Brambory - zdravá potravina

Aktuality

1587_mze.jpg

Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021

pátek, 27. srpna 2021

Hlavní cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje za rok 2021 získal Ing. Ervín Hausvater, CSc. z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Tato cena byla udělena za výsledek druhu certifikovaná metodika s názvem "Metodika integrované ochrany proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách". Cena byla předána na slavnostním vyhlášení výsledků na mezinárodním agrosalonu ZEMĚ ŽIVITELKA. 


1589_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Další úspěšný ročník workshopu a polního dne ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově je za námi

čtvrtek, 26. srpna 2021

Za velkého zájmu z řad odborné zemědělské veřejnosti se uskutečnil 25.8.2021 ve výzkumné stanici Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o. ve Valečově již 29. ročník polního dne a workshopu "Ochrana brambor". Nosným tématem byla tradičně ochrana brambor proti škodlivým činitelům a seznámení zemědělské praxe s letošními výsledky polních pokusů.


1580_zeme_zivitelka.png

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod na 47. ročníku výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2021

sobota, 7. srpna 2021

Vše o nejen bramborách na společném stánku výzkumných ústavů (Agritec ŠumperkOseva vývoj a výzkum - ZubříVýzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Zemědělský výzkum, s.r.o.(Troubsko) a Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž) na výstavě Země živitelka 2021 (pavilon T1) - Výstaviště České Budějovice, termín konání: 26.8. – 31.8.2021


1584_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

25.8.2021 se uskuteční workshop a polní den ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově

pátek, 6. srpna 2021

VÝZKUMNÝ ÚSTAV BRAMBORÁŘSKÝ HAVLÍČKŮV BROD, s.r.o. a PORADENSKÝ SVAZ – BRAMBORÁŘSKÝ KROUŽEK, z. s. ve spolupráci s dalšími firmami pořádají workshop a polní den "OCHRANA BRAMBOR" na pokusných pozemcích výzkumné stanice ve Valečově. Akce je určena pro odbornou zemědělskou veřejnost.


1579_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Odrůdy bramboru v České republice v roce 2021

úterý, 3. srpna 2021
V České republice je v roce 2021 registrováno 117 odrůd (27 odrůd velmi raných, 35 odrůd raných, 34 odrůd poloraných a 21 odrůd polopozdních až pozdních). V ČR se mohou množit odrůdy registrované ve všech státech EU – Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin uvádí přes 1 600 odrůd. 

1565_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Výsadba přesných polních pokusů 2021 ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově

pondělí, 17. května 2021

V první polovině května proběhla ve výzkumné stanici VÚB ve Valečově výsadba přesných polních pokusů na ploše téměř 8 ha.


1558_nck_logo.png

Biotechnologické národní centrum kompetence pro genotypování rostlin zahajuje druhý poločas své činnosti

úterý, 2. března 2021

Biotechnologické centrum pro genotypování rostlin je složené z 8 výzkumný ústavů, včetně Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod a 4 komerčních společností. Koordinaci centra zajišťuje Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko. Jedná se o jediné NCK v biologických vědách.


1557_ceske_odrudy_2021_str1.jpg

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod spolu s ČMŠSA a Poradenským svazem „Bramborářský kroužek“, z. s. vydal novou brožuru České odrůdy konzumních brambor 2021

čtvrtek, 25. února 2021

Nový přehled odrůd českého šlechtění. V současné době se novošlechtěním bramboru zabývají v České republice především SATIVA Keřkov, a. s., SELEKTA Pacov, a. s., VESA Velhartice, a. s. a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.


1545_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2021

čtvrtek, 17. prosince 2020

přejí pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.


© 2022 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec