Brambory - zdravá potravina

Poradna

Josef,Vsetín
neděle, 26. dubna 2015, 23:30

Dobrý den,v obchodě se objevily brambory do mikrovlnky-prosím o sdělení jaký je rozdíl mezi normálními bramborami ku př.AXA nebo jiný varný typ.Předem děkuji za Vaši ochotu

Charakterizace varných typů je následující:
Varný typ A, AB (BA)
charakterizuje odrůdy s velmi pevnou a pevnou dužninou, nerozvářivou, velmi slabě moučnatou, lojovitou, tj. odrůdy vhodné pro přípravu salátů a jako příloha

Varný typ B (BC)
patří sem odrůdy se středně pevnou až kyprou dužninou, slabě až středně moučnaté, vhodné jako příloha, do polévek a případně pro přípravu těst a kaší

Varný typ C (CB)
odrůdy s kyprou, silně moučnatou dužninou, vhodné pro přípravu těst a kaší

Více se můžete také dozvědět na našich stránkách určených pro zahrádkáře a spotřebitele (http://vubhb.cz/cs/zahradkari-a-spotrebitele/varne-typy-brambor)
VÚB


Lubomír, Bruntál
sobota, 25. dubna 2015, 09:38

Dobrý den,
potřebuji poradit zda jsou sadbové brambory vhodné ke konzumaci. Nejedná se o vlastní sadbu, ale o sadbu nakoupenou z neznámého zdroje. Obáván se, že pokud byli na brambory použity pesticidy / selektivní herbicid, ošetření fungicidy proti plísni, dále ošetřeno proti mšicím a madelínce bramborové a ještě desikace, tak je riziko tuto zbylou část sadby konzumovat.
Děkuji za vaší odpověď.

Veškeré pesticidy, které jste zmínil se používají i při pěstování konzumních brambor. Rozdílem je většinou vyšší počet aplikací insekticidů proti vektorům virových chorob (především mšic). Pokud ovšem jsou přípravky používány správně, v souladu s jejich registrací, pak riziko nehrozí. Naproti tomu je většinou nižší počet aplikací fungicidů určených proti plísni bramboru, jelikož je vegetace ukončena dříve než u konzumních brambor. Z důvodů dřívějšího ukončení vegetace může být ale ovlivněna jejich vnitřní kvalit (chuť, konzistence dužniny, obsah sušiny atd.). Osobně bych volil jiný způsob zužitkování těchto hlíz a koupil bych kvalitní odrůdu konzumních brambor.

Jinak samozřejmě kvalitní a zdravá sadba má nezastupitelný význam pro výrobu brambor všech užitkových směrů pěstování a je základním předpokladem budoucího úspěchu. Výskyt virových chorob v použité sadbě ovlivňuje výši výnosů a tím i rentabilitu pěstování. Proto musí být množitelským porostům věnována, ve srovnání s ostatními užitkovými směry, ta největší pozornost tak, aby byla zabezpečena nejen optimální výtěžnost, ale zejména zdravá a vitální sadba.
Pokud kupujete certifikovanou sadbu pak musí být správně označena, tudíž musíte znát i zdroj sadby. Pokud tomu tak není, pak se většinou nejedná o certifikovanou sadbu, ale pouze o vytříděný konzum, popřípadě o hlízy původně z porostů určených pro výrobu sadby, které ale neprošly uznávacím řízením, například z důvodů vysokého napadení virovými chorobami.

Označení sadbových brambor:
Označování sadbových brambor se řídí zákonem č. 219/2003 Sb. o oběhu osiva a sadby a navazujícími ustanoveními vyhlášky č.129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu. Je stanoveno, že:
1) každý obal rozmnožovacího materiálu musí být viditelně, zřetelně a nezaměnitelně označen
2) k označení jsou používány:
- úřední návěsky nebo
- návěsky dodavatele (pouze u malého balení sadby u kategorie základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál)
3) každý obal opatření úřední návěskou nebo návěskou pro mezinárodní obchod musí být zajištěn úřední pojistkou (sadba brambor může být se souhlasem ÚKZÚZ přepravována i bez uzavření)
4) úřední návěska sadby brambor kategorie základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje (zvýrazněné údaje se uvedou na návěskách dodavatele pro malé balení sadby brambor, tj. na balení do hmotnosti 10 kg)
- označení ÚKZÚZ a ČR
- označení Pravidla a normy EU
- název druhu a odrůdy
- kategorie, generace, případně třída
- číslo partie
- hmotnost jednoho balení
- velikostní třídění
- měsíc a rok uzavření
- země výroby
- číslo návěsky
- název a adresa dodavatele
- případně druh chemického ošetření
- případně označení GMO

VÚB


Kamila, Brno
pátek, 27. března 2015, 16:42

Dobrý den,
kde se dají prosím sehnat sadbové brambory odrůdy Valfi? Nebo jiné, které mají fialové hlízy?
Děkuji za odpověď, SK

Certifikovaná sadba odrůdy Valfi s fialovou dužninou pro letošní rok již není k dispozici. V současné době Vám ještě můžeme nabídnout konzumní hlízy této odrůdy. Kontaktní osobou je p. Kužel. Kontaktní údaje: telefon 778702547, e-mail kuzel@vubhb.cz.


Václav Jedlička, Jihlava
středa, 14. ledna 2015, 09:32

Lze bez obav konzumovat mírně nazelenalé brambory?

V případě, že mírně nazelenalé hlízy brambor okrájíte, můžete je bez obav konzumovat. Zelenání hlíz způsobuje jejich přítomnost na světle (zejména v kombinaci s teplotami nad 15 °C). Zelenáním dochází ke zvyšování obsahu steroidních glykoalkaloidů, které jsou v hlízách bramboru zastoupeny především α-solaninem a α-chaconinem. Jejich obsah lze ovlivnit kuchyňskou úpravou, ke snížení obsahu právě vede loupání hlíz, ale tepelná úprava vařením, pečením a mikrovlnný ohřev jejich obsah nesníží. Hlízy s vyšším obsahem steroidních glykoalkaloidů jsou ke konzumu nevhodné. Proto je nežádoucí světlo ve skladech brambor, které způsobuje zelenání a tím znehodnocení hlíz. Tomu lze zamezit použitím zeleného zářivkového osvětlení. Při pěstování je rovněž nezbytné zabezpečit optimální nahrnutí ornice nad mateční hlízou tak, že dceřiné hlízy mají v půdě dostatek prostoru pro svůj růst a nebudou vystaveny nebezpečí zelenání na světle.
VUB


Nagy A.
úterý, 13. ledna 2015, 11:10

Dobrý den
Kde lze koupit sadbu odrůd topinambur uvedených na těchto stránkách?
Děkuji předem za odpověď.
S pozdravem Nagy

Sadbu lze koupit na oddělení pěstebních technologií na Valečově. Kontaktní údaje: tel.: +420 569 489 209, e-mail: kasal@vubhb.cz
VÚB


Ladislav.H
pondělí, 29. prosince 2014, 23:03

Dobrý den,
letos jsem koupil brambory na uskladnění hodně velké. Ty největší však při vaření nezměknou. Můžete mi prosím napsat čím to je a jestli se s tím dá něco dělat.
Děkuji za odpověď L.H.

Pro vaření je nutné vybírat hlízy přibližně stejné velikosti. Při vaření různě velkých hlíz budou malé hlízy uvařeny dříve než velké. Budete-li čekat na uvaření velkých hlíz, tak malé hlízy rozvaříte. V některém roce se může u hlíz objevit tzv. abiotická sklovitost hlíz, která velmi poškozuje vnitřní kvalitu hlíz. Dochází k tomu zejména během vegetace, kdy dochází k nerovnoměrným srážkám a k obnovování růstu hlíz. Po obnovení růstu se hlízy protahují a asimiláty se přesouvají do vrcholové růstové části. Pupková část je pak sklovitá s vyšším obsahem vody a tuto část nelze správně uvařit.
VÚB


V.Šťastná
pondělí, 8. prosince 2014, 19:40

Brambory po uvaření černají. Co to způsobuje? Na povrchu není zřetelná žádná choroba.
Děkuji za odpověď.
Šťastná (Praha)

Při manipulaci s hlízami a při jejich zpracování jsou významné tři druhy barevných změn:
1) enzymové hnědnutí vyskytující se při nešetrné manipulaci s hlízami a při zpracování syrových hlíz,
2) tmavnutí po uvaření, které se vyskytuje po vaření či paření brambor,
3) neenzymatické hnědnutí nebo-li Maillardova reakce, která hraje významnou úlohu při sušení nebo smažení.

Enzymové hnědnutí se vyskytuje při nešetrné manipulaci s hlízami (tzv. abiotické šednutí dužniny) a při krájení, řezání nebo strouhání syrových brambor, tj. při všech úkonech, kdy jsou buňky v hlízách poškozeny a vystaveny působení vzduchu (kyslíku). Zpočátku se barví hlízy červenohnědě, později vzniká tmavohnědá barva, až konečný výsledek je černohnědá barva produktu Tuto reakci způsobuje oxidace tyrosinu na melanin prostřednictvím enzymu PPO. Reakce neprobíhá při teplotách nad 80 °C a za nepřítomnosti kyslíku. Přítomnost železa podporuje průběh reakce. Vedle tyrosinu se spolupodílí na této reakci i chlorogenová kyselina. Abiotické šednutí dužniny bramboru je závažným problémem, které může mít více příčin. Způsobuje jej nešetrné zacházení s hlízami, mechanické poškození a otlaky, zvláště při nízkých teplotách, poruchy ve výživě, nesprávné skladování, odklíčení hlíz. Změny v barvě pletiva jsou vyvolávány změnou enzymatických pochodů v hlíze. V dužnině hlízy se vytvářejí šedé, modré až černé skvrny, které znehodnocují kvalitu hlíz. Skvrny se nejčastěji objevují pod slupkou, postupují do dužniny a mohou se rozšířit v celé hlíze. Šednutí se nejvíce vyskytuje v pupkové části. Mezi jednotlivými odrůdami je k této vadě různá náchylnost, obecně jsou více náchylné odrůdy s vyšším obsahem škrobu. Hlízy zasažené šednutím obvykle nevytvářejí vnější příznaky, takže je nelze vytřídit a ztráty jsou často velmi významné. U napadených hlíz je snížena sadbová hodnota (nižší klíčivost). Sekundárně mohou být napadány některými dalšími chorobami, především měkkou hnilobou hlíz a fusariovou hnilobou. Ochranou je především šetrná manipulace s hlízami, která zajišťuje co nejmenší mechanické poškození. Třídění je nutno provádět při teplotách hlíz nad 10°C. Odrůdy citlivé na otlaky by se neměly skladovat ve vysokých vrstvách. Je nutné udržovat vhodný skladovací režim tak, aby hlízy nemusely být odkličovány. Důležitá je také vyrovnaná výživa, především ve vztahu k draslíku a k dusíku.

Tmavnutí po uvaření je způsobeno vytvořením komplexů mezi železem a chlorogenovou kyselinou při vaření (či paření) hlíz a oxidací tohoto komplexu během ochlazení. Na intenzitu tmavnutí má vliv poměr mezi chlorogenovou a citrónovou kyselinou. Čím je poměr mezi oběma kyselinami užší, tím je tato nežádoucí barevná změna více eliminována, protože citrónová kyselina je schopna vázat železo. Koncentrace obou kyselin v hlízách je ovlivněna genotypem, ale působí na ni i vlivy prostředí.

Neenzymatické hnědnutí probíhá při tepelné úpravě (smažení, pečení) reakcí redukujících cukrů (glukóza, fruktóza) s volnými aminokyselinami za vzniku hnědých pigmentů - melanoidinů. Vznik těchto pigmentů je vážným problémem při výrobě smažených výrobku z brambor.
VÚB

© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec