Brambory - zdravá potravina

Aktuality

1579_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Odrůdy bramboru v České republice v roce 2021

úterý, 3. srpna 2021
V České republice je v roce 2021 registrováno 117 odrůd (27 odrůd velmi raných, 35 odrůd raných, 34 odrůd poloraných a 21 odrůd polopozdních až pozdních). V ČR se mohou množit odrůdy registrované ve všech státech EU – Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin uvádí přes 1 600 odrůd. 

1565_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Výsadba přesných polních pokusů 2021 ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově

pondělí, 17. května 2021

V první polovině května proběhla ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově výsadba přesných polních pokusů na ploše téměř 8 ha.


1558_nck_logo.png

Biotechnologické národní centrum kompetence pro genotypování rostlin zahajuje druhý poločas své činnosti

úterý, 2. března 2021

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin je složené z 8 výzkumný ústavů, včetně Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod a 4 komerčních společností. Koordinaci centra zajišťuje Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko. Jedná se o jediné NCK v biologických vědách.


1557_ceske_odrudy_2021_str1.jpg

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod spolu s ČMŠSA a Poradenským svazem „Bramborářský kroužek“, z. s. vydal novou brožuru České odrůdy konzumních brambor 2021

čtvrtek, 25. února 2021

Nový přehled odrůd českého šlechtění. V současné době se novošlechtěním bramboru zabývají v České republice především SATIVA Keřkov, a. s., SELEKTA Pacov, a. s., VESA Velhartice, a. s. a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.


1545_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2021

čtvrtek, 17. prosince 2020

přejí pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.1543_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

On-line seminář k integrované ochraně rostlin určený pro zemědělskou praxi

pátek, 13. listopadu 2020

Seminář pro zemědělskou praxi se uskuteční 26.11.2020 od 10.00 hod a přednášky můžete sledovat na streamu https://tvzemedelec.cz/ochrana_rostlin/


1542_cbs.jpg

Odborný seminář BRAMBORY 2020 je dostupný on-line na TV Zemědělec.

pátek, 30. října 2020

Přednášky ze semináře BRAMBORY 2020, který se usklutečníl 16.10.2020 on-line na TV Zemědělec  jsou dostupné pro širokou veřejnost.


1535_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

On-line seminář k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi byl přesunut na neurčito

středa, 14. října 2020

On-line seminář k integrované ochraně rostlin určených pro zemědělskou praxi, který se měl uskutečnit v pondělí 19.10.2020 od 10.00 hod. se přesouvá na neurčito. O náhradním termínu budete informováni. Jednotlivé přednášky dle přiloženého programu bude možno sledovat on-line na streamu https://tvzemedelec.cz/ochrana_rostlin/


1533_cbs_bez_pozadi.jpg

30. bramborářské dny v Havlíčkově Brodě zrušeny! Odborný seminář BRAMBORY 2020 bude vysílán on-line na TV Zemědělec.

úterý, 13. října 2020

Ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press, s.r.o.bude odborný seminář, organizovaný v rámci projektu Produkce brambor s uplatněním půdoochranných, protierozních a biologických postupů vysílány on-line na TV Zemědělec v pátek 16. 10. 2020 od 10:00 hodin.

© 2021 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec