Brambory - zdravá potravina

Aktuality

428_vub_logo.jpg

Dne 16.5.2019 proběhne na farmě Valečov Den otevřených dveří na téma kapková závlaha u brambor

úterý, 7. května 2019

V rámci dne otevřených dveří proběhne pro účastníky ukázka činnosti zařízení pro manipulaci se závlahovou hadicí při zapravení kapkovacích hadic do hrůbků brambor, uložení čidel pro řízení kapkové závlahy a přívod závlahové vody na vybrané pozemky.

[ celý článek ]


425_pi_75_www_titulni_list.jpg

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace brožuru "Drátovci a osenice u brambor"

pondělí, 29. dubna 2019

V aktualizované příručce se můžete dozvědět informace o drátovcích a osenicích u brambor a jaké jsou možnosti ochrany proti těmto škůdcům. Součástí příručky je i fotogalerie a garfické zpracování výsledků pokusů VÚB.

[ celý článek ]


424_pi_74_www_titulni_list.jpg

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace brožuru "Pěstování a užití topinamburu a jakonu u malopěstitelů a na zahrádkách 2019"

pondělí, 29. dubna 2019

V aktualizované příručce se můžete dozvědět informace o významu a pěstování topinamburu a nově i jakonu. Součástí příručky je i výběr řady receptů z těchto plodin.

[ celý článek ]


423_pi_73_titulni_list.jpg

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace brožuru "Nejdůležitější škodliví činitelé bramboru"

pondělí, 29. dubna 2019

V aktualizované příručce se můžete dozvědět informace o nejdůležitějších chorobách, škůdcích a abiotikózách brambor. Součástí příručky je i obsáhlá fotogalerie, aktualizované tabulky registrovaných přípravků na vybrané škodlivé činitele a garfické zpracování výsledků pokusů VÚB. 

[ celý článek ]


426_ceske_odrudy_2019_www_titulni_strana.jpg

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod spolu s ČMŠSA a Poradenským svazem „Bramborářský kroužek“, z. s. vydal novou brožuru České odrůdy konzumních brambor 2019

pátek, 26. dubna 2019

Nový přehled odrůd českého šlechtění. V současné době se novošlechtěním bramboru zabývají v České republice především SATIVA Keřkov, a. s., SELEKTA Pacov, a. s., VESA Velhartice, a. s. a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.

[ celý článek ]


413_jarni_zemedelec_2019.jpg

VÚB na prodejní výstavě Jarní Zemědělec 2019 v Lysé nad Labe

čtvrtek, 28. února 2019

Prodejní výstava jarní Zemědělec, místo konání: výstaviště Lysá nad Labem, termín: 20. - 24. března 2019. 

[ celý článek ]


408_vub_peru_2018_38.jpg

Aktualizace záložky Fotogalerie o část „Peru – pravlast brambor“.

úterý, 5. února 2019

Chtěli bychom vám představit jednu ze zemí, která je pravlastí brambor a dodnes dává světu nepřeberné genetické zdroje pro tvorbu nových odrůd této čtvrté nejvýznamnější plodiny pro výživu lidstva. V Peru, této nádherné zemi vysokých andských hor i amazonských pralesů, jsou brambory považovány za světové kulturní dědictví. Právě proto se v Cuzcu, hlavním městě dynastie Inků, konal 10. světový bramborářský kongres. Nahlédněme proto společně několika fotografiemi do tohoto vzdáleného a nesmírně zajímavého světa, který dal lidstvu tak důležitou plodinu, jejíž význam možná ještě není zcela doceněn.

[ celý článek ]


407_vub_logo.jpg

Vědecká rada Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod

středa, 30. ledna 2019

23.1.2019 proběhla ve VÚB Havlíčkův Brod Vědecká rada. Byly projednány výroční zprávy jednotlivých výzkumných záměrů v rámci "Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace" a závěrečná zpráva za projekt NAZV QJ1610020 "Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor."

[ celý článek ]


404_cesky-rozhlas-cb.png

Bramborový podzim na Českém rozhlasu České Budějovice v pořadu Zelené světy.

čtvrtek, 13. prosince 2018

V Bramborovém podzimu se dozvíte mnoho zajímavého nejen o pěstování brambor. V reportážích se můžete setkat s ředitelem Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod Ing. Jaroslavem Čeplem, CSc., s  vedoucí oddělení genetických zdrojů  Ing. Jaroslavou Domkářovou, Ph.D. a s vedoucím oddělení ochrany brambor Ing. Ervínem Hausvaterem, CSc..

[ celý článek ]


406_27_babiccin_salat.jpg

Příjemné prožití svátků vánočních a mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém roce 2019

pondělí, 10. prosince 2018

přejí pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s.r.o.

[ celý článek ]

© 2019 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec