Brambory - zdravá potravina

Aktuality

1611_certifikovana_metodika_dratovci_vyber_stranka_1.png

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace novou certifikovanou metodiku "Metodika integrované ochrany brambor proti drátovcům"

pondělí, 3. ledna 2022

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi zásady efektivní integrované ochrany proti drátovcům, kteří jsou v posledních letech stále významnějšími škůdci poškozujícími kvalitu hlíz. Vzhledem k druhové rozmanitosti těchto škůdců, dlouhodobému vývoji larev, polyfágii a poměrně obtížné předvídatelnosti výskytu, je ochrana velmi obtížná a spočívá hlavně v preventivních opatřeních.


1616_pi_84_aeroponie_vyber_pro_web_stranka_1.png

Výzkumný ústav bramborářský vydal certifikovanou metodiku " Metodický postup pro využití technologie aeroponie při novošlechtění a množení sadby bramboru"

neděle, 2. ledna 2022

Cílem certifikované metodiky je rozšířit mezi odbornou zemědělskou veřejností poznatky o technologii aeroponie a její vhodnosti pro množení sadby bramboru. Technologie aeroponie patří mezi tzv. bezsubstrátové technologie, u kterých se předpokládá v budoucnosti široká využitelnost. V metodice jsou uvedeny výsledky ověřování technologie a techniky a technických prvků pro použití aeroponie pro množení sadby brambor.


1610_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2022

čtvrtek, 23. prosince 2021

přejí pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.


1609_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

V Havlíčkově Brodě se v polovině října uskutečnil workshop, jehož hlavním tématem byla ochrana brambor proti mandelince bramborové

úterý, 2. listopadu 2021

13. října 2021 se v rámci zasedání členů Poradenského svazu Bramborářský kroužek uskutečnil workshop, jehož hlavním cílem bylo seznámení účastníků s některými průběžnými výsledky řešeného projektu NAZV QK1910270 „Inovace integrované ochrany brambor proti mandelince bramborové založené na nových poznatcích genetických a biologických charakteristik“.


1608_vub_logotyp2014_barva_cz_2018_05_07_05_26_03_utc.jpg

31. Bramborářské dny úspěšně završily bramborářskou sezónu 2021

čtvrtek, 28. října 2021

21. až 23. října 2021 proběhly 31. Bramborářské dny. Akci, která se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství M. Tomana a za podpory Kraje Vysočina, uspořádal Český bramborářský svaz ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod a Agrární komorou České republiky. V rámci těchto dnů proběhla studentská soutěž o Bramborový květ Vysočiny, odborný seminář Brambory 2021 a bramborářský trh na Havlíčkově náměstí.1601_cbs_bez_pozadi.jpg

Český bramborářský svaz ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod a Agrární komorou České republiky pořádají tradiční již 31. BRAMBORÁŘSKÉ DNY

sobota, 16. října 2021

Bramborářské dny se uskuteční ve dnech 21. - 23. října 2021 v Havlíčkově Brodě. V rámci dnů proběhne studentská soutěž o Bramborový květ Vysočiny, odborný seminář "BRAMBORY 2021" včetně výstavy odrůd brambor. Bramborářské dny budou zakončeny v sobotu na Havlíčkově náměstí.


1600_nzm_logotyp_barva_rgb_velky.png

V sobotu 2.10.2021 proběhla v Muzeu českého venkova na zámku v Kačině akce Koně na Kačině

úterý, 5. října 2021

Za velkého zájmu veřejnosti se i zde v rámci doprovodných akcí prezentoval Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod svou expozicí výsledků výzkumu, ochutnávkou jídel a dětskou dílničkou.


1597_cover2021_2.jpg

Letošní Noc vědců je již minulostí

pondělí, 4. října 2021

24.9.2021 se za aktivní účasti Výzkumného ústavu bramborářského uskutečnila v Národním zemědělském muzeu v Praze již tradiční akce s názvem Noc vědců, letos s dovětkem "Příběh zemědělství".


1594_nomad_logo.png

Další ročník Svatováclavské Bramboriády v Děčíně za účasti Výzkumného ústavu bramborářského pořádá 2.10.2021 pivovar Nomád

sobota, 25. září 2021

V sobotu 2.10.2021 pivovar Nomád v Děčíně uspořádá již tradiční Svatováclavskou Bramboriádu. Akce začíná ve 14:00 hodin. Ve stánku VÚB se dozvíte vše o bramborách. Kromě celé řady bramborových pokrmů se můžete opět těšit i na bramborové pivo. V rámci Bramboriády proběhne florbalový turnaj a turnaj v cvrnkání kuliček. 

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec