Brambory - zdravá potravina

Publikační činnost 2020

 • BERKA, M. – GREPLOVÁ, M. – INIGO, S.-F. et al. Peptide-based identification of Phytophthora isolates and Phytophthora detection in planta. International Journal of Molecular Sciences. 2020, vol. 21. ISSN 1422-0067. (publikace dostupná zde...)
 • ČEPL, J. Vzpomínka na prof. Ing. Karla Hamouze, CSc. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 1, s. 20. ISSN 1211-2429.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd raných brambor pro přímý konzum. Úroda. 2020, roč. 68, č. 1, s. 61. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci ostatních konzumních brambor v roce 2020. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 2, s. 9-13. ISSN 1211-2429. (publikace dostupná zde...)
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. SDO pro produkci raných brambor. Úroda. 2020, roč. 68, č. 11, s. 48. ISSN 0139-6013.
 • ČERMÁK, V. – DOMKÁŘOVÁ, J. – JŮZL, M. Seznam doporučených odrůd pro produkci raných brambor pro přímý konzum v roce 2021. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 4, s. 13-14. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Dosavadní vývoj cen konzumních brambor.  Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 3, s. 4-6. ISSN 1211-2429.
 • ČÍŽEK, M. Soběstačnost ve výrobě brambor v ČR - fakta a cíle. Úroda. 2020, roč. 68, č. 10, s. 58-60. ISSN 0139-6013.
 • ČÍŽEK, M. KASAL, P. Ekonomika kvapkovej závlahy zemiakov. Naše pole. 2020, roč. 24, příloha Závlahy s. 32-33.
 • ČÍŽEK, M. – KOMÁRKOVÁ, Z. KRPÁLKOVÁ, A. Uplatnění technologie aeroponie u brambor, zeleniny a jahod. Úroda. 2020, roč. 68, č. 12, vědecká příloha s. 289-295. ISSN 0139-6013.
 • DOLEŽAL, P. – HAUSVATER, E. Ochrana brambor proti mandelince bramborové. 6., aktualizované vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2020. 15 s. (Praktické informace č. 77). ISBN 978-80-86940-87-8. (publikace dostupná zde...)
 • DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Ochrana brambor proti mandelince bramborové a výsledky pokusů s insekticidy v roce 2019.  Agromanuál. 2020, roč. 15, 2020, č. 5, s. 56-59. ISSN 1801-7673.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Odrůdy bramboru v České republice v roce 2019. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 1, s. 16-18. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Analýza množitelských ploch odrůd bramboru v České republice v roce 2020. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 4, s. 8-10. ISSN 1211-2429.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Odrůdy bramboru s barevnou dužninou. Zahrádkář. 2020, vol. 52, č. 11, s. 36-37. ISSN 0139-7761.
 • DOMKÁŘOVÁ, J. Sortiment odrůd brambor množených v roce 2020. Úroda. 2020, roč. 68, č. 12, s. 60-61. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Škodliví činitelé a ochrana brambor v roce 2019. Agromanuál. 2020, roč. 15, č. 1, s. 24-26. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. Skládkové choroby u brambor a ochrana proti nim. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek!, 2020. 11 s. (Praktické informace č. 78). ISBN 978-80-86940-88-5. (publikace dostupná zde...)
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Ochrana proti plísni bramboru byla náročná. Úroda. 2020, roč. 68, č. 10, s. 43-46. ISSN 0139-6013.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Ochrana brambor proti škodlivým činitelům v roce 2020. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 4, s. 4-7. ISSN 1211-2429.
 • HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. BAŠTOVÁ, P. Vliv termínu sklizně brambor na výskyt chorob a škůdců na hlízách. Agromanuál. 2020, roč. 15, č. 8, s. 45-47. ISSN 1801-7673.
 • HAUSVATER, E. – DOLEŽAL, P. – BAŠTOVÁ, P. Škodliví činitelé bramboru poškozující hlízy. Druhé, aktualizované vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský; Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“, 2020. 23 s. (Praktické informace č. 79). ISBN 978-80-86940-89-2. (publikace dostupná zde...)
 • HUTLA, P. – KOLAŘÍKOVÁ, M. – HÁJEK, D. – DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. – PETRÁČKOVÁ, B. Ozone treatment of stored potato tubers. Agronomy Research. 2020, vol. 18, iss. 1, s. 100-112. ISSN 1406-894X. (publikace dostupná zde...)
 • KASAL, P. Regulace plevelů v bramborách - současnost a perspektivy. Agromanuál. 2020, roč. 15, č. 3, s. 32-34. ISSN 1801-7673.
 • KASAL, P. Využitie kvapkovej závlahy zemiakov v podmienkach zemiakarskej oblasti ČR Naše pole. 2020, roč. 24, příloha Závlahy, s. 27-30.
 • KASAL, P. Využití kapkové závlahy u brambor v bramborářské oblasti ČR. Farmář. 2020, roč. 26, č. 6, Speciál s. 11-14. ISSN 1210-9789.
 • KASAL, P. – RŮŽEK, P. Použití nových půdoochranných opatření při pěstování brambor. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 3, s. 9-11. ISSN 1211-2429.
 • KASAL, P. SVOBODOVÁ, A. Optimalizace hnojení topinamburu dusíkem s ohledem na uplatnění produkce. Úroda. 2020, roč. 68, č. 12, vědecká příloha s. 377-382. ISSN 0139-6013.
 • KMOCH, M. – PETRZIK, K. – BRÁZDOVÁ, S. – KOPAČKA, V. – VACEK, J. – ŠEVČÍK, R. Využití bakteriofágů při ochraně bramboru proti bakteriím rodu Dickeya. Úroda. 2020, roč. 68, č. 12, vědecká příloha s. 187-192. ISSN 0139-6013.
 • KUSÁ, H. – KASAL, P. – RŮŽEK, P. Výnos a kvalita brambor při různém způsobu aplikace hnojiv a úpravě hrůbků. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2020, roč. 26, s. 43-56. ISSN 1802-940X. (publikace dostupná zde...)
 • KUSÁ, H. – RŮŽEK, P. – KASAL, P. Nové trendy v půdoochranných technologiích při pěstování brambor.  Úroda. 2020, roč. 68, č. 4, s. 89-94. ISSN 0139-6013.
 • LITSCHMANN, T. – DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Povětrnostní podmínky pro    pěstování brambor a prognóza plísně bramboru v roce 2019. Agromanuál. 2020, roč. 15, č. 5, s. 38-41. ISSN 1801-7673.
 • LITSCHMANN, T. –  DOLEŽAL, P. HAUSVATER, E. Povětrnostní podmínky ve  vegetačním období roku 2019 z hlediska pěstování brambor. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 4, s. 1-4. ISSN 1211-2429.
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. A new method of potato late blight forecasting in the Czech Republic. Journal of Plant Protection Research. 2020, vol. 60, no. 2, s. 134-140. ISSN 1427-4345. (publikace dostupná zde...)
 • LITSCHMANN, T. – HAUSVATER, E. DOLEŽAL, P. Využití signalizace plísně bramboru. Farmář. 2020, roč. 26, č. 7, s. 18-21. ISSN 1210-9789.
 • PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. Molekulární probing genomu viru S bramboru (PVS). Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 4, s. 10-13. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. Historie identifikace a charakterizace virových a viroidních patogenů bramboru pomocí molekulárně hybridizačních technik. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2020, roč. 26, s. 19-28. ISSN 1802-940X.(publikace dostupná zde...)
 • PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. 25 let využívání technik polymerázové řetězové reakce (PCR) pro detekci virových a viroidních patogenů bramboru ve VÚB Havlíčkův Brod. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2020, roč. 26, s. 29-42. ISSN 1802-940X. (publikace dostupná zde...)
 • PTÁČEK, J. – MATOUŠEK, J. – FAJKUS, J. – POLZEROVÁ, H. ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. Molekulárně genetické techniky se již 20 let používají pro identifikaci a charakterizaci genových zdrojů bramboru. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 2, s. 6-8. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. – ŠAFÁŘ, J. – KOPAČKA, V. – ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. ČEPLOVÁ, M. KRPÁLKOVÁ, A. Možnosti využití metod genotypování nové generace pro bramborářskou praxi. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 3, s. 12-13. ISSN 1211-2429.
 • PTÁČEK, J. – TRNĚNÝ, O. – KOPAČKA, V. – ŠAFÁŘ, J. – ŠVECOVÁ, R. DOMKÁŘOVÁ, J. ČEPLOVÁ, M. KRPÁLKOVÁ, A. První přínosy celogenomového genotypování pro bramborářskou praxi. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2020, roč. 26, s. 9-18. ISSN 1802-940X. (publikace dostupná zde...)
 • RŮŽEK, P. – KUSÁ, H. – KASAL, P. Protierozní technologie u brambor a jejich uplatnění ve vlhkém roce. Úroda. 2020, roč. 68, č. 11, s. 49-51. ISSN 0139-6013.
 • SEDMÍKOVÁ, R. GREPLOVÁ, M. DOMKÁŘOVÁ, J. Léčivý hořký jetel. Bramborářství. 2020, roč. 28, č. 3, s. 15-16. ISSN 1211-2429.
 • SVOBODOVÁ, A. KASAL, P. Vliv různých způsobů aplikace dusíkatých hnojiv na výnos brambor. Agromanuál. 2020, roč. 15, č. 3, s. 80-82. ISSN 1801-7673.
 • SVOBODOVÁ, A. KASAL, P. Vliv závlahy s fertigací na výnos a kvalitu brambor.   Úroda. 2020, roč. 68, č. 12, vědecká příloha s. 471-478. ISSN 0139-6013.
 • SVOBODOVÁ, A. ŠIMKOVÁ, D. KASAL, P. Vliv genotypu topinamburu s ohledem na obsah inulinu v hlízách. Vědecké práce – Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod. 2020, roč. 26, s. 57-63. ISSN 1802-940X. (publikace dostupná zde...)
 • VACEK, J. – PLÍŠTIL, T. Skladování konzumních brambor. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský, 2020. 23 s. (Praktické informace č. 80). ISBN 978-80-86940-91-5.
 • VACEK, J. – ŠEVČÍK, R. Využití a vliv etylénu na dočasnou inhibici klíčení sadby bramboru. Úroda. 2020, roč. 68, č. 12, vědecká příloha s. 499-502. ISSN 0139-6013.
 • ZÁMEČNÍK, J. – DOMKÁŘOVÁ, J. – LUKÁŠ, J. – FALTUS, M. – ŠVECOVÁ, R. PTÁČEK, J. Hodnocení šlechtitelského materiálu brambor za použití fyziologických charakteristik získaných ze spektrální analýzy dat z bezpilotního snímání porostu. Úroda. 2020, roč. 68, č. 12, vědecká příloha s. 167-172. ISSN 0139-6013. 
© 2024 VÚB Havlíčkův Brod | Přihlásit | Mapa stránek
Web: Crespo | Design: Jiří Trachtulec