Brambory - zdravá potravina

Aktuality

1646_logo_brambory_dem_farma_val.png

Dne 15.7.2022 Farma Valečov pořádá Demonstrační akci skupinovou II

pondělí, 11. července 2022

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., oddělení zemědělské výroby, farma VALEČOV Vás zve na Demonstrační akci skupinovou II. dne 15.7.2022 v 9.00 hod. na farmě Valečov (Okrouhlice, Havlíčkův Brod). 


1639_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

31.5.2022 se uskutečnila exkurze žáků primy Gymnázia Havlíčkův Brod do Výzkumného ústavu bramborářského

středa, 1. června 2022

Poslední květnový den navštívili žáci primy Výzkumný ústav bramborářský a v rámci hodiny zeměpisu se zajímali o meteorologické stanice, které VÚB spravuje.


1638_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Aktivní účast Výzkumného ústavu bramborářského na Mezinárodní zemědělské výstavě v Novém sadu v Srbsku

úterý, 31. května 2022

Výzkumný ústav bramborářský se aktivně zúčastnil ve dnech 24. – 27.5 2022 Mezinárodní zemědělské výstavy v Novém sadu. 


1640_detska_zemedelska_akademie.jpg

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod se aktivně zapojil do Dětské zemědělské akademie v Klatovech

pondělí, 16. května 2022

Dětská zemědělská akademie je vzdělávacím projektem, který seznamuje děti ze 3. až 5. tříd ZŠ s různými oblastmi zemědělství, farmaření, potravinářství a přírodních věd. Tentokráte přišla řada na brambory a tématu se ujal ředitel Výzkumného ústavu bramborářského Ing. Jaroslav Čepl, CSc.


1632_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod pořádá cyklus odborných workshopů nad řešenými projekty – WORKSHOP č. 3

neděle, 1. května 2022

28.3.2022 proběhnul ve Výzkumném ústavu bramborářském již třetí odborný workshop z připravované řady workshopů nad řešenými projekty. Byla diskutována např. témata ochrany brambor a kapkové závlahy.


1618_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod pořádá cyklus odborných workshopů nad řešenými projekty – WORKSHOP Č. 2

pondělí, 14. března 2022

8.3.2022 proběhnul ve Výzkumném ústavu bramborářském druhý odborný workshop z připravované řady workshopů nad řešenými projekty. byla diskutována témata aeroponie, genotypování rostlin a biokompozitních složek.


1617_vub_logotyp2014_barva_cz.jpg

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod pořádá cyklus odborných workshopů nad řešenými projekty – WORKSHOP Č. 1

středa, 9. března 2022

1.3.2022 proběhnul ve Výzkumném ústavu bramborářském první odborný workshop z připravované řady workshopů nad řešenými projekty. Během prvního workshopu se diskutovaly projekty, kde řešení bylo ukončeno v roce 2021.


1615_pi_85_cert_metodika_system_vyber_pro_web_stranka_1.png

Představujeme novou certifikovanou metodiku "Metodika systému pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s důrazem na snížení rizika vyplavení a splachu nežádoucích látek"

pátek, 4. března 2022

Cílem metodiky je popsat současné a inovované systémy pěstování brambor v ochranných pásmech vodních zdrojů s omezenými vstupy pesticidů a hnojiv, které vedou ke snížení znečištění vody a zachovají konkurenceschopnost pěstitelů brambor. Inovace spočívají v náhradě přípravků na ochranu rostlin vyloučených z používání v ochranných pásmech vodních zdrojů a hnojiv udržitelnými pěstitelskými postupy, které jsou v souladu se zásadami ochrany životního prostředí.


1611_certifikovana_metodika_dratovci_vyber_stranka_1.png

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace novou certifikovanou metodiku "Metodika integrované ochrany brambor proti drátovcům"

pondělí, 3. ledna 2022

Cílem certifikované metodiky je předat zemědělské praxi zásady efektivní integrované ochrany proti drátovcům, kteří jsou v posledních letech stále významnějšími škůdci poškozujícími kvalitu hlíz. Vzhledem k druhové rozmanitosti těchto škůdců, dlouhodobému vývoji larev, polyfágii a poměrně obtížné předvídatelnosti výskytu, je ochrana velmi obtížná a spočívá hlavně v preventivních opatřeních.


1616_pi_84_aeroponie_vyber_pro_web_stranka_1.png

Výzkumný ústav bramborářský vydal certifikovanou metodiku " Metodický postup pro využití technologie aeroponie při novošlechtění a množení sadby bramboru"

neděle, 2. ledna 2022

Cílem certifikované metodiky je rozšířit mezi odbornou zemědělskou veřejností poznatky o technologii aeroponie a její vhodnosti pro množení sadby bramboru. Technologie aeroponie patří mezi tzv. bezsubstrátové technologie, u kterých se předpokládá v budoucnosti široká využitelnost. V metodice jsou uvedeny výsledky ověřování technologie a techniky a technických prvků pro použití aeroponie pro množení sadby brambor.

© 2023 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec