Brambory - zdravá potravina

Aktuality

1708_detska_zemedelska_akademie.jpg

V Dětské zemědělské akademii Klatovy byly opět po roce hlavním tématem brambory

středa, 19. dubna 2023

S tímto tématem seznámil  "dětské zemědělské akademiky" ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Ing. Jaroslav Čepl, CSc. ve své přednášce, která byla doplněna i o praktické ukázky a ochutnávku odrůd brambor s barevnou dužninou. Partnerem projektu je i Česká akademie zemědělských věd


1703_pi_86_jakon_2022_stranka_01.png

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace certifikovanou metodiku "JAKON (Smallanthus sonchifolius) - Nová kořenová zelenina a léčivá rostlina"

úterý, 28. března 2023

Cílem metodiky je představit rostlinu jakonu a upřesnit nejvhodnější technologii pěstování pro dosažení optimálních výnosů v podmínkách České republiky konkrétně oblasti Vysočiny (mírně teplý okrsek MT7).


1702_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Mladí badatelé ze ZŠ Konečná Havlíčkův Brod navštívili Výzkumný ústav bramborářský

úterý, 28. března 2023

21.3.2023 navštívili děti z Badatelského kroužku pod vedením pana učitele Mgr. Jiřího Němečka Výzkumný ústav bramborářský a vyzkoušeli si řadu aktivit především z oblasti analytické chemie.


1699_ceske_odrudy_2023_www_stranka_01.png

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod spolu s ČMŠSA a Poradenským svazem „Bramborářský kroužek“, z. s. vydal novou brožuru České odrůdy konzumních brambor 2023

úterý, 7. března 2023

Nový přehled odrůd českého šlechtění. V současné době se novošlechtěním bramboru zabývají v České republice především SATIVA Keřkov, a. s., SELEKTA Pacov, a. s., VESA Velhartice, a. s. a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.


1698_pi_87_cert_biol_ochrana_2022_web_stranka_01.png

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace certifikovanou metodiku "Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím"

úterý, 7. března 2023

Cílem byl vývoj a ověření prostředků biologické ochrany brambor proti vybraným patogenním bakteriím na bázi bakteriofágů, zlepšení kvality zemědělské produkce a potravin.


1685_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Zpráva ze zasedání Vědecké rady Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod

pondělí, 30. ledna 2023

25.1.2023 proběhlo ve VÚB Havlíčkův Brod zasedání Vědecké rady. Byly projednány dvě periodické výroční zprávy a jedna závěrečná zpráva řešených projektů NAZV. 


1684_pi_88_cert_alternariove_skvrn_2022_final_stranka_01.png

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace novou certifikovanou metodiku "Metodika ochrany brambor proti alternariovým skvrnitostem"

pátek, 30. prosince 2022

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi zásady efektivní integrované ochrany proti alternariovým skvrnitostem u brambor, které v posledním desetiletí nabyly na významu a způsobují hospodářské ztráty především na výnosech hlíz.


1683_vub_logotyp2014_barva_cz_2018_05_07_05_26_03_utc.jpg

Příjemné prožití svátků vánočních, pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2023

neděle, 25. prosince 2022

přejí pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o. V roce 2023 uplyne 100 let od založení našeho výzkumného ústavu, tedy výročí, kdy pěstování brambor má svoji stoletou instituci zabývající se systematicky pěstováním této plodiny na vědecké bázi, ale vždy úzce spojené se zemědělskou praxí. 


1676_vub_logotyp2014_barva_cz_2018_05_07_05_26_03_utc.jpg

Na 32. Bramborářských dnech se v Havlíčkově Brodě sešli bramboráři z celé ČR

čtvrtek, 3. listopadu 2022

Bramborářské dny se konaly 20. až 22. října 2022. Akci, která se uskutečnila pod záštitou ministra zemědělství Z. Nekuly a za podpory Kraje Vysočina, uspořádal Český bramborářský svaz ve spolupráci s Výzkumným ústavem bramborářským Havlíčkův Brod. V rámci těchto dnů proběhla studentská soutěž o Bramborový květ Vysočiny, odborný seminář Brambory 2022 a bramborářský trh na Havlíčkově náměstí.


© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec