB


Josef H.
sobota, 2. června 2018, 17:53

Dobrý den,
brambory pěstuji velmi dlouho.Letos se při podlupování prvních brambor, odrůda Magda, při rozkrojení objevila dutina, okolo nahnědlá.Byly to poměrně velké brambory.Co to je? Nikdy jsem se s tím nesetkal. Byly sázeny 5. dubna.Bydlím na okrese Pardubice.
Sobota 2 . června 2018
Děkuji předem za odpověď

Dobrý den.
Jedná se pravděpodobně o fyziologickou poruchu, podle českého názvosloví nazývanou abiotické černé srdéčko hlíz bramboru. Příčinou tohoto poškození je nedostatek kyslíku uvnitř hlízy. K tomuto jevu dochází většinou za vysokých teplot, a to ať už na poli v půdě nebo později při dopravě nebo nevhodném uložení ("zapaření hlíz"), méně často naopak při nízkých teplotách kolem 0°C. Princip spočívá v tom, že při takto extrémních podmínkách dochází ke špatné nebo žádné výměně kyslíku mezi slupkou a dužninou, resp. vnitřní částí hlízy. Později se mohou přidávat pektinolytické bakterie a hlíza se rozloží měkkou hnilobou.
VÚB


Jana N.
pátek, 11. května 2018, 11:53

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat na legislativní předpisy týkající se brambor a výrobků z nich. Mohli by jste mi poslat všechny předpisy, které se brambor týkají? Chtěla bych příští rok pracovat v rámci diplomové práce na téma Brambory a výrobky z nich. Děkuji.

Dobrý den.
Jedná se především o tyto předpisy:
- Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků (Mze)
- Vyhláška č. 305/2004 Sb., kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách (MZ)
- NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách - Vyhláška č. 291/2010 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování (Mze)
- NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 149/2008, které stanoví maximální limity reziduí přípravků na ochranu rostli v potravinách
VÚB


Brunclík
pondělí, 7. května 2018, 10:51

Přeji pěkný den,
zakoupená sadba odrudy Val Blue na výstavě v Lysé had Labem neroste. Z každého 1 kg sadby vyrostla jen z jedné brambory rostlina. Brambory v zemi nejsou nahnilé nebo jen málo.
Co je s touto sadbou?

Dobrý den.
Je obtížné na Vaši otázku odpovědět, aniž bychom viděli aktuální stav sadby.
Příčin může být více, v úvahu připadá např. nějaký tepelný šok. Nemáme žádné informace od jiných pěstitelů, kteří si nakoupili v Lysé nad Labem sadbu stejné partie této odrůdy, že by jim sadba nerostla.
VÚB


Kala František
čtvrtek, 3. května 2018, 19:17

Dobrý den , rád bych se dotázal zda-li je možné přebytek sadbových brambor normálně konzumovat nebo jsou-li pro konzumaci nevhodné třeba i pro domácí zvířata.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den.
Na podobnou otázku jsme již odpovídali dříve. U sadbových brambor je většinou vyšší počet aplikací insekticidů proti vektorům virových chorob (především mšic). Pokud ovšem jsou přípravky používány správně, v souladu s jejich registrací, pak riziko nehrozí. Naproti tomu je většinou nižší počet aplikací fungicidů určených proti plísni bramboru, jelikož je vegetace ukončena dříve než u konzumních brambor. Z důvodů dřívějšího ukončení vegetace může být ale ovlivněna jejich vnitřní kvalit (chuť, konzistence dužniny, obsah sušiny atd.). Osobně bych volil jiný způsob zužitkování těchto hlíz (např. právě pro domácí zvířata) a koupil bych kvalitní odrůdu konzumních brambor.

Jinak samozřejmě kvalitní a zdravá sadba má nezastupitelný význam pro výrobu brambor všech užitkových směrů pěstování a je základním předpokladem budoucího úspěchu. Výskyt virových chorob v použité sadbě ovlivňuje výši výnosů a tím i rentabilitu pěstování. Proto musí být množitelským porostům věnována, ve srovnání s ostatními užitkovými směry, ta největší pozornost tak, aby byla zabezpečena nejen optimální výtěžnost, ale zejména zdravá a vitální sadba.
Pokud kupujete certifikovanou sadbu pak musí být správně označena, tudíž musíte znát i zdroj sadby. Pokud tomu tak není, pak se většinou nejedná o certifikovanou sadbu, ale pouze o vytříděný konzum, popřípadě o hlízy původně z porostů určených pro výrobu sadby, které ale neprošly uznávacím řízením, například z důvodů vysokého napadení virovými chorobami.

Označení sadbových brambor:
Označování sadbových brambor se řídí zákonem č. 219/2003 Sb. o oběhu osiva a sadby a navazujícími ustanoveními vyhlášky č.129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Je stanoveno, že:
1) každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, zřetelně a nezaměnitelně označen
2) k označení jsou používány:
- úřední návěsky nebo
- návěsky dodavatele (pouze u malého balení sadby u kategorie základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál)
3) každý obal opatření úřední návěskou nebo návěskou pro mezinárodní obchod musí být zajištěn úřední pojistkou (sadba brambor může být se souhlasem ÚKZÚZ přepravována i bez uzavření)
4) úřední návěska sadby brambor kategorie základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje (zvýrazněné údaje se uvedou na návěskách dodavatele pro malé balení sadby brambor, tj. na balení do hmotnosti 10 kg)
- označení ÚKZÚZ a ČR
- označení Pravidla a normy EU
- název druhu a odrůdy
- kategorie, generace, případně třída
- číslo partie
- hmotnost jednoho balení
- velikostní třídění
- měsíc a rok uzavření
- země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření
- případně označení GMO


Marie P.
čtvrtek, 26. dubna 2018, 09:51

Dobrý den,
ještě nikdy jsem se nesetkala s černáním brambor po uvaření /odrůda Dali/. Co to způsobuje? Nejsou tyto brambory závadné a mohou je konzumovat i děti?

Dobrý den. Jak už jsme psali dříve tmavnutí po uvaření je způsobeno vytvořením komplexů mezi železem a chlorogenovou kyselinou při vaření (či paření) hlíz a oxidací tohoto komplexu během ochlazení. Na intenzitu tmavnutí má vliv poměr mezi chlorogenovou a citrónovou kyselinou. Čím je poměr mezi oběma kyselinami užší, tím je tato nežádoucí barevná změna více eliminována, protože citrónová kyselina je schopna vázat železo. Koncentrace obou kyselin v hlízách je ovlivněna genotypem, ale působí na ni i vlivy prostředí, které v posledních letech nabývají velmi na důležitosti a ovlivňují nejenom vnější ale i vnitřní kvalitu hlíz. Tmavé hlízy nejsou vhodné ke konzumaci.
Hlavními opatřeními, které by omezily tyto fyziologické poruchy jsou vyrovnaná výživa a správné použití závlah. Více o fyziologických poruchách (abiotikozách) se dozvíte v záložce publikace - Publikace ke stažení - Praktické informace.
VÚB


Karel Rož
středa, 4. dubna 2018, 15:16

Dobrý den, na sadbě Marabel se udělaly povrchové důlky, jako neštovice, dužina je zdravá. Lze takové brambory použít . Děkuji za odpověď .

Dobrý den.
Na váš dotaz je velmi těžké odpovědět, aniž bychom znali další okolnosti a hlízy měli k dispozici. Pokud máte zájem, můžete poslat vzorek problematických hlíz na naši adresu.
VÚB

© 2019 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec