Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2021

 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd brambor. Zemědělec. 2021, roč. 29, č. 19, s. 22-23. ISSN 1211-3816.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci    ostatních konzumních brambor v roce 2021. Bramborářství. 2021, roč. 29, 2021, č. 2, s. 3-7. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2022. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 4, s. 13-14. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Doporučené rané odrůdy pro konzum.  Zemědělec. 2021, roč. 29, č. 43, s. 28. ISSN 1211-3816.
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 2, s. 8-9. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Přehled vývoje pěstování brambor v různých státech. Úroda. 2021, roč. 69, č. 10, s. 50-52. ISSN 0139-6013.
 • ČÍŽEK, M. KOMÁRKOVÁ, Z. Výsledky pěstování brambor v podmínkách technologie aeroponie v letech 2019-2021. Úroda. 2021, roč. 69, č. 12, vědecká příloha s. 103-110. ISSN 0139-6013.
 • ČÍŽEK, M. – KOMÁRKOVÁ, Z. Metodický postup pro využití technologie aeroponie při novošlechtění a množení sadby bramboru: certifikovaná metodika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2021. 28 s. (Praktické informace č. 84). ISBN 978-80-86940-95-3. (publikace dostupná zde...)
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Ochrana brambor proti mandelince bramborové a výsledky pokusů s insekticidy v roce 2020. Agromanuál, 2021, roč. 16, č. 5, s. 58-62. ISSN 1801-7673.
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Bramboráři se sešli ve Valečově. Zemědělec, 2021, roč. 29, č. 38, s. 26. ISSN 1211-3816.
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově se uskutečnil tradiční polní den a workshop "Ochrana brambor". Bramborářství. 2021, roč. 29, 2021, č. 4, s. 9-10. ISSN 1211-2429.
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. BAŠTOVÁ, P. Pokusy s insekticidy proti mandelince a mšicím v roce 2021. Úroda. 2021, roč. 69, č. 10, s. 58-61. ISSN 0139-6013.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Analýza množitelských ploch odrůd bramboru v České republice v roce 2021. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 3, s. 10-12. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Analýza množitelských ploch odrůd bramboru v České republice v roce 2021. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 4, s. 11-13. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Analýza množení odrůd bramboru. Zemědělec. 2021, roč. 29, č. 47, s. 34. ISSN 1211-3816.
 • HAMPEJSOVÁ, R. GREPLOVÁ, M.DOMKÁŘOVÁ, J. Starejme se o mikroorganismy v našich střevech. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 4, s. 15. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Ochrana brambor proti škodlivým činitelům v roce 2021. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 4, s. 2-5. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Ochrana brambor v roce 2021. Agrotip. 2021, č.  11-12, s. 18-21.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. BAŠTOVÁ, P. Předčasné ukončení vegetace u    brambor.  Agromanuál, 2021, roč. 16, č. 7, s. 62-65. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. Integrovaná ochrana brambor proti drátovcům: certifikovaná metodika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2021. 17 s. (Praktické informace č. 83). ISBN 978-80-86940-93-9. (publikace dostupná zde...)
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. – LITSCHMANN, T. Hlavní problémy ochrany    brambor v roce 2020. Agromanuál. 2021, roč. 16, č. 1, s. 10-13. ISSN 1801-7673.
 • HORÁČKOVÁ, V. – VON RUNDSTEDT, F. – RISTIC-DURRANT, D. – DOMKÁŘOVÁ, J. KRPÁLKOVÁ, A. ČEPL, J. Využití robotizace při množení brambor v tkáňové kultuře. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 2, s. 1-2. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. Regulace plevelů při pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů Agromanuál. 2021, roč. 16, č. 3, s. 38-39. ISSN 1801-7673.
 • KASAL, P. Výskyt plevelů v bramborách, zkušenosti s jejich regulací. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 3, s. 6-9. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. – ČÍŽEK, M. – DOLEŽAL, P. – DVOŘÁK, P. – HAJŠLOVÁ, J. – HAUSVATER, E. – KUSÁ, H. – OPPELTOVÁ, P. – PAVELA, R. – RŮŽEK, P. Metodika systému pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s důrazem na snížení rizika vyplavení a splachu nežádoucích látek: certifikovaná metodika. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2021. 36 s. (Praktické informace č. 85). ISBN 978-80-86940-94-6. (publikace dostupná zde...)
 • KASAL, P. – DOLEŽAL, P. –  HAUSVATER, E. –  OPPELTOVÁ, P. RŮŽEK, P. Agrotechnické postupy zakládání porostů brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2021, roč. 27, s. 25-46. ISSN 1802-940X.
 • KMOCH, M.NEVOLOVÁ, H. – JÍLKOVÁ, B. – POKORNÝ, R. – VACEK, J. Vliv vybraných rostlinných silic na růst mycelia houby Rhizoctonia solani Kühn, 1858. Úroda. 2021, roč. 69, č. 12, vědecká příloha s. 251-258. ISSN 0139-6013.
 • KUSÁ, H. – RŮŽEK, P. – KASAL, P. – WATZLOVÁ, E. Vliv různých způsobů hnojení brambor dusíkem na výnos hlíz a využití N rostlinami. Úroda. 2021, roč. 69, č. 12, vědecká příloha s. 471-478. ISSN 0139-6013.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Povětrnostní podmínky v roce 2020 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru. Agromanuál. 2021, roč. 16, č. 5, s. 46-48. ISSN 1801-7673.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Povětrnostní podmínky ve  vegetačním období roku 2021 z hlediska pěstování brambor. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 4, s. 6-8. ISSN 1211-2429.
 • PETRZIK, K. – KMOCH, M. – BRÁZDOVÁ, S. – ŠEVČÍK, R. Complete genome sequences of novel Berlinvirus and novel Certrevirus lytic for Pectobacterium sp. causing soft rot and black leg disease of potato. Virus Genes. 2021, vol. 57, iss. 3, s. 302-305. ISSN 0920-8569.
 • PETRZIK, K. – VACEK, J. – BRÁZDOVÁ, S. – ŠEVČÍK, R. – KOLONIUK, I. Diversity of limestone bacteriophages infecting Dickeya solani isolated in the Czech Republic. Archives of Virology. 2021, vol. 166, s. 1171-1175.
 • PTÁČEK, J. – TRNĚNÝ, O. – ŠAFÁŘ, J. – KOPAČKA, V. – ŠVECOVÁ, R.DOMKÁŘOVÁ, J. –  ČEPLOVÁ, M. KRPÁLKOVÁ, A. Přínosy celogenomového genotypování pro bramborářskou praxi. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 2, s. 12-14. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. –  TRNĚNÝ, O. –  KOPAČKA, V. –  ŠAFÁŘ, J. –  ŠVECOVÁ, R. – DOMKÁŘOVÁ, J. –  ČEPLOVÁ, M. – KRPÁLKOVÁ, A.  Další přínosy celogenomového genotypování pro bramborářskou praxi. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2021, roč. 27, s. 9-16. ISSN 1802-940X.
 • SVOBODOVÁ, A. Jakon a jeho pěstování v ČR. Agromanuál. 2021, roč. 16, č. 1, s. 61-62. ISSN 1801-7673.
 • SVOBODOVÁ, A. Nové okopaniny pěstované v oblasti Vysočiny. Úroda. 2021, roč. 69, č. 10, s. 66-67. ISSN 0139-6013.
 • SVOBODOVÁ, A. Vliv genotypu jakonu a dávky dusíkatého hnojiva na výnos hlíz. Vědecké práce - Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2021, roč. 27, s. 17-24. ISSN 1802-940X.
 • SVOBODOVÁ, A. KASAL, P. Možnosti hnojení brambor dusíkem ve vegetaci. Úroda. 2021, roč. 69, č. 3, s. 59-62. ISSN 0139-6013.
 • ŠVECOVÁ, R. PTÁČEK, J.DOMKÁŘOVÁ, J. Druh Solanum gourlayi. Bramborářství. 2021, roč. 29, č. 2, s. 15-16. ISSN 1211-2429.
 • ZÁMEČNÍK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – LUKÁŠ, J. – FALTUS, M. – ŠVECOVÁ, R. PTÁČEK, J. Fyziologické charakteristiky jednotlivých trsů novošlechtění bramboru získané z bezpilotního multispektrálního snímání. Úroda. 2021, roč. 69, č. 12, vědecká příloha s. 217-222. ISSN 0139-6013.
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec